Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри».

 145  27 травня 2020 року

                    English version

  27 травня 2020 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри».

З вітальними словами до учасників форуму звернулися Наталія Віннікова, проректор із наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент; Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

У форумі взяли участь понад 200 науковців і практиків з різних регіонів України. Робота форуму відбувалась за такими напрямами: Сучасні виміри якості освіти: вітчизняний та європейський досвід; Траєкторії удосконалення якості професійної підготовки майбутніх педагогів: вітчизняний та зарубіжний досвід; Ціннісні аспекти якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти; Впровадження освітніх інновацій у контексті підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти; Удосконалення якості підготовки майбутнього педагога до навчання іноземних мов у дошкільному та молодшому шкільному віці: теоретичний та методичний аспекти.

У пленарному засіданні із доповідями виступили провідні вчені вітчизняної освітянської спільноти. Спікери пленарного засідання форуму виступили з доповідями в режимі онлайн: Олена Локшина, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді: «Сучасні глобальні та європейські орієнтири якості освіти»); Олена Матвієнко, заступник декана з наукової роботи факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах парадигмальних змін»); Ніна Батечко, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Якість вищої освіти України в контексті європейських практик: точки дотику та ризики»); Галина Васьківська, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Актуалізація європейського досвіду у процесі дистанційного навчання майбутніх педагогічних працівників»); Олександра Лисенко, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді: «Актуальні проблеми формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів»); Тетяна Мієр, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент (тема доповіді: «Діяльнісно-рефлексивна основа професійної підготовки педагога в Україні та Європі»); Ганна Цвєткова, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Корпоративна культура університету як чинник забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів»); Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Якість особистісно-професійної підготовки педагога як соціально-культурний феномен»); Наталія Кошарна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук (тема доповіді: «Іншомовна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»); Світлана Скворцова, завідувач кафедри математики і методики її навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (тема доповіді: «Методична підготовка вчителя початкових класів до роботи в НУШ»); Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді: «Освітні інновації в професійній підготовці вчителя початкових класів: досвід Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка»); Оксана Онопрієнко, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (тема доповіді: «Освітні результати молодших школярів: проблеми ідентифікації і вимірювання»); Наталія Гавриш, професор кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Підготовка майбутніх педагогів до організації освітнього процесу в групах раннього віку»); Ганна Бєлєнька, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Нова стратегія підготовки дошкільного педагога: елективність у дії»); Ілона Дичківська, завідувач кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І. Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор (тема доповіді: «Інноваційне середовище як чинник підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти»); Ольга Рейпольська, завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент (тема доповіді: «Готуємо педагогів до проєктування освітнього середовища в ситуації реформування»).

Після пленарного засідання за напрямами роботи форуму відбулося обговорення доповідей спікерів і стендових доповідей у чаті форуму та у вебсервісі Blogger. Зокрема були представлені стендові доповіді молодих учених, студентів, аспірантів, викладачів.

Модератори форуму: Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Світлана Паламар, заступник директора з наукової роботи  Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Людмила Нежива, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент; Вікторія Желанова, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент; Наталія Кошарна, завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Дякуємо всім спікерам, учасникам Всеукраїнського онлайн-форуму за активну участь та бажаємо творчої наснаги й нових наукових ідей!

ПРОГРАМА Всеукраїнського наукового онлайн-форуму

Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум
Всеукраїнський форум

Інститут у соціальних мережах