Наукова діяльність

  1. Міжнародна науково-практична конференція «ІНШОМОВНА ОСВІТА ПЕДАГОГА: ВИКЛИКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри»
  3. Дискусійний клуб “Роль міждисциплінарних досліджень у змісті іншомовної підготовки майбутнього педагога”
  4. Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Current issues of social sciences: sociology, economics, psychology, anthropology, history, philosophy, philology, pedagogy»
  5. Cтажування у Чеській республіці по програмі «Educational system in the European Union: perspectives for cooperation and development»
  6. V щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки"
  7. Дистанційний міжнародний науково-методологічний семінар «Малокомплектна школа: сучасні проблеми і шляхи модернізації»
  8. Матеріали міського науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи»

Інститут у соціальних мережах