Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

   

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання функціонує з 1 вересня 2011 року. 

Завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Кошарна Наталія Володимирівна.

У складі кафедри працює 13 осіб, з яких: 9 – основне місце роботи, 3 – за сумісництвом, 1 - лаборант. Серед них: науковий ступінь кандидата наук – 8, вчене звання доцента – 3. 


Пріоритетними завданнями кафедри є:

- Реалізація комунікативного, компетентнісного та системного підходів до підготовки  педагога через підсилення іншомовної складової процесу їх професіоналізації в умовах євроінтеграції.

- Систематизація, диференціація та індивідуалізація змісту іншомовної підготовки майбутнього педагога з урахуванням запитів суспільства, потреб ринку, освітньої траєкторії студента.

- Створення якісного іншомовного академічного середовища, умов для безперервної мовної підготовки майбутнього педагога.

- Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання (blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning).

- Співпраця з різними міжнародними освітніми інституціями з метою вивчення та впровадження світового досвіду організації процесу іншомовної підготовки майбутнього педагога в провідних країнах світу.

- Системна робота над поліпшенням якісних показників професорсько-викладацького складу кафедри.

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін для спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка середньої освіти»«Хореографія», «Музичне мистецтво», «Музичне мистецтво (сольний спів)», «Образотворче мистецтво», «Дизайн», «Прогнозування моди» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, денної та заочної форм навчання.

 

 

Кафедра реалізує міжнародну наукову співпрацю з Освітньою організацією «DEMETRA» (Греція), Британською радою в Україні, Інститутом Гете у Києві. Викладачі кафедри є членами міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)  

   

Інститут у соціальних мережах