Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Діяльність

Положення про навчальну лабораторію творчої педагогіки

 

 

Діяльність Навчальної лабораторії спрямована на формування педагогічної майстерності, розвиток професійної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкової школи, викладачів вищої школи шляхом вироблення практичних умінь і навичок щодо застосування новітніх освітніх технологій співдіяльності та партнерської взаємодії з дітьми дошкільного, молодшого шкільного віку, із застосуванням власноруч створених освітніх продуктів: дидактичних матеріалів, методичних посібників, наочності.

 

Метою діяльності Навчальної лабораторії є розвиток педагогічних, дослідницьких, естетичних, природно – технічних, загальновиробничих, творчих здібностей студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

 

Основним завданням діяльності навчальної лабораторії є

 

- формування професійно-педагогічних умінь і навичок;

 

- розвиток емоційного інтелекту та творчих здібностей студентів – майбутніх вихователів, вчителів;

 

- організація індивідуальної методичної роботи;

 

- проведення студентських конкурсів на краще самостійно розроблене навчально – методичне забезпечення освітнього процесу за фахом (дидактичний наочний матеріал, навчальний посібник).

 

- розвиток умінь студентів творчо та конструктивно співпрацювати з батьками вихованців, зміцнювати зв’язки «Дитина – Педагог – Батьки», «Студент – педагог», «Група студентів – педагог».

 

Основними формами роботи Навчальної лабораторії є:

 

- практичні та лабораторні заняття зі студентами:

 

- гуртки педагогічної майстерності;

 

- науково – практичні конференції, методичні семінари, інструктивно – методичні наради.

 

 

Підготовка до школи

20170911 184004

20170911 155659       20170911 183418

Інститут у соціальних мережах