Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про інститут


logoped 1000 1200

Педагогічний інститут

Київського університету імені Бориса Грінченка

Інфографіка ПІ 

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
1. 013 «Початкова освіта»

1.1. освітня програма 013.00.01 Початкова освіта, освітні рівні:  перший (бакалаврський), другий (магістерський). Форми навчання: денна, заочна.

Перший (бакалаврський) рівень (в т.ч. скорочена програма підготовки): денна форма навчання - додаткові спеціалізації:«Дошкільна освіта», «Іноземна мова». 

Другий (магістерський) рівень: денна форма навчання - додаткова спеціалізація "Педагогіка вищої школи"; заочна форма навчання - додаткова спеціалізація "Управління електронним навчанням".


2. 012 «Дошкільна освіта»

2.1. освітня програма 012.00.01 Дошкільна освіта, освітні рівні:  перший (бакалаврський), другий (магістерський). Форми навчання: денна, заочна. 

Перший (бакалаврський) рівень (в т.ч. скорочена програма підготовки): денна форма навчання-додаткові спеціалізації:«Початкова освіта», «Іноземна мова».

Другий (магістерський) рівень: денна форма навчання - додаткова спеціалізація "Педагогіка вищої школи"; заочна форма навчання -додаткова спеціалізація "Управління електронним навчанням"


3. 011 «Освітні, педагогічні науки»
3.1. освітня програма 011.00.01 Педагогіка вищої школи, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: денна, заочна

3.2 освітня програма 011.00.0Корпоративна освіта та розвиток персоналуосвітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна.

3.3 освітня програма 011.00.02 Педагогіка середньої освіти, освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна. 


У структурі інституту функціонують кафедри:
- дошкільної освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Половіна О.А)
- педагогіки та психології (завідувач: доктор педагогічних наук, професор Іванюк Г.І.)
- теорії та історії педагогіки (завідувач: доктор педагогічних наук, професор Хоружа Л.Л.)
- початкової освіти (завідувач: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г. Л.)
-іноземних мов і методик їх навчання (завідувач:кандидат педагогічних наук, доцент Кошарна Н.В.)

  У складі Інституту на постійній основі працює 74 науково-педагогічні працівники. Загальна кількість штатних докторів наук, які забезпечують освітній процес в Інституті – 12 осіб, а також 44 штатних кандидати наук.

В Інституті функціонують: Навчальна лабораторія творчої педагогіки, Центр самопізнання і саморозвитку, Центр інноваційних освітніх технологій.

Створено умови для здійснення навчання на дослідницькій основі; безперервної іншомовної підготовки майбутнього педагога; проведення наскрізної педагогічної практики у кращих за рейтингом ЗДО/ЗЗСО м. Києва.

В освітньому процесі активно застосовуються інноваційні технології (1 учень – 1 комп’ютер, case-study, blended learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning).
Матеріально-технічне забезпечення Інституту включає: сучасну бібліотеку, аудиторію обладнану для реалізації моделі навчання «1 учень : 1 комп’ютер», а також аудиторії, обладнані Smart дошками та фліпчартами для проведення тренінгів і здійснення інших інноваційних форм роботи.

 

Інститут у соціальних мережах