Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Наукова діяльність Студентська наука Наукові публікації студентів

Наукові публікації студентів

ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ

2015-2016 н.р.

1. Бондаренко Т. Проектування самостійної роботи студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» засобом веб-квесту / Тетяна Бондаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 182-183.

2. Вітер А. Психологічні особливості формування гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Вітер Альона // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 184-185.

3. Гладкова Є. Психолого-педагогічні умови активізації моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку / Єлизавета Гладкова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 186-187.

4. Матюшинець Я. Проектування розвивального середовища дошкільного навчального закладу засобами SMART-технологій / Яна Матюшинець // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 192-193.

5. Миронова Т. Подолання явищ інтерференції у дітей старшого дошкільного віку в умовах білінгвізму / Тетяна Миронова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін.. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 195-196.

6. Пономаренко Г. Психолого-педагогічні умови використання казко терапії у моральному розвитку дітей дошкільного віку / Ганна Пономаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.198-199.

7. Свяженіна М. Ідеї суспільного дошкільного виховання на шпальтах часопису «Світло» (1910-1914) / Марина Свяженіна // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 200-201.

8. Цибаровська Н. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-тематичного малювання / Ніна Цибаровська // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 207-208.

9. Чеповецька Л. Психологічні умови активізації творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / Людмила Чеповецька // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 209-210.

10. Шолох К. Психологічні особливості мотиваційної готовності дитини до навчання у школі / Катерина Шолох // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 213-214.

11. Ященко Г. Формування життєвої компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у позанавчальній діяльності / Ганна Ященко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.215-216.

12. Богдан Н. Педагогічні умови патріотичного виховання учнів початкової школи / Наталія Богдан // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.217-219.

13. Кочугура Я. Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у початковій школі в процесі проектної діяльності // Яна Кочугура // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.239-241.

2014-2015 н.р.

1. Волошина Ю. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами дитячих ЗМІ / Юлія Волошина // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 112-113.

2. Комина С. Розвиток дитячих садів у м.Києві (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) / Серафима Комина // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 116-117.

3. Лунгу А. Внесок А.І.Гендрихівської у розвиток суспільного дошкільного виховання (30-ті роки ХХ ст.) / Анастасія Лунгу // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 119-120.

4. Маленко А. Партнерська взаємодія викладачів і студентів у освітньому середовищі ВНЗ / Анастасія Маленко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 120 –121.

5. Сахацька Т. Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку / Тетяна Сахацька // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 129 –130.

6. Фелендюк М. Підготовка майбутніх вихователів до здійснення правового виховання дітей дошкільного віку /Маріанна Фелендюк// Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 133-134.

7. Цірук Ю. Педагогічні умови керівництва творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку / Юлія Цірук // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред. кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 136-137.

8. Янченко М. Методологічні аспекти формування у дітей старшого дошкільного віку естетичної компетентності / Марія Янченко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 139-140.

9. Сахацька Т. Ознайомлення дітей з екологічною системою «Море» за допомогою «ІКТ» проекту / Т.Сахацька // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjQ1MGIzN2FiMzZjN2E1NDg . – назва з екрану

10. Комина С. Ознайомлення дітей з природою в практиці роботи дитячих садків м. Києва (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) / С. Комина // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjZlYTVmYThiMmVlNDNjOWM. – назва з екрану

11. Янченко М. Природничий аспект екологічного та естетичного виховання / М.Янченко // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjFhZTdjNTMyZmU3ZmQ0ZTM . – назва з екрану

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Наукова діяльність Студентська наука Наукові публікації студентів