ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ»

   ІІІ Всеукраїнська конференція ПІ 1 27 жовтня 2021 року

27 жовтня 2021 року відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ» (модератори: Ольга Котенко, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету і мені Бориса Грінченка; Ганна ІВАНЮК, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології)

З вітальним словом до учасників конференції звернулися:

 Віктор ОГНЕВ’ЮК,  доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, президент, ака­демік Української академії акмеології, ректор Київського універ­ситету імені Бориса Грінченка;

 Петро САУХ, доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педа­гогічних наук України, віце-президент, дійсний член Української академії акмеології;

Марек ШАМОТ, доктор, професор, ректор Університету економіки в м. Бидгощ (Республіка Польща).

До конференції долучилися:

 чотири наукові установи: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України; Державна установа «Український інститут розвитку освіти»;

зарубіжні партнери: Університет  економіки в м. Бидгоші (Республіка Польща); Школа освіти Університетського коледжу в м. Ларнака (Республіка Польща); Варненський університет менеджменту (Республіка Болгарія); Варшавський медичний університет (Республіка Польща); Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь); Казахстанський національний педагогічний університет імені Абая (Республіка Казахстан);

учасники з 28 закладів вищої освіти України, 25 закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

На онлайн конференції були присутні 122 учасники:  наукові та науково-педагогічні працівники з різних регіонів України, закордонні партнери, українські педагоги-практики та здобувачі вищої освіти. У перебігу зустрічі, під час пленарної сесії та дискусійного онлайн-простору, відбувся обмін ідеями та позитивними практиками щодо реалізації нових стратегій підготовки педагогів,  відповідно до суспільних запитів та інноваційних викликів. Зокрема, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор ОГНЕВ’ЮК у своїй доповіді наголосив: «Сьогодні лише креативний педагог  може стати авторитетним для нинішнього покоління учнів, тому  діяльність  Університету зосереджена на вирішенні завдань підготовки сучасного педагога-професіонала, який володіє сукупністю творчих і професійних якостей та гуманістичних цінностей». Суголосні ідеї виголосили  й інші науково-педагогічні працівники Університету (Лілія ГРИНЕВИЧ, Оксана ДРАЧ, Ганна ІВАНЮК,  Ольга КОТЕНКО, Тетяна МІЄР, Олена МУЗИКА,  Олена ПОЛОВІНА Яна ФРУКТОВА та ін.) та академіки НАПН України (Петро САУХ, Світлана СИСОЄВА). З доповідями виступили провідні науковці і вчені з різних закладів вищої освіти України (Олександр ПРОНІКОВ, Ігор ХУДЕЦЬКИЙ, Олена КОХАНОВСЬКА та ін.).

Зарубіжні партнери представили досвід професійної підготовки вчителів відповідно до суспільних запитів своїх країн:

- Магдалена БЕРГМАН, директор Східного центру партнерства Університету економіки у м. Бидгощ (Республіка Польща) розкрила досвід універсального проєктування  в контексті навчання студентів з особливими освітніми;

- Марек БОГУСТ, директор відділу міжнародних справ Університету еко­номіки у м. Бидгощ (Республіка Польща), навів приклади  реалізації практичної складової підготовки педагога – створення при Університеті дитячого садку та центру психологічної  допомоги, на базі яких студенти удосконалюють професійні компетентності;

- Тетяна ШАТЮК, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафе­дри соціальної та педагогічної психології Гомельського дер­жавного університету імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь) представила позитивні практики залучення студентів – майбутніх психологів до виконання волонтерських проєктів, які мають соціальну спрямованість;

- Салтанат НУРБЕКОВА, докторант Казахстанського національного педагогічного університету імені Абая (Республіка Казахстан) у своєму виступі розкрила творчий потенціал гри для розвитку дітей дошкільного віку та наголосила на необхідності підготовки педагогів до організації ігрової діяльності дітей, як важливої складової їхньої професійної компетентності.

Інститут у соціальних мережах