Перелік дисциплін на 2019 - 2020 н.р.

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

І (бакалаврський) освітній рівень

 

I-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта:

 

1. Університетські студії

 

2. Мистецьке рукоділля

 

3. Основи природничо-математичних наук з методикою

 

 

I-й курс за скороченим терміном навчання спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Методика розвитку мовлення і дитяча література

 

2. Мистецьке рукоділля

 

3. Університетські студії: лідерствослужіння

 

4. Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті

 

 

II-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Мистецьке рукоділля

 

 

2. Методика розвитку мовлення і дитяча література

 

3. Основи природничо-математичних наук з методикою

 

 

ІI-й курс за скороченим терміном навчання спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

 

2. Практикум з ігрової діяльності

 

 

II-й курс, спеціальність 013 Початкова освіта (Спеціалізація Дошкільна освіта)

 

1. Основи природничо-математичних наук з методикою

 

III-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

 

2. Практикум з ігрової діяльності

 

 

IІI-й курс, спеціальність 013 Початкова освіта (Спеціалізація Дошкільна освіта)

 

1. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

 

2. Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку

 

 

IV-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

 

2. Практикум з ігрової діяльності

 

 

ІI-й курс за скороченим терміном навчання спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

 

2. Практикум з ігрової діяльності

 

 

IV-й курс, спеціальність 013 Початкова освіта (Спеціалізація Дошкільна освіта)

 

1. Практикум з ігрової діяльності

 

2. Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

 

 

ІІ (магістерський) освітній рівень

 

I-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012 Дошкільна освіта

 

1. Методика викладання фахових дисциплін

 

2. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Зв`язки з громадськістю

 

3. Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти:
Змістові модулі:

 

 

4. Організація і управління в дошкільній освіті.
Змістові модулі:

 

 

I-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012 Дошкільна освіта (Спеціалізація Педагогіка вищої школи)

 

1. Методика викладання фахових дисциплін

 

ІI-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012 Дошкільна освіта (Спеціалізація Педагогіка вищої школи)

 

1. Методика викладання фахових дисциплін

 

 

ІІ (магістерський) освітній рівень

 

I-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012.00.02 Педагогіка і методика дошкільної освіти

 

1. Дошкільна педагогіка

 

Змістовий модуль

 

 

2. Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку

 

Інститут у соціальних мережах