Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Вчена рада

Склад Вченої ради

 

 • Котенко Ольга Володимирівна – директор Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Куземко Леся Валентинівна-заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук
 • Паламар Світлана Павлівна – заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
 • Савченко Юрій Юрійович - заступник директора з науково- педагогічної і соціально-гуманітарної роботи, кандидат психологічних наук, доцент
 • Половіна Олена Анатоліївна - завідувач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Іванюк Ганна Іванівна - завідувач кафедри педагогіки та психології, доктор педагогічних наук, професор.
 • Кошарна Наталія Володимирівна - завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Бондаренко Геннадій Леонідович - завідувач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
 • Хоружа Людмила Леонідівна - завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.
 • Желанова Вікторія В’ячеславівна - професор кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.
 • Голота Наталія Миколаївна - голова Зборів трудового колективу Педагогічного інституту, доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Вертугіна Валентина Миколаївна - голова профбюро Педагогічного інституту, старший викладач кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук
 • Науменко Марина Сергіївна - голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту, викладач кафедри дошкільної освіти.
 • Ільїна Настасья Костянтинівна - голова Ради студентського самоврядування Педагогічного інституту, студентка.
 • Бобер Марія Василівна – студентка
 • Бабич Вікторія Сергіївна - студентка
 • Марчук Анастасія Сергіївна - студентка

Інститут у соціальних мережах