Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

lv---kopiya-1
Контактна інформація

(044)-295-69-44
l.kozak@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Козак Людмила Василівна

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Гарант освітньо-професійної програми підготовки студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта другого (магістерського) рівня освіти

Викладає навчальні дисципліни:

  • Науково-дослідна інфраструктура в галузі: Джерелознавча база досліджень
  • Методологія психолого-педагогічних досліджень у галузі дошкільної освіти
  • Методика викладання фахових дисциплін
  • Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Комунікація в управлінській діяльності
  • Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Інтегроване тематично-проєктне навчання
  • Проєктна діяльність у закладах дошкільної освіти.

Біографія

 

У 1997 році здобула вищу освіту в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького за спеціальністю  «Педагогіка і психологія (дошкільна)». Працювала вихователем дошкільних навчальних закладів міста Києва, викладачем спеціальних дисциплін Київського педагогічного коледжу імені К.Д. Ушинського. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у педагогічному коледжі» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. З 2006 по 2008 рр. працювала старшим науковим співробітником Інституту професійно-технічної освіти АПН України.

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2008 року:

  • 2008-2011 рр. – старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки КМПУ ім. Б. Д. Грінченка;
  • 2011-2017 рр. − старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології; доцент кафедри теорії та історії педагогіки (за суміщенням) Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • З вересня 2017 р. – професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж викладацької діяльності – 27 років.

Вчене звання доцента кафедри теорії та історії педагогіки присвоєно у 2015 році.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності» зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти у 2015 році.

Член спеціалізованої Вченої ради Д.26.133.06 в Київському університеті імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

Академік Української Академії Акмеології

Член Асоціації працівників дошкільної освіти України

Професійний і науковий інтерес

- Освітні та дослідницькі проекти щодо забезпечення якості освіти

- Інноваційні процеси в сфері вищої та дошкільної освіти

- Сучасні технології навчання педагогів у закладах вищої освіти

- Розвиток творчого потенціалу майбутнього педагога

- Підготовка магістрів з дошкільної освіти до інноваційної діяльності.

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з-поміж них: монографії, навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях України та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах