IMG3961
Контактна інформація

(044) 295-34-73
l.khoruzha@kubg.edu.ua

Хоружа Людмила Леонідівна

Завідувач кафедри теорії та історії педагогіки

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Викладає навчальні дисципліни "Соціологія виховання" для студентів ОКР "Бакалавр", "Педагока і психологія вищої школи", "Корпоративна культура викладача вищої школи", "Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи", "Комунікативний тренінг", "Науково-професійна етика викладача вищої школи", "Основи педагогіки вищої школи", "Вища освіта України і Болонський процес" для студентів ОКР "Магістр" спеціальності "Педагогіка вищої школи" галузь знань "Специфічні категорії", "Наукова етика" для для здобувачів третього (PhD) рівня вищої освіти.

 

Біографія

Закінчила Херсонський педагогічний інститут імені Н. К. Крупської за спеціальністю фізика, вчитель фізики. Доктор педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Досвід роботи 37 років, з них 25 років - досвід роботи у ВНЗ.

 

Професійний і науковий інтерес

Теоретичні засади формування етичної компетентності.

Список публікацій

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах