Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Наукова діяльність Студентська наука

Науково-практична діяльність студента

Наші студенти переможці

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» II тур

2015 р.

Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт з ІІІ місцем! 
Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» І тур

2014 р.

Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт! 
Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.


Наукова робота Феофентової М.О. рекомендована до участі у другому - фінальному - турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Конкурс «Kobzar’s  Soul Lyrics» («Лірика душі Кобзаря»)  на кращий переклад віршів Т. Г. Шевченка англійською мовою
2014 р.


Перше місце посіли:  
Ірина Швець (ПОб-1 -11- 4 0.д, наук. керівник – Петрик Л. В.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
Ганна Дорошенко (ПОб-1-10-4.0д, наук. керівник –  Веклич Ю. І.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
Друге місце посіли: 
Юлія Бунтовська (ПОб-2-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.) 
Євгенія Шапошнікова (ДЗб-1-11-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
Олександра Максакова (ДЗб-1-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
Світлана Дениско (ПОм-1-13-2.0д, наук. керівник – Кошарна Н.В.)
Третє місце посіли:
Богдана Герасименко (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.)
Катерина Сізоненко (ПОб-3-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
Тетяна Кривошей (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Веклич Ю.І.)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки»

2013 р.

Плужник І.В. (ПОм-1-12-2.0д)
Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт!
Наукова робота з теми: «Формування вторинної мовної особистості. Учнів національних спільнот в Сполучених Штатах Америки»
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Котенко

Cтудентські наукові гуртки 2017-2018

 

Науково-методичний гурток: Сучасний науковий дискурс

 

Керівник: Кошарна Н.В., завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

 

 

 

Мета гуртка– сформувати у студентів науково-дослідницькі та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної)

 

для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі та застосування здобутих знань у подальшій професійній та науковій діяльності.

 

Завдання гуртка:

 

 • розвинути уміння студентів використовувати науковий дискурс англійської мови як інструмент у діалозі культур і сучасного наукового світу;
 • сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного опрацювання наукового дискурсу різного рівня;
 • залучити студентів до науково-дослідницької діяльності, що активізує і сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей;
 • допомогти у формуванні загальних науково-дослідницьких компетенцій засобами англійської мови;
 • розвивати критичне наукове мислення засобами науково спрямованих англомовних текстів.

 

Орієнтовний час проведення гуртка: четверта п’ятниця кожного місяця, 13.00 .

 

Цільова аудиторія: студенти 5-го та 6-го курсів, денної форми навчання, ОКР «магістерський», напрям підготовки «Початкова освіта».

 

Термін функціонування гуртка: з 01 жовтня 2017 року

 

 

 

План-проспект роботи гуртка на 2017-2018 н.р.

 

 

Дата проведення

Тема засідання

1

жовтень

Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту. Структурні елементи наукового тексту.Структура абзацу.

2

листопад

Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

3

грудень

Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом.

4

січень

Професійне спілкування у структурі діяльності педагога. Стилі спілкування дорослих з дитиною. Особливості редагування наукового тексту.

5

лютий

Вища та подальша освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті. Академічні ступені в Україні та за кордоном. Навчання англійської мови за кордоном.

6

березень

Сучасні підходи у навчанні англійської мови в початковій школі. Типові помилки, яких припускаються вчителі у процесі навчання англійської мови. Дієве використання особистих стилів навчання молодших школярів у навчанні англійської мови. Професійна компетентність учителя англійської мови – запорука успішного навчання учнів початкової школи.

7

квітень

Вальдорфська педагогіка – концепція гуманістичного та цілісного виховання і навчання учнів. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи.

8

травень

Невербальна комунікація в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. Використання науково-дослідних технологій навчання англійської мови молодших школярів.

 

 

 

Науково-методичний гурток: Медіашкола майбутнього вчителя

Керівник: Петрик Л. В., старший викладач кафедри

іноземних мов і методик їх навчання

Мета гуртка– підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів у навчанні молодших школярів іноземних мов

Завдання гуртка:

– ознайомити зі специфікою застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі;

– сформувати практичні навички застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі

– навчити добирати медіазасоби відповідно до мети уроку, умов навчання, мовленнєвої готовності учнів;

– вмотивовувати студентів до застосування медіазасобів у процесі навчання молодших школярів іноземних мов.

Орієнтовний час проведення гуртка: четвертий четвер кожного місяця, 13 г. 00 хв.

Цільова аудиторія: студенти 3-го та 4-го курсів, денної форми навчання, ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Початкова освіта».

Термін функціонування гуртка: з 2015 року

 

План-проспект роботи гуртка на 2017-2018 н.р.

 

Дата проведення

Тема засідання

1

жовтень

Навички ХХІ століття. Медіаграмотність як навичка ХХІ століття. Нові медіанавички. Інтеграція медіазасобів у процес навчання іноземних мов у початковій школі.

2

листопад

Поняття “критичне мислення”. Фази розвитку критичного мислення. Медіаповідомлення. Ключові ідеї щодо медіаповідомлень. Дидактична значущість медіаповідомлень для навчання іноземних мов.

3

грудень

Медіатехнології. Класифікація медіатехнологій. Впровадження медіатехнологій у процес навчання іноземних мов.

4

січень

Медітехнології з візуальною опорою: Кластери, Часові ліній, Хмари, Даіграми, Схеми, Передбачення, Кероване читання, Діаграма Вена тощо. Організація роботи із зображеннями.

5

лютий

Медітехнології з опорою на аудіо: Речення з відкритим кінцем, Залиш останнє слово за мною, Репортери тощо. Організація роботи з аудіо матеріалами.

6

березень

Медітехнології з аудіо-візуальною опорою. Організація роботи з відео матеріалами.

7

квітень

Семантизація та актуалізація лексичних одиниць за допомогою медіазасобів.

8

травень

Застосування медіазасобів для контролю іншомовних умінь учнів початкової школи.

 

Engllish speaking club

Керівник: Руднік Ю.В., викладач кафедри

іноземних мов і методик їх навчання

 

 

Мета гуртка – формувати іншомовну комунікативну компетентність та навички XXI століття.

Завдання гуртка:

 • оволодіння мовним матеріалом у межах визначеної тематики для вільного спілкування в усному мовленні;
 • формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
 • формування умінь застосування різноманітних інноваційних технологій з метою виконання творчих завдань;
 • залучення студентів до діалогу культур

Орієнтований час проведення гуртка: раз на місяць (2 г.)

Цільова аудиторія: студенти 2-5 курсів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв

Термін функціонування гуртка: 2017 – 2018 н.р.

 

План-проспект гуртка на 2017 – 2018 н.р.

 

 

Час проведення

Тема засідання

1

Жовтень

The privilege of a lifetime is being who you are

2

Листопад

Age is inevitable. Aging isn`t

3

Грудень

If I were in your shoes

4

Лютий

There is no friend as loyal as a book

5

Березень

Life is either a daring adventure or nothing at all

6

Квітень

We are our choices

7

Травень

Cloning will enable mankind to reach eternal life

8

Червень

Wonders will never cease

 

 

SECOND LANGUAGE ACQUISITION

Керівник: Головатенко Т.Ю., 

викладач кафедри

 

іноземних мов і методик їх навчання

 

Мета гуртка  формувати іншомовну комунікативну та методичну компетентності студентів.

 

Завдання гуртка:

 

 • удосконалення методичних умінь проводити заняття із вивчення іноземної мови;
 • формувати уявлення студентів про теоретичні основи опанування другої іноземної мови;
 • навчити студентів вірно визначати індивідуальні особливості учня та його мотивацію з метою диференційованого підходу у навчанні іноземної мови;
 • вчити студентів правильно давати інструкції та організовувати роботу на занятті;
 • навчити студентів ефективних прийомів запам’ятовування нових слів;

 

Орієнтований час проведення гуртка: раз на місяць (1 г. 20 хв.)

 

Цільова аудиторія: студенти 1-5 курсів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв

 

Термін функціонування гуртка: 2017 – 2018 н.р.

 

 

 

План-проспект гуртка на 2017 – 2018 н.р.

 

 

 

 

Час проведення

Тема засідання

1

Вересень

Second Language Acquisition. Theory and Practice

2

Жовтень

Neurolinguistics in Second Language Acquisition

3

Листопад

Learner Characteristics in Language Teaching

4

Грудень

Teachers` and Learners` Language in the Classroom

5

Лютий

Variegated Techniques of Using Flashcards

6

Березень

No-prep Games to Learn New Vocabulary for Any Age and Any Level

7

Квітень

Types of Activities and Tasks for Language and Skills Development

8

Травень

Mixed-level Classes. What to do and what not to do

 

  

 

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКА

 

Second Language Acquisition

 

#

Місяць

Орієнтовний час проведення

1

Вересень

26 вересня 2017 р, 13.00

2

Жовтень

Третій четвер місяця, 14.25

3

Листопад

Третій четвер місяця, 14.25

4

Грудень

Третій четвер місяця, 14.25

5

Лютий

Третій четвер місяця, 14.25

6

Березень

Третій четвер місяця, 14.25

7

Квітень

Третій четвер місяця, 14.25

8

Травень

В межах Щорічної студентської конференції

 

 

 

Примітка. Час проведення гуртка може змінюватися за виробничої необхідності.

 

 

 

Cтудентські наукові гуртки 2016-2017

Науково-методичний гурток: Медіашкола майбутнього вчителя

Керівник: Петрик Л. В., старший викладач кафедри

іноземних мов і методик їх навчання

mediashkola

Мета гуртка– підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів  у навчанні іноземних мов молодших школярів

Завдання гуртка:

       ознайомити зі специфікою застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі;

       сформувати практичні навички застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі

       навчити добирати медіазасоби відповідно до мети уроку, умов навчання, мовленнєвої готовності учнів;

       вмотивувати студентів до застосування медіазасобів у процесі навчання іноземних мов молодших школярів.

Орієнтовний час проведення гуртка: четверта п’ятниця кожного місяця,  14 г.25 хв.

Цільова аудиторія: студенти 4-го курсу, денної форми навчання, ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Початкова освіта».

Термін функціонування гуртка: з 2015 року

План-проспект роботи гуртка на 2016-2017 н.р.

Дата проведення

Тема засідання

1

Вересень

Поняття «медіаосвіта», «медіапедагогіка» та «медіадидактика». Визначення нових медіанавичок сучасної особистості.

2

Жовтень

Традиційні та нові  медіазасоби. Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності учнів.  Вибір медіаресурсів для професійного зростання педагога. Алгоритм вибору та аналізу медіатексту.

3

Листопад

Реалізація методів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео.

4

Грудень

TimeLine сервіси або інтерактивні хронології на уроці. Сучасні інтерактивні презентації.

5

Лютий

Навчальні комікси як засіб формування іншомовної компетенції молодших школярів.

6

Березень

Longread: створення і використання в навчальному процесі. Сервіси для створення «живих»  книжок.

7

Квітень

Мобільні додатки у вивченні іноземних мов. Створення веб-квестів на етапі формування різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

8

Травень

Створення електронних стіннівок та плакатів на етапі засвоєння нових лексичних одиниць, граматичних конструкцій на уроках іноземних мов.

 

 

Засідання студентського наукового гуртка «Медіашкола майбутнього вчителя»

09.10.15

09 жовтня 2015 року відбулося перше засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою гуртка є формування медіа- та іншомовної методичної компетентностей майбутніх учителів ПШ та розширення іншомовних навичок спілкування студентів засобами медіатекстів.

Повний текст

 11.11.15

11 листопада 2015 року відбулося друге засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Характеристика медіазасобів у навчанні іноземних мов в початковій школі. Традиційні та інноваційні медіазасоби. Дидактичні можливості медіазасобів».

Повний текст

 20.11.15

20 листопада 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Медіатекст. Види медіатекстів. Етапи роботи з медіатекстами на уроках іноземних мов в початковій школі».

Повний текст

 09.12.15

09 грудня 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л.В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання). Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Візуалізація мовних та мовленнєвих явищ на початковому етапі вивчення іноземних мов».

Повний текст

15.03.16

15 березня 2016 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л. В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання).Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Аудіо- медіатексти як дидактичний засіб навчання іноземних мов».

Повний текст

 08 02 2017

 

08 лютого 2017 року відбулося засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою діяльності гуртка є підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів у навчанні іноземних мов молодших школярів. 

Повний текст

17.02.17

17 лютого 2017 року відбулося чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» на тему : «Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності молодших школярів», під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В.. Засідання було присвячено обговоренню алгоритму вибору та аналізу медіатексту для формування різних видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках іноземних мов у початковій школі..

Повний текст

24.03.17

24 березня 2017 року Петрик Лада Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, провела чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» зі студентами ІІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта». Обговорюючи питання заняття на тему «Реалізація принципів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео», було зосереджено увагу на важливості унаочнення іншомовного матеріалу для молодших школярів. 

Повний текст

Студентські проекти

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

Франкова Анастасія, Гнатюк Ольга, Галюк Тетяна, Рябоконь Тетяна, Жовтолюк Анастасія, Зубович Анастасія (ПОб 2-15-4.0д, ПОб 1-15-4.0д, ДОб 2-14-4.0д)

Берізко Марія, Загладько Тамара, Сизоненко Катерина, Топольницька Ольга (ПОм 1-16-2.0д)

Савицька Катерина, Прохорчук Віра, Яценко Анна, Наумець Валерія, Надєждіна Віра (ДОб 2-15-4.0д)

Ніколюк Віталія, Гулько Анастасія, Дякович Зоряна, Кликова Катерина, Легусь Тетяна (ПОб 1-14-4.0д)

Грищенко Віра (ДОб 1-13-4.0д)

Кучерява Юлія (ДЗб 2-16-4.0д)

Хіжінська Яніна (ПОб 2-16-2.0д)

Зімбінський Станілав, Ломаченко Наталія, П’ятова Анастасія (ДОб 1-14-4.0д)

Тарасевич Олександра (ПОб 2-16-2.0д)

Аравідова Сен-Петра, Беспрозванна Анна, Войтовська Альона, Левчук Дар’я (ОМб 1-16-4.0д)

Рябенко Катерина, Сігнаєвська Діана (ПОб 2-16-2.0д)

Ярмак Тетяна (ПОб 2-16-2.0д)

Боляк Олександра (ДЗб 1-15-4.0д)

Наукові публікації студентів

27.10.14

Боровик Вікторія Ігорівна. Прогнозування труднощів молодших школярів у процесі оволодіння іноземною мовою / В.І. Боровик // Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 89 – 93. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)


Гандзюк Анна Андріївна. Формування полікультурного світогляду молодшого школяра на уроках англійської мови Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 153 – 158. (Науковий керівник – Котенко О. В.)


Власик Надія Володимирівна. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 121 – 126. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

 

Матеріали конференції 

Програма конференції

Tyt 7

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_7

Tyt 11

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів Студентської наукової конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів" (28 лютого 2013 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11

Tyt 14

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 14. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_14


Vistnyk 17

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17

Vistnyk 19

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 19. – К., 2016. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_19

VPP 20

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 20. – К., 2017. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_20

 

 

Відкритий семінар-практикум «Second Language Acquisition. Theory and Practice»

09 26 2017 seminar 126 вересня 2017 року

 

Детальніше:

VI щорічна науково-практична студентська конференція «Іншомовна освіта очима студентів»

17.05.1 title17 травня 2017 року

 

Детальніше:

П’ята ювілейна щорічна науково-практична студентська конференція «Іншомовна освіта очима студентів»

17 05 16 SASPC  17 травня 2016 року

Детальніше:

ІІІ Міжнародна дистанційна науково-практична конференція «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір»

02.10.15  

 

 

 

 

   02 жовтня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше:

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта»

tyt 27.03.15

 

27 березня 2015 року

Детальніше:

Літературознавча сесія на тему “Він більше працював, ніж жив”

B.Hrinchenko

 

 

 

 

  03 грудня 2014 року

 

 

 

Детальніше:

ІІ Міжвузівська студентська дистанційна науково-практична конференція «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір»

27.11.142

 

 

 

 

 

 

27 листопада 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

Детальніше:

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Наукова діяльність Студентська наука