Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Вебінар «Як студенту написати наукову статтю: 10 порад молодому науковцю»

photo 2021 05 17 14 34 07 17  травня 2021 року

  17  травня 2021 року Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту в рамках #ScienceDecade_2021 було організовано та проведено вебінар «Як студенту написати наукову статтю: 10 порад молодому науковцю». До вебінару долучились студенти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) освітніх рівнів спеціальностей “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”, “Українська філологія”.

Упродовж вебінару акцентовано увагу на Декларації академічної доброчесності Університету, яка регулює якість та дотримання етичних вимог співробітниками, студентами, докторантами, аспірантами у двох основних сферах діяльності Університету – освітній (освітня діяльність докторантів, аспірантів, студентів, викладацька діяльність науково-педагогічних і педагогічних працівників) та науковій (написання курсових, магістерських робіт, дослідницькі проекти, наукова діяльність, публікація результатів досліджень тощо). Учасники ознайомилися з видами наукової діяльності студентів, наукових публікацій, фаховими виданнями університету.

Модератори заходу: заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту, к.п.н., старший науковий співробітник Світлана Паламар, викладач кафедри дошкільної освіти, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Педагогічного інституту Марина Науменко.

Формуй власну академічну культуру і дбай про доброчесність

Декларація про академічну доброчесність Університету є частиною Кодексу корпоративної культури Університету.

 

Інститут у соціальних мережах