Календар подій

Запрошуємо науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання наукових публікацій до наукового фахового видання "Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка" випуск №35 (1) 2021 р.

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка запрошує науково-педагогічних працівників, науковців і студентів до подання наукових публікацій до наукового фахового видання "Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка" випуск №35 (1) 2021 року. 

Наукове фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»); 053 - "Психологічні науки".

Інститут у соціальних мережах