Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

DSC05829(1)
Контактна інформація

(044) 295-59-35
o.kotenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.232

Котенко Ольга Володимирівна

Директор Педагогічного Інституту

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія

У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови і зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. У 2010 році завершила навчання в аспірантурі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти». Вчене звання доцента кафедри іноземних мов і методик їх навчання присвоєно у 2013 році.

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з вересня 2007 року:

2007-2011 рр. – старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

2011- травень 2017 рр. – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

травень 2017- донині – директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання (за сумісництвом).

Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ – ІV рівнів акредитації – 17 років.

Професійний і науковий інтерес

  • управління освітнім процесом у ЗВО;
  • якість професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей у багатопрофільному ЗВО;
  • іншомовна освіта студентів педагогічних спеціальностей.

Автор понад 50 наукових та методичних праць, з-поміж них: навчально-методичні посібники; статті у наукових фахових виданнях та міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Співавтор розділів у вітчизняних та зарубіжних монографіях з актуальних проблем професійної підготовки вчителів і теорії та практики формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх педагогів в Україні та країнах Європейського Союзу.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах