Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

volinets2
Контактна інформація

(044)-295-69-44
k.volynets@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Волинець Катерина Іванівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Організація і управління в дошкільній освіті: Правові аспекти управління»

«Організація і управління в дошкільній освіті: Управління фінансово-економічною діяльністю»

«Конструювання та експериментування в дошкільній освіті»

Біографія

У 1971 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького за спеціальністю «Математика та програмування». У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтеграція змісту загально-педагогічної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних училищах і коледжах України» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Вчене звання доцента кафедри  початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін присвоєно у 2013 році.

З січня 2008 року працює у  Київському університеті імені Бориса Г рінченка. 2008- 2010  рік – директор Інституту  дошкільної, початкової і мистецької освіти. З 1 липня 2010 року по 2016 рік – завідувач кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін. З вересня 2016 року і донині доцент кафедри дошкільної освіти. Стаж педагогічної  роботи у ЗВО ІІІ-ІV   13 років.

Професійний і науковий інтерес

управління освітнім процесом у  ЗДО ;
•    історія витоків, становлення та розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка;
•   професійна підготовка  педагога дошкільної освіти  у розвинених країнах світу;
•    виявлення та розвиток математичної обдарованості дитини дошкільного віку.

Автор понад 100 наукових та методичних праць, з них навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та науково метричних базах Web  of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіних монографіях з актуальних проблем підготовки педагогічних кадрів.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах