Козак_Людмила_НДЛ
Контактна інформація

l.kozak@kubg.edu.ua

Козак Людмила Василівна

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Інноваційні технології навчання.

Проектна діяльність у навчальних закладах.

Біографія

 

  • Закінчила 136 Київську середню школу;
  • 1983 -1985 рр.- навчалась у Київському педагогічному училищі №2;
  • 1991 р. – здобула вищу освіту в Київському педагогічному інституті імені О.М.Горького (спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)»).

  • Працювала вихователем дошкільних навчальних закладів міста Києва, викладачем спеціальних дисциплін Київського педагогічного коледжу ім. К.Д.Ушинського, старшим науковим співробітником Інституту професійно-технічної освіти АПН України, доцентом кафедри теорії та історії педагогіки КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, старшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • З вересня 2017 р. – професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

  • Професійні інтереси пов’язані з підготовкою майбутніх педагогів дошкільної освіти до інноваційної професійної діяльності.
  • Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (грудень 2006 р.).
  • Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (грудень 2015 р.).
  • Член спеціалізованої Вченої ради Д.26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • Автор понад 100 наукових праць з проблем вищої та дошкільної освіти
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах