Перелік дисциплiн на 2020 - 2021 н.р.

 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 

І-й освітній рівень (бакалаврський)

 

 

1 курс

 

           

 

Іноземна мова (англійська мова) (Дизайн (Графічний дизайн) 022)

 

Іноземна мова (англійська мова) (Образотворче мистецтво, Декоративне мистецтво, реставрація 023)

 

Іноземна мова (англійська мова) (Хореографія (За видами) 024)

 

Іноземна мова (англійська мова) (Музичне мистецтво (Сольний спів) 025)

 

Іноземна мова: Англійська мова (Музичне мистецтво (Сольний спів) 025)

 

Іншомовна освіта: Іноземна мова з методикою навчання (Початкова освіта 013)

 

Іноземна мова з методикою навчання (Дошкільна освіта 012)

 

 

1 курс (скорочений термін навчання)

 

 

Іноземна мова з методикою навчання (Дошкільна освіта 012)

 

 

Іншомовна освіта з методикою навчання (Початкова освіта 013)

 

 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (Дошкільна освіта 012)

 

Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (Початкова освіта 013)

  

 

2 курс

 

 

Практика усного і писемного мовлення (Дошкільна освіта 012)

 

Практика усного і писемного мовлення (Початкова освіта 013)

Сучасні технології навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (Дошкільна освіта 012)

Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (Початкова освіта 013)

Іншомовна освіта з методикою навчання (Дошкільна освіта 012)

Інтегрований практичний курс іноземної мови (Дошкільна освіта 012)

Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (Дошкільна освіта 012)

Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (Початкова освіта 013)

 

Іншомовна освіта з методикою навчання  (англійська) (Дошкільна освіта 012)

 

 

Сучасна англійська мова з практикумом (Музичне мистецтво (Сольний спів) 025, Образотворче мистецтво 023, Хореографія (За видами) 024,

Дизайн (Графічний дизайн) 022)

 

 

Сучасна англійська мова з практикумом  (Початкова освіта 013, Дошкільна освіта 012)

 

 

Іноземна мова: Англійська мова  (Музичне мистецтво (Сольний спів) 025)

 

                                                                                       2 курс (скорочений термін навчання)

Іншомовна освіта з методикою навчання (Початкова освіта 013)

Іноземна мова в методикою навчання (Дошкільна освіта 012)

 Інтегрований практичний курс англійської мови (Дошкільна освіта 012, Початкова освіта 013)

Лінгвокраїнознавство (Дошкільна освіта 012, Початкова освіта 013)

Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (Початкова освіта 013)

Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі ( Початкова освіта 013)

 

3 курс

 

 

 

Іноземна мова з методикою навчання  (Дошкільна освіта 012)

 

 

Іноземна мова з методикою навчання (англійська) (Початкова освіта 013)

 

 

Іноземна мова з методикою навчання (німецька) (Початкова освіта 013)

 

 

Лінгвокраїнознавство (Дошкільна освіта 012, Початкова освіта 013) ) 

Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (Початкова освіта 013) ) 

 Іншомовна освіта з методикою навчання ( Дошкільна освіта 012)

Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (Початкова освіта 013) ) 

Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі ( Початкова освіта 013) 

 

Сучасна англійська мова з практикумом  (Музичне мистецтво 025, Дизайн 022)

 

 

Сучасна англійська мова з практикумом  (Образотворче мистецтво, Декоративне мистецтво, реставрація 023, Хореографія 024)


 

Сучасна англійська мова з практикумом  (Початкова освіта 013, Дошкільна освіта 012)

 

 

 

Англійська мова за професійним спрямуванням (Каталог вибіркових дисциплін)

 

 

 

Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації (німецька) (Каталог вибіркових дисциплін)

Практикум з іншомовної міжкультурної комунікації (англійська) (Каталог вибіркових дисциплін)

 

Методика навчання іноземної мови (Дошкільна освіта 012)

 

4 курс

 

 

Іноземна мова з методикою навчання (німецька) (Дошкільна освіта 012)

 

 

Іноземна мова з методикою навчання (Початкова освіта 013)

 

 

Іноземна мова з методикою навчання скорочений термін навчання) (Початкова освіта 013)

 

 

Іноземна мова з методикою навчання (німеціка) (Дошкільна освіта 012)

 

 

Методика навчання іноземної мови (Дошкільна освіта 012)

 

 

Методика навчання дітей іноземної мови (Початкова освіта 013)

 

 

 

 

ІІ-й освітній рівень (магістерський):

 

 

5 курс

 

 

Професійно-педагогічна культура: Іноземна мова професійного спрямування  (Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) 011)

 

 

Професійне спілкування іноземною мовою (Дошкільна освіта 012)

 

 

Професійне спілкування іноземною мовою (Початкова освіта 013)

 

 

Іноземна мова професійного спрямування (Дизайн (Прогнозування моди) 022)

 

 

Ділова іноземна мова (Дизайн (Графічний дизайн) 022)

 

 

Професійне спілкування іноземною мовою (Музичне мистецтво 025, Хореографія 024, Образотворче мистецтво 023)

 

 

 

6 курс

 

 

Професійне спілкування іноземною мовою (Музичне мистецтво 025)

Інститут у соціальних мережах