ФАХОВИЙ СЕМІНАР

IMG 1244 17 лютого 2021 року

  17 лютого 2021 року в Педагогічному інституті на кафедрі дошкільної освіти відбувся фаховий семінар, на якому прозвітовано про результати дисертаційного дослідження Новоселецької Ірини Едуардівни на тему: «Розвиток художньо-творчих здібностей дітей п’ятого року життя засобами мистецтва», представленої на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності «Дошкільна освіта».

У роботі наголошено на пріоритетності інтегрованого підходу до художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку, вперше визначено критерії, показники та рівні розвитку художньо-творчих здібностей дітей 5-го року життя в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, розкрито особливості сприйняття різних видів мистецтва дітьми 5-го року життя.

Учасники семінару активно обговорювали, аналізували результати експерименту, що здійснювався впродовж 2018-2020 років на базі Київської дитячої Академії мистецтв імені М.І. Чемберджі. Результат перевірки засвідчив достатньо високий рівень експериментального дослідження, готовність його до практичного впровадження в освітній процес початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та закладів дошкільної освіти.

Особливо цікавими виявилися практичні здобутки, зокрема авторська методика розвитку художньо-творчих здібностей дітей п’ятого року життя, що була практично апробована під час річної педагогічної практики (модулю «Позашкільні заклади освіти») студентів 4-го курсу зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. Цікаві напрацювання з експериментального дослідження запропоновано включити в освітній курс «Арт-освіта дітей дошкільного віку».

Усі присутні одностайно засвідчили, що дисертаційна робота Новоселецької І.Е. є завершеною кваліфікаційною науковою працею з продукування нових ідей та практик педагогічної діяльності, а нові науково обґрунтовані результати в сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, значиме для розвитку теорії та методики дошкільної освіти й може бути рекомендоване до захисту у спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

На семінарі були присутні завідувач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук Бєлєнька Г.В, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент Желанова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, Меленець Л.І., викладачі кафедри дошкільної освіти.

IMG 1245

 

IMG 1256

Інститут у соціальних мережах