Про кафедру

 на сайт склад кафедри

 

 

 

 05 20 2016 tema kaf do

Презентація нової стратегії кафедри

Презентація про кафедру 

Кафедра дошкільної освіти функціонує з 1 вересня 2011 року.

Кафедра є випусковою для напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Очолює кафедру Бєлєнька Ганна Володимирівна - професор, доктор педагогічних наук.

В складі кафедри – 24 працівники, з них: 3 доктори педагогічних наук, 12 кандидатів наук, 5 доцентів, 9 старших викладачів, 2 викладачі, 1 асистент, 2 лаборанти.

Кафедра дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка є науково-методичним центром столичної дошкільної освіти, який консолідує зусилля науковців та практиків з метою вирішення актуальних проблем розвитку дітей дошкільного віку. 

Навчальний процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку.


Партнерство

Співпраця з науковими вітчизняними установами

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами столиці: лабораторією дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, лабораторією психології дошкільника Інституту психології Г.С. Костюка, Інститутом обдарованої дитини, Будинком природи, Будинком вчителя.

Співпраця з науковими міжнародними установами

Зарубіжними партнерами кафедри є профільні установи Білорусії, Польщі, Німеччини, Литви, Казахстану та ін.

 

            

    

 

Інститут у соціальних мережах