Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

icoviber2021-08-3014-50-16-416fieldfoto
Контактна інформація

(044)-295-69-44
o.polovina@kubg.edu.ua
бул. Ігоря Шамо, 18/2, каб. 318

Половіна Олена Анатоліївна

завідувач кафедри дошкільної освіти

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

Кандидат педагогічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у вересні 2007 року у Спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Диплом № ДК № 045626 (тема: «Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)» спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації:

  • 09.1998 р. – 30.10.2003 р. – асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
  • 11.2003 р. – 31.08.2006 р. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
  • 09.2006 р. – 27.08.2010 р. – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
  • 09.2010 р. – 01.09.2021 – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
  • 09.2021 – донині – завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 23 роки.

Професійний і науковий інтерес

  • артосвіта дітей дошкільного віку та студентів педагогічних спеціальностей;
  • формування фахових компетентностей майбутніх вихователів;
  • освітнє партнерство в дошкільній освіті.

Автор близько 200 наукових та методичних праць, з-поміж них: навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вихователів та освіти дітей дошкільного віку. Співавтор Державного стандарту дошкільної освіти (2021).

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах