Наукова діяльність

  1. Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій»
  2. Семінар з питань використання інформаційних ресурсів наукометричної бази даних Web of Science
  3. VI щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»
  4. Методологічний семінар для викладачів ВНЗ від Cambridge English Language Assessment
  5. Участь співробітників Педагогічного інституту в ХХІ щорічній національній конференції IATEFL Ukraine для вчителів англійської мови
  6. Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”
  7. Методичний семінар «Науковий доробок професорсько-викладацького складу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка»
  8. Міжнародна науково-практична конференція «ІНШОМОВНА ОСВІТА ПЕДАГОГА: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»

Інститут у соціальних мережах