Перелік дисциплін на 2021 - 2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Університетські студії: Я – студент, Лідерство служіння, Вступ до спеціальності (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Мистецьке рукоділля (1 – 2 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Основи природничо-математичних наук з методикою (1 – 2 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 – 3 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Артосвіта для дітей дошкільного віку (3 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Практикум з ігрової діяльності (3 – 4 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Основи природничо-математичних наук з методикою (3 курс, 00.01 «Початкова освіта»)
 • Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, 00.01 «Початкова освіта»)
 • Конструювання та експериментування в ЗДО (4 курс, 00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Практикум з ігрової діяльності (4 курс, 00.01 «Початкова освіта»)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (скорочена програма підготовки)

 • Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Лідерствослужіння (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Мистецьке рукоділля (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Конструювання та експериментування в ЗДО Конструювання та експериментування в ЗДО (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Практикум з ігрової діяльності (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Артосвіта для дітей дошкільного віку (1 – 2 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Управління освітнім процесом, Моніторинг якості освіти, Інтегроване тематично-проектне навчання, Інноваційні технології (1 – 2 курси, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)
 • Організація і управління в дошкільній освіті: Правові аспекти управління, Управління адміністративно-господарською діяльністю, Управління фінансово-економічною діяльністю, Кадровий менеджмент (1 – 2 курси, 012.00.01 «Дошкільна освіта»
 • Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями: Зв’язки з громадкістю, Комунікація в управлінській діяльності (1 курс, 012.00.01 «Дошкільна освіта»
 • Методика викладання фахових методик (1 – 2 курси, 012.00.01 «Дошкільна освіта»)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 • Розвиток наукової галузі: Методологія психолого-педагогічних досліджень у галузі дошкільної освіти, Сучасні проблеми дошкільної освіти в контексті компаративістських досліджень (1 – 2 курси, 012 «Дошкільна освіта»)
 • Науково-дослідна інфракструктура в галузі: Джерелознавча база дослідження, Робота з науковими текстами (2 курс, 012 «Дошкільна освіта»)
 • Технології психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини (2 курс, 012 «Дошкільна освіта»)
 • Інновації в галузі дошкільної освіти (2 курс, 012 «Дошкільна освіта»)

Інститут у соціальних мережах