Про кафедру

 

ФОТО НА САЙТ 111 

 

 

 

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання функціонує з 1 вересня 2011 року. 

У складі кафедри працює 17 осіб, з яких: 9 – основне місце роботи, 6 – за сумісництвом, 2 - лаборанти.Серед них: науковий ступінь кандидата наук – 10, вчене звання доцента – 6. 


Пріоритетними завданнями кафедри є:

- Реалізація комунікативного, компетентнісного та системного підходів до підготовки майбутнього педагога через підсилення іншомовної складової процесу їх професіоналізації в умовах євроінтеграції.

- Систематизація, диференціація та індивідуалізація змісту іншомовної підготовки майбутнього педагога з урахуванням запитів суспільства, потреб ринку, освітньої траєкторії студента.

- Створення якісного іншомовного академічного середовища, умов для безперервної мовної підготовки майбутнього педагога.

- Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning).

- Співпраця з різними міжнародними освітніми інституціями з метою вивчення та впровадження світового досвіду організації процесу іншомовної підготовки майбутнього педагога в провідних країнах світу.

- Системна робота над поліпшенням якісних показників професорсько-викладацького складу кафедри.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін для спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка середньої освіти» освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» денної та заочної форм навчання, а також для спеціальностей «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Музичне мистецтво (сольний спів)», «Образотворче мистецтво» та «Дизайн» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр» денної та заочної форм навчання.

 

 

Кафедра реалізує міжнародну наукову співпрацю з Освітньою організацією «DEMETRA» (Греція), Британською радою в Україні, Інститутом Гете у Києві. Викладачі кафедри є членами міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)  

   

Інститут у соціальних мережах