Наукова діяльність

  1. Матеріали міського науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи»
  2. Міський науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи»
  3. IХ міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»
  4. ІІІ Міжнародна наукова практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»
  5. Наукова тема, над якою працює професорсько-викладацький склад кафедри:«Нова стратегія підготовки педагога дошкільної освіти в умовах євроінтеграції»
  6. Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука ХХІ століття».
  7. Міжнародна наукова конференція «1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи»
  8. Засідання круглого столу на тему «Підготовка вчителів початкової школи до навчання іноземних мов в умовах партнерства «Університет-Школа»»

Інститут у соціальних мережах