Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

1234
Контактна інформація

(044)-295-69-44
o.kovalenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Коваленко Олена Володимирівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • «Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Управління освітнім процесом»
  • «Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Моніторинг якості освіти»
  • «Організація і управління в дошкільній освіті: Управління адміністративно-господарською діяльністю»
  • «Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Зв’язки з громадськістю»
  • «Основи природничо-математичних наук з методикою»

Біографія

У 1976 р. закінчила дошкільне відділення Київського міського педагогічного училища, кваліфікація «вихователь дитячого садка».
 З 1976 по 1988 рр. працювала на посаді  вихователя, вихователя-методиста  дошкільного закладу  та методиста з дошкільного виховання РНМЦ Мінського (Оболонського)  РУО м. Києва.

 У 1984 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (нині НПУ ім. М. П. Драгоманова) зі спеціальності «педагогіка і психологія (дошкільна) – з відзнакою.

У 1988 р.  перемогла у конкурсі  на заміщення вакантної посади методиста  Київського інституту підвищення кваліфікації вчителів (Університету імені Бориса Грінченка).  З 1990 по 2002 рр. очолювала методичну службу з дошкільної освіти м. Києва та Київської області на посаді завідуюча кабінету дошкільного виховання Київського міського (Київського міжрегіонального) інституту удосконалення вчителів. 

У 1999 р. закінчила аспірантуру у Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка – з відзнакою (заочна форма навчання), а у березні 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання у працях С. Ф. Русової» зі спеціальності 13.00.08 –дошкільна педагогіка.

З   2002 р.  працює на посаді доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту. Вчене звання доцента присвоєне у  2004 р.

Брала активну участь у громадській роботі, поєднуючи її з виконанням посадових обов’язків: Депутат Мінської (Оболонської) районної Ради народних депутатів м. Києва ( 1985-1988 р.р.); член  міської та обласної комісії з атестації дошкільних закладів м. Києва та Київської області; Експерт, член комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (1995-2021 рр.). Підстава - наказ МОН України № 95 від 22.01.2021 р. «Про утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп»; Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського», ВГО «Асоціація освітян імені Софії Русової», ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Стаж науково-педагогічної діяльності у ЗВО III − IV рівнів акредитації – з листопада 1988 р.

Професійний і науковий інтерес

  • створення умов і підготовка майбутніх менеджерів дошкільної освіти до здійснення методичного супроводу освітнього процесу ЗДО та управління ним
  • організація дошкільного виховання в Україні та світі
  • супровід сенсорно-пізнавального розвитку дітей раннього і дошкільного віку
  • використання інноваційних технологій в освітньому процесі з дітьми, взаємодії з батьками вихованців, методичному супроводі освітнього процесу у ЗДО

Автор понад 250 праць наукового та методичного характеру, з-поміж них: навчально-методичні посібники, статті у наукових фахових  виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.   Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем дошкільного виховання в Україні та професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів. Є членом авторського колективу Освітньої програми для дошкільних закладів «Дитина» та Методичних рекомендацій до неї (з 1991 р.), Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), автор першого в Україні Положення про атестацію дошкільних закладів Київської області.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах