DSC05829(1)
Контактна інформація

(044) 295-59-35
o.kotenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.232

Котенко Ольга Володимирівна

Директор Педагогічного Інституту

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

В Університеті викладає дисципліни: «Методика навчання англійської мови», «Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)», «Практичний курс англійської мови», «Сучасні тенденції навчання іноземних мов молодших школярів в Європейському Союзі». Має досвід викладання «Теоретичних основ англійської мови», «Психолого-педагогічних основ навчання англійської мови у початковій школі».

Біографія

У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту в Університеті менеджменту освіти за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти». У 2014 р. отримала диплом члена-кореспондента Української Академії Акмеологічних Наук.

Професійний і науковий інтерес

Є автором статей у наукових фахових виданнях з актуальних проблем полікультурності в освіті. Коло наукових інтересів: становлення світогляду майбутніх учителів іноземної мови у процесі їх професіоналізації; теоретико-методологічні засади полікультурної освіти студентів педагогічних вищих навчальних закладів; психолого-педагогічні особливості викладання іноземної мови у початковій школі; формування методичної культури майбутніх учителів початкової школи в системі неперервної освіти. Працює над дисертаційним дослідженням на тему:  «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах