Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра початкової освіти Наукова діяльність Науково-практична діяльність студентів

Науково-практична діяльність студента

Наші студенти переможці

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта»

 

 

2018 112  ІІ місце - Литвин Альона

 

2017

Демиденко

ІІ місце – Демиденко О.О.
 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

із галузі «Педагогічні науки»

2018
2018 mishenko

 

ІІ місце – Міщенко О.О.

 

 

 

Наукова робота з теми: «Розвиток критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму»


Науковий керівник: стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Семеній Н.О.,  стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Сухопара І.Г.

2017

Фото1 Сізоненко

І місце – Сізоненко К.В.

 

Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера»


Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.
druc

ІІ місце – Друць І.О.

Наукова робота з теми: «Формування дослідницьких умінь другокласників засобом віртуальної екскурсії з природознавства»

Наукові керівники: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Ващенко О.М.; старший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Романенко Л.В.

 2016
borodavko ІІ місце – Бородавко М.О.
 
Наукова робота з теми: «Веб-сайт як засіб формування культури спілкування учнів старшої школи»
 
Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.
2015

03.30.2015 2

І місце – Магас М.Б.

 

 

Наукова робота з теми: «Формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи засобом веб-квест технології»

 

Науковий керівник: завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

2014

visotska

 

II місце – Висоцька М.І.

 

Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь у майбутнього вчителя початкової школи»

 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.

 

 

 


2013

evsovich


 І місце – Євсович Т.Г.

 

Наукова робота з теми: «Сюжетно-рольові ігри як засіб формування у першокласників етикетних умінь»

 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.

 

2012

 shelest

 

II місце – Шелест Н.О.

 

Наукова робота з теми: «Мультимедія як засіб збагачення словникового запасу першокласників»

 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

2011

 

Kohnichenko

II місце – Кохніченко О.Є.

 

Наукова робота з теми: «Анімація як засіб формування вмінь читати у першокласників»

 

Науковий керівник:   кандидат педагогічних наук, доцент Осколова М.Д.

 

 

Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій і конкурсів

2017

 

 

 

 

Фото 2 Сізоненко

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи»

 

(І місце серед конкурсних наукових проектів із теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера») –  К.В. Сізоненко

 

 
2016
saraeva

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

 

«Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

 

(ІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

 

Т. О. Сараєва
 sizonenko

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

 

«Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

 

(ІІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

 

К. В. Сізоненко

2015

03.30.2015

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

«Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України»

(І місце серед конкурсних проектів з теми: «Розвиток освіти і науки: студентські ініціативи») –

М. О. Бородавко, Т. О. Сараєва

2013

foto2

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  

«Борис Грінченко очима студентів ХХІ століття» 

(І місце у номінації «Усна доповідь») – 

І.І. Омелянчук

2012

foto1

Всеукраїнський конкурс наукових проектів

«Сучасний університет очима студентів» (II місце) –

Т.Г. Євсович, Н.Р.Бишова

 

 

 

 

Студентські наукові гуртки

Науковий гурток    «Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів учителів початкових класів» 

Керівник наукового гуртка  Бондаренко Геннадій Леонідович, Кипиченко Наталія  Сергіївна 

План роботи наукового гуртка: 

 • Установче засідання студентського наукового гуртка
 • Комунікативні стратегії підготовки вчителя початкової школи в Європейських країнах
 • Зміст, форми, методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 • Розроблення інструментарію діагностики комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
 • Дослідження: діагностика рівня сформованості комунікативної компетентності у студентів спеціальності «Початкова освіта»
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

 

 

 

 

Науковий гурток   «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи»
Керівник наукового гуртка Порядченко Леся Анатоліївна          

План роботи наукового гуртка:

 • Ознайомлення з лінгвістичними особливостями розповіді, опису та міркування
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати розповідь
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати опис
 • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати міркування
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок побудови розповіді учнів першого класу початкової школи
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок створення опису учнів другого класу початкової школи
 • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок міркування третьокласників
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

 

 

Науковий гурток    «Людина і природа»  
Керівник наукового гуртка  
Вишнівська Наталія Володимирівна

План роботи наукового гуртка:

 • Установче засідання студентського наукового гуртка
 • Український народ: його ґенеза, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
 • Етнічне населення України. Історичні особливості проживання на території України
 • Світогляд українського народу, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
 • Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура
 • Ознайомлення з обрядами, як складової екологічного виховання молодших школярів
 • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

Наукові публікації студентів

 

 

 

 
0001

Григоренко Т.С. Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ  / Т.С. Григоренко, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 17-19.

Власик Н.В. Інноваційні педагогічні технології в початковій школі: теорія та практика / Н.В. Власик, С. М. Мартиненко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 118-120.

Кикоть Н. Р.  Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ / Н. Р Кикоть, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 39-41.

Лабенська  Н. В.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / Н. В. Лабенська, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

Сторожук  К. Ф.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / К. Ф. Сторожук, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

 pershi kroki

 

 

 

Перші кроки до науки: збірник студентських наукових праць/ Київ. ун-т  ім.Б.Грінченка / редкол. : С.М.Мартиненко, Г.Л.Бондаренко, С.Г.Дубовик [та ін.].–К. : Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2013.– 80с.

 naykovi poshyki

 

 

 

Наукові пошуки майбутніх викладачів вищої школи : збірник наукових праць студентів / редкол. вип. : С.М.Мартиненко, С.Г.Дубовик, В.О.Науменко. – Київськ. ун-тет ім.Б.Грінченка, 2011. – 64 с.

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада

 

30740697 2140264176207091 5323611121578409984 n 19 та 20 квітня 2018 року

 

 

Детальніше:

План роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

Детальніше:

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта»

07 04 2017 1  З 05 по 06 квітня 2017 року

 

Детальніше:

Студентський науковий семінар «Startup-проект як результат науково-дослідної діяльності сучасного студента»

05 18 16 seminar 118 травня 2016 року

Детальніше:

Міжнародна студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»

11 05 16 konferentcia 111 травня 2016 року

 

Детальніше:

Всеукраїнська студентська олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта»

04 24 2016 olimp20 - 22 квітня 2016 року

 

Детальніше:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра початкової освіти Наукова діяльність Науково-практична діяльність студентів