Наукова діяльність

  1. Всеукраїнська студентська конференція "Борис Грінченко очима студентів ХХІ століття"
  2. «Шкільний вчитель нового покоління»
  3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра»
  4. Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір"
  5. Міжкафедральний науково-практичний семінар "Актуальні питання підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах:акмеологічний аспект"
  6. Міжнародна науково-практична конференція "Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів"
  7. Зустріч викладачів кафедри з проректором з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктором педагогічних наук, Хоружою Л.Л.

Інститут у соціальних мережах