Бакалавр з початкової освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

            013.00.01 ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Освітній рівень:

перший (бакалаврський)

Форма навчання:

денна / заочна

Термін навчання:

3 роки 10 місяців / 3 роки 10 місяців

Освітня кваліфікація:

Бакалавр з початкової освіти

Професійна кваліфікація:

Вчитель початкової школи

Вибіркова спеціалізація:

Дошкільна освіта,

Іноземна мова

Інститут:

Педагогічний інститут

Освітня програма:

Опис освітньої програми

Опис освітньої програми (англ.)

Навчальний план

 

Інститут у соціальних мережах