Порядок денний онлайн засідання директорату Hangouts Meet: 13:00 від 16 березня 2021 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

 

Порядок денний

онлайн засідання директорату

Hangouts Meet: 13:00

від 16 березня 2021 року

 • Про організацію дистанційного формату освітнього процесу в Інституті з 22 березня 2021 року.

Доповідач: О. Котенко, М. Машовець

 • Про стан підготовки дипломних (бакалаврських) робіт студентами спеціальності 013 "Початкова освіта" (денна, заочна форми навчання).

Доповідач: Г. Іванюк

 • Про обрахування внутрішнього рейтингу Інституту з урахуванням зміни методології вебометричного рейтингу.

Доповідач: О. Котенко

 • Про перебіг проходження різних видів практик студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Доповідач: Н. Перестюк, завідувачі кафедр

 • Про проміжне опитування студентів 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за результатами проходження виробничої практики (педагогічної інтернатури).

Доповідач: Г. Бєлєнька, Г. Бондаренко

 • Про надання індивідуального графіку навчання студентам денної форми навчання на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Доповідачі: Л. Найдьонишева, завідувачі кафедр

 • Різне.
 • Про процедуру затвердження закладу для проходження фахового модуля в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Доповідач: С. Паламар

 • Про стан готовності до звіту з наукової теми «Сучасні стратегії підготовки педагога в умовах євроінтеграції».

Доповідачі: С. Паламар, керівники теми

 • Про засідання секцій Ради роботодавців

Доповідачі: О. Котенко, зав. кафедр

 • Про академічну мобільність студентів 2-3 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» в Університеті Острава (Чехія).

Доповідач: О. Котенко

Інститут у соціальних мережах