Засідання Ради роботодавців Педагогічного інституту

  

      РР 04 лютого 2021 року

   04 лютого 2021 року в Педагогічному інституті відбулося онлайн-засідання новоствореної Ради роботодавців. Метою діяльності Ради Роботодавців Педагогічного інституту є забезпечення високої якості підготовки фахівців у галузі дошкільної, початкової вищої освіти, з урахуванням стандартів вищої освіти та професійних стандартів, на основі комплексного співробітництва Інституту із зацікавленими підприємствами, організаціями, установами-роботодавцями. До порядку денного засідання було внесено питання затвердження персонального складу Ради; обрання Голови, заступника Голови, секретаря Ради; окреслення основних завдань діяльності Ради; планування подальшої роботи.

До складу Ради роботодавців увійшли провідні фахівці, знані науковці, висококваліфіковані спеціалісти освітньої галузі, з-поміж яких: Світлана Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України; Олег Спірін, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Олена Локшина, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Наталія Гузій, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Факультету психології НПУ ім. Н. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; Ольга Правільєва, директор з персоналу ТОВ «ВІЯр» (Україна); Тетяна Гурковська, Голова Асоціації працівників дошкільної освіти м. Києва, дитячий психолог, психолог-консультант, головний редактор журналу «Практичний психолог. Дитячий садок»; Ніна Омеляненко, шеф-редактор управлінських видань МЦФЕР: Освіта, очільник ВГО «Асоціації працівників дошкільної освіти»; Лариса Яременко, директор ЗДО №1 «Орлятко» м. Києва; Ольга Рейпольська, завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;  Володимир Мельниченко,  директор НВК № 30 "Еконад" (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов) м. Києва; Олена Кухаревська, директор приватного навчального закладу ТОВ «Ліко-школа»; Світлана Деріга, заступник директора з навчально-виховної роботи Слов’янської гімназії м. Києва; Наталія Вовченко, заступник директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, Голова Журі районної комісії МАН "Іноземні мови (англійська, французька)" м. Києва, керівник школи молодого вчителя "SMART", заступник Голови МК "Іноземні мови" Солом’янського р-ну  м. Києва.

На засіданні були присутні завідувачі випускових кафедр та гаранти  освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, що забезпечує Інститут, адміністрація Інституту.

Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту, окреслила основні завдання діяльності Ради  та висловила сподівання на плідну  співпрацю в їх реалізації. Члени Ради роботодавців Педагогічного Інституту відкритим голосуванням обрали на посаду Голови Ради Володимира Мельниченка, директора НВК № 30 «Еконад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов). Заступником Голови було одноголосно обрано Олену Кухаревську, директора приватного навчального закладу ТОВ «Ліко-школа», секретарем Ради - Марину Машовець, заступника директора Педагогічного інституту з науково-методичної та навчальної роботи.

Усі присутні виявили готовність до конструктивної взаємодії задля сталого  розвитку Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка та вивищення іміджу сучасного освітянина.     

 

РР 2

РР 3

РР 4

Інститут у соціальних мережах