Науково-практична діяльність студента

{slide=Наші студенти переможці |closed}

20190419 154053   19 квітня 2019 року 

               English version


Вітаємо Прохорчук Віру, студентку IV курсу напряму підготовки 6.010101 "Дошкільна освіта" та її наукового керівника Кошарну Наталію Володимирівну, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту  Київського університету імені Бориса Грінченка з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта" і отримання диплому ІІІ-го ступеня!

Бажаємо подальших наукових звершень! 
 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» II тур

2015 р.

Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт з ІІІ місцем! 
Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» І тур

2014 р.

Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт! 
Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.


Наукова робота Феофентової М.О. рекомендована до участі у другому - фінальному - турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Конкурс «Kobzar’s  Soul Lyrics» («Лірика душі Кобзаря»)  на кращий переклад віршів Т. Г. Шевченка англійською мовою
2014 р.


Перше місце посіли:  
Ірина Швець (ПОб-1 -11- 4 0.д, наук. керівник – Петрик Л. В.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
Ганна Дорошенко (ПОб-1-10-4.0д, наук. керівник –  Веклич Ю. І.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
Друге місце посіли: 
Юлія Бунтовська (ПОб-2-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.) 
Євгенія Шапошнікова (ДЗб-1-11-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
Олександра Максакова (ДЗб-1-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
Світлана Дениско (ПОм-1-13-2.0д, наук. керівник – Кошарна Н.В.)
Третє місце посіли:
Богдана Герасименко (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.)
Катерина Сізоненко (ПОб-3-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
Тетяна Кривошей (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Веклич Ю.І.)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки»

2013 р.

Плужник І.В. (ПОм-1-12-2.0д)
Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт!
Наукова робота з теми: «Формування вторинної мовної особистості. Учнів національних спільнот в Сполучених Штатах Америки»
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Котенко

{/slides}

{slide=Cтудентські наукові гуртки 2018-2019 |closed}

 

План роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

 

для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

 

другого (магістерського) освітніх рівнів

 

       1.Листопад (23.11.2018). Установче засідання наукового гуртка.

       2.Грудень. (21.12.2018) Порівняльна характеристика систем професійної підготовки майбутнього педагога в Україні та країнах Європи.

       3.Лютий. (14.02.2019) Футуристична модель підготовки педагога очима студентів (колективне дослідження).

       4.Березень. (14.03.2019) Сучасні технології підготовки педагога в умовах євроінтеграції (індивідуальні дослідження).

       5.Квітень. (17.04.2019) Нові технології підготовки педагога – нова якість освіти (ярмарок вакансій).

      6.Травень. (15.05.2019) Підсумкове засідання: презентація результатів дослідження (фестиваль науки).


 

Engllish speaking club

Керівник: Руднік Ю.В., викладач кафедри

іноземних мов і методик їх навчання

 

 

Мета гуртка – формувати іншомовну комунікативну компетентність та навички XXI століття.

Завдання гуртка:

  • оволодіння мовним матеріалом у межах визначеної тематики для вільного спілкування в усному мовленні;
  • формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
  • формування умінь застосування різноманітних інноваційних технологій з метою виконання творчих завдань;
  • залучення студентів до діалогу культур

Орієнтований час проведення гуртка: раз на місяць (2 г.)

Цільова аудиторія: студенти 2-5 курсів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв

План-проспект гуртка

Час проведення

Тема засідання

1

Жовтень

The privilege of a lifetime is being who you are

2

Листопад

Age is inevitable. Aging isn`t

3

Грудень

If I were in your shoes

4

Лютий

There is no friend as loyal as a book

5

Березень

Life is either a daring adventure or nothing at all

6

Квітень

We are our choices

7

Травень

Cloning will enable mankind to reach eternal life

8

Червень

Wonders will never cease

 

 

Науково-методичний гурток 2017-2018 року: Медіашкола майбутнього вчителя

Керівник: Петрик Л. В., старший викладач кафедри

іноземних мов і методик їх навчання

mediashkola

Мета гуртка– підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів  у навчанні іноземних мов молодших школярів

Завдання гуртка:

       ознайомити зі специфікою застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі;

       сформувати практичні навички застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі

       навчити добирати медіазасоби відповідно до мети уроку, умов навчання, мовленнєвої готовності учнів;

       вмотивувати студентів до застосування медіазасобів у процесі навчання іноземних мов молодших школярів.

Орієнтовний час проведення гуртка: четверта п’ятниця кожного місяця,  14 г.25 хв.

Цільова аудиторія: студенти 4-го курсу, денної форми навчання, ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Початкова освіта».

Термін функціонування гуртка: з 2015 року

План-проспект роботи гуртка на 2017-2018 н.р.

 

Дата проведення

Тема засідання

1

Вересень

Поняття «медіаосвіта», «медіапедагогіка» та «медіадидактика». Визначення нових медіанавичок сучасної особистості.

2

Жовтень

Традиційні та нові  медіазасоби. Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності учнів.  Вибір медіаресурсів для професійного зростання педагога. Алгоритм вибору та аналізу медіатексту.

3

Листопад

Реалізація методів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео.

4

Грудень

TimeLine сервіси або інтерактивні хронології на уроці. Сучасні інтерактивні презентації.

5

Лютий

Навчальні комікси як засіб формування іншомовної компетенції молодших школярів.

6

Березень

Longread: створення і використання в навчальному процесі. Сервіси для створення «живих»  книжок.

7

Квітень

Мобільні додатки у вивченні іноземних мов. Створення веб-квестів на етапі формування різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

8

Травень

Створення електронних стіннівок та плакатів на етапі засвоєння нових лексичних одиниць, граматичних конструкцій на уроках іноземних мов.

Засідання студентського наукового гуртка «Медіашкола майбутнього вчителя»

09.10.15

09 жовтня 2015 року відбулося перше засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою гуртка є формування медіа- та іншомовної методичної компетентностей майбутніх учителів ПШ та розширення іншомовних навичок спілкування студентів засобами медіатекстів.

Повний текст

 11.11.15

11 листопада 2015 року відбулося друге засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Характеристика медіазасобів у навчанні іноземних мов в початковій школі. Традиційні та інноваційні медіазасоби. Дидактичні можливості медіазасобів».

Повний текст

 20.11.15

20 листопада 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Медіатекст. Види медіатекстів. Етапи роботи з медіатекстами на уроках іноземних мов в початковій школі».

Повний текст

 09.12.15

09 грудня 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л.В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання). Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Візуалізація мовних та мовленнєвих явищ на початковому етапі вивчення іноземних мов».

Повний текст

15.03.16

15 березня 2016 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л. В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання).Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Аудіо- медіатексти як дидактичний засіб навчання іноземних мов».

Повний текст

 08 02 2017

08 лютого 2017 року відбулося засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою діяльності гуртка є підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів у навчанні іноземних мов молодших школярів. 

Повний текст

17.02.17

17 лютого 2017 року відбулося чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» на тему : «Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності молодших школярів», під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В.. Засідання було присвячено обговоренню алгоритму вибору та аналізу медіатексту для формування різних видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках іноземних мов у початковій школі..

Повний текст

24.03.17

24березня 2017 рокуПетрик Лада Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, провела чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» зі студентамиІІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта».Обговорюючи питання заняття на тему «Реалізація принципів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео», було зосереджено увагу на важливості унаочнення іншомовного матеріалу для молодших школярів.

Повний текст

{/slides}

{slide=Студентські проекти |closed}

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

Франкова Анастасія, Гнатюк Ольга, Галюк Тетяна, Рябоконь Тетяна, Жовтолюк Анастасія, Зубович Анастасія (ПОб 2-15-4.0д, ПОб 1-15-4.0д, ДОб 2-14-4.0д)

{gitube vid:=Zl1DMmZOVxQ}

Берізко Марія, Загладько Тамара, Сизоненко Катерина, Топольницька Ольга (ПОм 1-16-2.0д)

{gitube vid:=st-oGjpKctI}

Савицька Катерина, Прохорчук Віра, Яценко Анна, Наумець Валерія, Надєждіна Віра (ДОб 2-15-4.0д)

{gitube vid:=cjZYKlvb-3A}

Ніколюк Віталія, Гулько Анастасія, Дякович Зоряна, Кликова Катерина, Легусь Тетяна (ПОб 1-14-4.0д)

{gitube vid:=kgXkD9txtZE}

Грищенко Віра (ДОб 1-13-4.0д)

{gitube vid:=-qF2e9LIG0w}

Кучерява Юлія (ДЗб 2-16-4.0д)

{gitube vid:=98Vwt1thBtQ}

Хіжінська Яніна (ПОб 2-16-2.0д)

{gitube vid:=Xe9VFYW9-Ms}

Зімбінський Станілав, Ломаченко Наталія, П’ятова Анастасія (ДОб 1-14-4.0д)

{gitube vid:=LPr9ZnKTMUY}

Тарасевич Олександра (ПОб 2-16-2.0д)

{gitube vid:=A1Cc2qB7Rwg}

Аравідова Сен-Петра, Беспрозванна Анна, Войтовська Альона, Левчук Дар’я (ОМб 1-16-4.0д)

{gitube vid:=FuwG62GzSjc}

Рябенко Катерина, Сігнаєвська Діана (ПОб 2-16-2.0д)

{gitube vid:=e0KCmkSRue8}

Ярмак Тетяна (ПОб 2-16-2.0д)

{gitube vid:=DUNC_eaamT0}

Боляк Олександра (ДЗб 1-15-4.0д)

{gitube vid:=8O6TY7nVcEs}

{/slides}

{slide=Наукові публікації студентів |closed}

 Прохорчук В.А. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

/ Освітологічний дискурс, Київський університет імені Бориса Грінченка 2019. - № 1 - 2 (24 - 25). С. 60 -71.

  1. ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 22. – Матеріали VII щорічної науково-практичної студентської конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів» – К., 2018. - [Електронний ресурс]. – URL:: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_22

27.10.14

Боровик Вікторія Ігорівна. Прогнозування труднощів молодших школярів у процесі оволодіння іноземною мовою / В.І. Боровик // Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 89 – 93. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)


Гандзюк Анна Андріївна. Формування полікультурного світогляду молодшого школяра на уроках англійської мови Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 153 – 158. (Науковий керівник – Котенко О. В.)


Власик Надія Володимирівна. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 121 – 126. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Матеріали конференції 

Програма конференції

Tyt 7

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_7

Tyt 11

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів Студентської наукової конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів" (28 лютого 2013 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11

Tyt 14

ВІСНИКПСИХОЛОГІЇІПЕДАГОГІКИ[Електроннийресурс]Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка,Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. –Випуск 14. –К., 2014. –Режимдоступудозбірника :http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_14


Vistnyk 17

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17

Vistnyk 19

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститутКиївського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 19. – К., 2016. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_19

VPP 20

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститутКиївського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 20. – К., 2017. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_20

{/slides}

 

 

Сторінка 1 із 3

Інститут у соціальних мережах