Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

20200401102920
Контактна інформація

(044) 295-58-32
n.kosharna@kubg.edu.ua
бул. Ігоря Шамо, 18/2, каб. 212

Кошарна Наталія Володимирівна

завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

У 1996 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (іноземна мова)». У 2000, 2001, 2006 роках перебувала на стажуванні у Швеції, досліджуючи питання підготовки вчителя. У 2012 році завершила навчання в аспірантурі Національного педагогічного  університету імені М. П. Драгоманова. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – «загальна педагогіка та історія педагогіки». Вчене звання доцента кафедри іноземних мов і методик їх навчання присвоєно у 2021 році.

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2003 року:

2003-2009 рр. – старший викладач кафедри практики іноземних мов Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка;

2009-2013 рр. – старший викладач кафедри практики і методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка;

2013- травень 2017 рр. – доцент кафедри іноземних мов і методики їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

травень 2017- донині – завідувач кафедри іноземних мов і методики їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 24 роки.

Професійний і науковий інтерес

  • тенденції іншомовної підготовки педагога у європейському вимірі;
  • іншомовна підготовка студентів педагогічних спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта».

Автор понад 40 наукових та методичних праць, з-поміж них: навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняній та зарубіжній монографіях з актуальних питань: вітчизняний та зарубіжний досвід професійної підготовки  педагога;  іншомовна підготовка педагога початкової та дошкільної освіти,  формування іншомовної мовно-комунікативної компетентності майбутнього педагога початкової та дошкільної освіти.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах