II Всеукраїнський студентський науково-практичний онлайн-форум (з міжнародною участю) «Іншомовна освіта очима студентів».

      1c min 18 травня 2022 року

  18 травня 2022 року, в межах проведення Фестивалю науки – 2022, викладачами кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту було проведено II Всеукраїнський студентський науково-практичний онлайн-форум (з міжнародною участю) «Іншомовна освіта очима студентів». Метою заходу стало залучення студентів із вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти до обговорення та висвітлення актуальних питань у галузі сучасної іншомовної освіти в умовах викликів сьогодення.

       Учасниками заходу стали студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти різних спеціальностей («Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Дизайн», «Іноземна філологія», «Історія» тощо), які навчаються у закладах вищої освіти України (Київ, Богуслав, Вінниця, Чернівці, Тернопіль) та Європи (Австрія, Чехія, Польща, Німеччина). Серед учасників заходу були також зарубіжні колеги – викладачі педагогічних закладів вищої освіти США, Греції, Кіпру, Польщі.

     Форум було відкрито вступним словом доктора І. Пападопулос (Республіка Кіпр), який разом зі своїми студентами Школи освіти Університетського коледжу в м. Ларнака (Республіка Кіпр) привітали учасників заходу.

      У перебігу заходу учасники представили результати власних наукових досліджень у галузі мультикультурної та мультилінгвальної освіти; ознайомились із перспективними напрямами розвитку методики навчання іноземних мов; поділились практичним досвідом застосування сучасних технологій навчання іноземних мов у закладах дошкільної, загальної середньої та вищої освіти; визначили роль іноземної філології у контексті міжкультурної взаємодії та акцентували увагу на потребі вивчення української мови як іноземної.

   Матеріали виступів учасників форуму розміщено на офлайн платформі кафедри іноземних мов і методик їх навчання, що забезпечило можливість перегляду та коментування матеріалів дистанційно.

Модератори заходу: Наталія Кошарна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту; Лада Петрик, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту; Любов Терлецька, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту;

2c

3c

5c

6c

6 c

8c

10c

11c min

12c

Інститут у соціальних мережах