Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

   

Кафедра дошкільної освіти функціонує з 1 вересня 2011 року.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

012.00.01 «Дошкільна освіта»

012.00.01 «Дошкільна освіта» (скорочена програма підготовки)

  • другий (магістерський) рівень вищої освіти:

012.00.01 «Дошкільна освіта»

  • третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

012.00.01 «Дошкільна освіта»

Форми навчання: денна / заочна.

Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка є науково-методичним центром столичної дошкільної освіти, який консолідує зусилля науковців та практиків з метою вирішення актуальних проблем науково-методичного супроводу дошкільної освіти.

Співробітники кафедри є членами предметної комісії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, членами робочих груп зі створення стандартів дошкільної освіти, професійних стандартів вихователя та керівника закладів дошкільної освіти, стандартів вищої освіти України зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, членами спеціалізованих вчених рад, активними членами ВГО "Асоціація працівників дошкільної освіти".

Освітній процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного вивищення загальних і фахових компетентностей, професійної мобільності й швидкої адаптації до змін.

 

Мета діяльності кафедри – створення освітнього простору для самореалізації майбутніх педагогів спеціальності «Дошкільна освіта» як представників української культури з високим рівнем духовних цінностей, світоглядними позиціями, загальними й професійними компетентностями та мотивованими до конструктивної освітньої взаємодії з різними соціальними інституціями.

Напрями діяльності кафедри:

Напрями діяльності кафедри

Освітній тренд кафедри:

Освітній тренд кафедри

 

Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» - єдина програма в освітньому просторі України, що існує більше 30 років.

 

    

 

Інститут у соціальних мережах