DSC_9686
Контактна інформація

(044) 295-35-40
m.mashovets@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.234

Машовець Марина Анатоліївна

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

Освіта:

 • Закінчила Кременчуцьке педагогічне училище, відділення «Дошкільне виховання»;
 • Закінчила Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького (спеціальність «Дошкільне виховання»).

Досвід роботи:

 • Має практичний досвід роботи з дітьми дошкільного віку – працювала вихователем у різних вікових групах та методистом у дошкільному навчальному закладі №620 м. Києва;
 • 2003- 2008 рр. - завідувач кафедрою дошкільної педагогіки Інституту педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова;
 • 2008- 2010 рр. – завідувала кафедрою дитячої творчості та працювала заступником директора Інституту розвитку дитини з навчально-виховної роботи ННПУ імені М.П. Драгоманова;
 • з вересня 2010 р. – заступник директора Педагогічного інституту з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 • Професійні інтереси пов’язані з педагогікою та психологією дошкільного дитинства та професійною підготовкою майбутнього дошкільного педагога.
 • Закінчила цільову аспірантуру і захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні умови наступності у трудовому вихованні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку».
 • Закінчила докторантуру й працює над завершенням докторської дисертації «Формування готовності майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії з батьками».
 • Працювала у складі авторського колективу розробників Галузевих стандартів вищої освіти за напрямом «Дошкільна освіта» на всіх ОКР.
 • Є членом експертної комісії МОН України з вищої освіти та членом підкомісії з дошкільної освіти і початкової освіти НМР МОН України.
 • Працювала в складі колективу розробників Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).
 • Автор близько 100 публікацій із проблем дошкільної освіти та професійної підготовки фахівців дошкільної галузі.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах