Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

YuO
Контактна інформація

(044)-295-69-44
y.volynets@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Волинець Юлія Олександрівна

Старший викладач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Конструювання та експериментування в ЗДО»; «Дитяче експериментування та винахідництво з методикою»; «Дитяче експериментування та винахідництво»

Біографія

 

У 1999 році закінчила Київський педагогічний коледж імені К.Д.Ушинського (спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу, організатор образотворчого мистецтва»). У 2006 році з відзнакою закінчила Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, здобула кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки та психології». З 2008 р. по 2012 роки навчалася в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка. 1999-2000 рр. – вихователь дошкільного навчального закладу № 620 Дарницького району м. Києва. 2000-2007 рр. − викладач в Київському педагогічному коледжі імені К.Д. Ушинського. 2007-2013 рр. – викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у фаховій підготовці»(13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2007 року:

З 2013 н.р. й до цього часу − старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Член ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» (з 2019 р.)

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 14 років.

Професійний і науковий інтерес

Автор понад 100 наукових та методичних праць з актуальних проблем дошкільної освіти з-поміж них: навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах. Співавтор посібників «Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти», «Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей»; «Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку», розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів; учасник Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференцій.

Коло наукових інтересів: формування дослідницьких умінь професійного самовдосконалення майбутніх дошкільних педагогів; формування професійних здібностей майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах євроінтеграції; дитяче експериментування та винахідництво.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах