Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Наукова діяльність Студентська наука Студентські наукові гуртки

Студентські наукові гуртки

 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 

Рік заснування історико-педагогічних студій: 2010

  

Керівник історико-педагогічних студій 

ІВАНЮК ГАННА ІВАНІВНА 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 

ВЕНГЛОВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

СІЧКАР АЛЛА ДМИТРІВНА 

старший викладач кафедри педагогіки та психології  

АНТИПІН ЄВГЕН БОРИСОВИЧ 

старший викладач кафедри педагогіки та психології 

 

НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ: 

Педагогічний інститут  

НАЗВА КАФЕДРИ 

Кафедра педагогіки та психології 

 

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА: 

Виховання духовної особистості у вітчизняній педагогічній думці 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:   

-     формування у студентів дослідницько-пошукових компетенцій, залучення їх до наукової діяльності; 

-       поглиблення знань студентів щодо теоретико-практичної спадщини вітчизняних педагогів, просвітителів із проблеми виховання духовної особистості; 

-       формування критичного педагогічно­го мислення з метою встановлення протиріч у розвитку пев­них педагогічних явищ та процесів; 

-       розвиток професійних компетенцій; 

-       залучення студентів до оприлюднення результатів історико-педагогічних пошуків під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо. 

 

ПЛАН РОБОТИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ НА 2016-2017 н.р.

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Місце проведення

1.

Засідання історико-педагогічних студій «Василь Сухомлинський про патріотичне виховання дітей»

Вересень, 2016 р.

 

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

2.

Участь членів історико-педагогічних студій у відкритті виставки «Василь Сухомлинський: світовий вимір» (до 98-ї річниці від дня народження педагога).

21 вересня,

2016 р.

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний музей України

3.

Засідання історико-педагогічних студій «Українська писемність у персоналіях»

09 листопада, 2016

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Музей книги і

друкарства України

4.

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Грудень, 2016 р.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта»

 

5.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах

Протягом року

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут,

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, Педагогічний музей України

6.

Засідання історико-педагогічних студій до дня Університету

«Культурно-освітні ідеї Бориса Дмитровича Грінченка в умовах функціонування сучасного багатопрофільного університету»

08 грудня,

2016 р.

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

7.

Участь у щорічних Всеукраїнських педагогічних читаннях

Квітень, 2017

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»,

ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського

8.

Пошукова робота на базі Центрального державного історичного архіву, Центрального державного архіву вищих органів держави і влади України, Державного архіву м. Києва, Педагогічного музею України

 

Протягом року

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

 

9.

Участь у добротворчій діяльності

Протягом року

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

 

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ  за 2015 – 2016 н.р.

 

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Місце проведення

1.

Засідання історико-педагогічних студій «Василь Сухомлинський про розвиток духовних потреб особистості»

Вересень, 2015 р.

 

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

2.

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Грудень, 2015 р.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта»

 

3.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах

Протягом року

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»

Педагогічний інститут,

ДНПБ імені В.О. Сухомлинського, Педагогічний музей України

4.

Засідання історико-педагогічних студій до дня Університету

 

Грудень, 2015

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»

Педагогічний інститут

5.

Участь у щорічних Всеукраїнських педагогічних читаннях «Проблема патріотичного виховання в теоретико-практичній спадщині українських педагогів»

Квітень, 2016

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»

ДНПБ імені В.О. Сухомлинського

6.

Студентська конференція до днів науки «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя: очима студентів»

Травень, 2016

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»

Педагогічний інститут

7.

Пошукова робота на базі Центрального державного історичного архіву, Центрального державного архіву вищих органів держави і влади України, Державного архіву м. Києва, Педагогічного музею України

Протягом року

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»

 

8.

Науковий супровід пошукових проектів Малої академії наук України (напрям: теорія та історія педагогіки)

 

Іванюк Г.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри;

Венловська О.А., канд. педагог. наук, доцент кафедри;

студенти-студійці

 

 

Участь у добротворчій діяльності

Протягом року

Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво»

 

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ за 2014 – 2015 н.р.:

 

Назва заходу

Термін проведення

Учасники

Місце проведення

Наукова сесія історико-педагогічних студій

1.

Засідання історико-педагогічних студій «Педагогіка толерантності Василя Сухомлинського».

Участь у відкритті виставки «Василь Сухомлинський захищає дисертацію»

23.09.2014 р.

 

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний музей України

2.

Засідання історико-педагогічних студій «Лицар національної ідеї» (до Дня народження Бориса Грінченка)

09.12.2014 р.

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний музей України

3.

Засідання історико-педагогічних студій «Виховний ідеал в умовах трансформації суспільства»

14.05.2015 р.

Керівники студій, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво»

Педагогічний інститут

Участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, педагогічних читаннях тощо

4.

Наукові педагогічні читання «Педагогічні ідеї К. Ушинського в сучасній дошкільній освіті»

06.11. 2014 р.

Венгловська О.А., канд. педагог. наук,

Диренко Ю., Фараон О., студенти спеціальності «Дошкільна освіта»

ДНПБ імені В.О. Сухомлинського

5.

Педагогічні читання «Уроки народного вчителя

Т.Г. Лубенця»

19.02.2015 р.

Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, професор, завідувач кафедри;

Венгловська О.А., канд. педагог. наук;

Антипін Є.Б., ст. викладач кафедри;

Дем’яненко В.І., ст. викладач кафедри;

студенти напряму підготовки «Початкова освіта»

Предславенська гімназія № 56 

Печерського району м. Києва

 

6.

Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 140-річчю від дня народження Якова Феофановича Чепіги (Зеленкевича) 

15.05.2015 р.

Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, професор, завідувач кафедри,

Венгловська О.А., канд. педагог. наук,

Свяженіна М., студентка спеціальності «Дошкільна освіта»

ДНПБ імені В.О. Сухомлинського

7.

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»

06.05.2015 р.

Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, професор;

- Оксана Пукас – «Діагностичні методики вивчення розумового розвитку молодших школярів» (науковий керівник – викладач кафедри педагогіки та психології І. М. Новик);

- Ольга Топольницька –«Оцінювання першокласників як психологічне поглажування» (науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки О.О. Музика);

 - Богдан Наталя – «Виховання в учнів початкової школи культури міжнаціонального спілкування» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Г.І. Іванюк);

-      Чеснова Марина – «Розвиток життєвої компетентності молодшого школяра у проектній діяльності» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Г.І. Іванюк);

-      Пашуля Юля, Смислова Оксана, Юрчук Яна «Інноваційні форми презентації індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів із «Історії педагогіки» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології О.А. Венгловська)

Педагогічний інститут

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

8.

«Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови»

25.05.2015 р.

Проект «Слово за сучасністю: інноваційні технології презентації ІНДЗ з «Історії педагогіки»», студенти напряму підготовки «Початкова освіта» (Пашуля Ю., Смислова О., Юрчук Я.)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Добротворча діяльність

9.

Ушанування пам’яті основоположника наукової педагогіки і народної школи, автора праць з теорії та історії педагогіки Костянтина Дмитровича Ушинського та прибирання могили педагога, що знаходиться на території Видубицького чоловічого монастиря

Жовтень, 2014 р.

Викладачі та студенти кафедри педагогіки та психології

 

База для дослідницько-пошукової діяльності студентів

Дослідницько-пошукова робота студентів здійснюється на базі Центрального державного історичного архіву, Центрального державного архіву вищих органів держави і влади України, Державного архіву м. Києва, Педагогічного музею України

Співпраця з науковими інститутами

Відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, Державна науково- педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, Педагогічний музей України, Мала академія наук України

 

СТУДЕНТСЬКА ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Рік заснування історико-педагогічних студій: 2015 р.

Керівник студентської діагностичної лабораторії:

ІВАНЮК ГАННА ІВАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології

НОВИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА

викладач кафедри педагогіки та психології

 

Профільна наукова тема: «Формування діагностичних умінь у майбутніх педагогів».

Завдання Лабораторії:

        інтенсифікація студентських наукових досліджень і підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти до діагностичної діяльності;

       сприяння розвитку науково-дослідної роботи з актуальних проблем сучасної педагогічної практики;

       організація студентів до навчально-пошукової роботи та представлення результатів наукових пошуків на конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах тощо;

       створення умов для підвищення ефективності практико орієнтованої фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів;

       формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців у галузі педагогіки.

 

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

2016 - 2017 н.р

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Місце проведення

1

Консультаційна допомога під час педагогічних практик щодо здійснення діагностичної діяльності майбутніми педагогами

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

2

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

3

Науково-дослідна робота студентів на базі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.Сухомлинського та ін.

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

4

Огляд публікацій в сучасних часописах із педагогічної діагностики

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.Сухомлинського

5

Методичний семінар з теми "Вплив предметного середовища на розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів"

Лютий, 2017

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Початкова освіта»

НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»

6

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Березень, 2017

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта»

 

 


ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

2015 - 2016 н.р.

 

Назва заходу 

Термін проведення 

 Відповідальні 

Місце проведення 

1

Затвердження структури та плану роботи Лабораторії на засіданні кафедри

Вересень 2015 р.

Новик І. М., студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

2

Організаційне засідання членів Лабораторії

Вересень 2015 р.

Новик І. М., студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

3

Підготовка студентських  робіт на конкурс «Діагности-початківці»

Жовтень 2015 р.

Новик І. М., студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

4

Фотовиставка «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі»

Грудень 2015 р.

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

5

Огляд публікацій в сучасних часописах на тему: «Методи педагогічної діагностики»

Грудень 2015 р.

Новик І. М., студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.Сухомлинського

6

Консультаційна допомога під час педагогічних практик щодо здійснення діагностичної діяльності майбутніми педагогами

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

7

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут

8

Науково-дослідна робота студентів на базі Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.Сухомлинського та ін.

Протягом року

студенти І - VІ курсів напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

Педагогічний інститут


 

НАУКОВА ТЕМА ШКОЛИ МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА

Психологія формування духовної особистості

 

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА

на 2014 – 2015н.р.:

Назва заходу Термін проведення Відповідальні Місце проведення
1. Установче засідання «Психологічних студій»

Вересень

Керівники студій (Гріньова О.М., Терещенко Л.А.), студенти Педагогічного інституту Педагогічний інститут
2. Використання спадщини В.О.Сухомлинського і К.Д.Ушинського у роботі практичного психолога Жовтень Керівники студій, студенти Педагогічного інституту Педагогічний інститут
3. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Листопад - Грудень 

Керівники студій, студенти Педагогічного інституту Педагогічний інститут
4. Участь у студентських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах Упродовж року Керівники студій, студенти Педагогічного інституту За місцем проведення
5.

Засідання Школи молодого психолога до дня Університету

«Праця єдина з неволі нас вирве:
Нумо до праці, брати!
Годі лякатись.
За діло святеє
Сміливо будем іти!...»
(Б. Грінченко)
Грудень Керівники студій, студенти Педагогічного інституту Педагогічний інститут
6. Науково-дослідна робота студентів на базі Національної бібліотеки україни імені В.І.Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.Сухомлинського та ін. Упродовж року Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» Педагогічний інститут
7. Участь у добротворчій діяльності Упродовж року Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» Педагогічний інститут
8.

Студентська науково-практична конференція до дня Університету

 «Виховний ідеал в умовах трансформації суспільства»
Травень Студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» Педагогічний інститут
9.        

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Наукова діяльність Студентська наука Студентські наукові гуртки