1939659_560092000754539_240947682_n
Контактна інформація

(044) 295-58-32
n.kosharna@kubg.edu.ua

Кошарна Наталія Володимирівна

Завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни:  «Теоретичні основи англійської мови», «Ділова іноземна мова», «Наукова англійська мова»,  «Професійне спілкування англійською мовою». Має досвід викладання «Практичний курс англійської мови», «Методики навчання англійської мови», «Практичної граматики англійської мови», «Основ наукових досліджень», «Іноземна мова (поглиблене вивчення)».

Біографія

У 1996 році закінчила  Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література (іноземна мова)». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Перебувала на стажуванні у Швеції (2000, 2001, 2006 рр.), досліджуючи питання підготовки вчителя. Нагороджена грамотою за досягнення у галузі підготовки педагогічних працівників.

Професійний і науковий інтерес

Є автором статей у наукових фахових виданнях з актуальних проблем підготовки вчителя іноземної мови, навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій для студентів вищих педагогічних закладів освіти.
Коло наукових інтересів:формування вторинної мовної особистості дитини засобами іноземних мов, проблема наступності у вивченні іноземних мов учнів різних вікових категорій (на прикладі досвіду зарубіжних країн).

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах