Перелік дисциплін на 2020 - 2021 н.р.

 

 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

І (бакалаврський) освітній рівень

I-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта:

1.Університетські студії

2. Мистецьке рукоділля

3. Основи природничо-математичних наук з методикою

I-й курс за скороченим терміном навчання спеціальність 012 Дошкільна освіта

II-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта

ІI-й курс за скороченим терміном навчання спеціальність 012 Дошкільна освіта

II-й курс, спеціальність 013 Початкова освіта (Спеціалізація Дошкільна освіта)

III-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта

IІI-й курс, спеціальність 013 Початкова освіта (Спеціалізація Дошкільна освіта)

IV-й курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта

Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

ІІ (магістерський) освітній рівень

I-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012 Дошкільна освіта (Спеціалізація Педагогіка вищої школи)

1.Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями

2.Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти 

3. Організація і управління в дошкільній освіті.

"Правові аспекти управління" 

«Кадровий менеджмент»

4. Методика викладання фахових дисциплін

ІI-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012 Дошкільна освіта (Спеціалізація Педагогіка вищої школи)

1. Методика викладання фахових дисциплін

ІІ (магістерський) освітній рівень

I-й курс другого (магістерського) освітнього рівня, спеціальність 012.00.02 Педагогіка і методика дошкільної освіти

Інститут у соціальних мережах