Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Склад кафедри Половіна Олена Анатоліївна
Контактна інформація

(044)-295-69-44
o.polovina@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Половіна Олена Анатоліївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Методика ознайомлення дітей з мистецтвом

Біографія

Кандидат педагогічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у вересні 2007 року у Спеціалізованій вченій раді К 26.454.01 Інституту проблем виховання НАПН України. Диплом № ДК № 045626 (тема: «Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)» спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації:

  •  01.09.1998 р. – 30.10.2003 р. – асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
  •  01.11.2003 р. – 31.08.2006 р. – аспірант кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
  •  01.09.2006 р. – 27.08.2010 р. – старший викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
  •  01.09.2010 р. – донині – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів: формування морально-естетичної сфери дітей дошкільного віку, педагогічне просвітництво батьків, формування професійної компетентності майбутніх вихователів.

Інше

Загальна кількість публікацій – 76, серед них:

Монографії:

1. Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології: Монографія / [Г.В.Бєлєнька, Половіна О.А та ін.]; за ред. І.І.Загарницької. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 191-226.

2. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід: монографія // за заг. ред. Г.В.Бєлєнької, О.А.Половіної. – Умань:ВПЦ «Візаві», 2015. – 208 с.

Автореферати:

1. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) : Дис... канд. наук: 13.00.08 - 2007.       Друк  Автореферат: Дис... на здобуття наук. Ступеня канд. пед. наук: 13.00.08 - 2007. – 21 с.

 

Програми з грифом МОН України:

1. Програма навчального курсу «Дошкільна педагогіка». – Дошкільна освіта: Навчально-методичний комплекс / За ред. І.І. Загарницької. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 30-44.

2. Програма навчального курсу «Домоведення (Затишна оселя). - Дошкільна освіта: Навчально-методичний комплекс / За ред.. І.І.Загарницької. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 233-239.

 

Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники

з грифом МОН України

  1. Дошкільнятам про світ природи: Старший дошкільний вік: навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Науменко, О.А. Половіна. – К.: Генеза, 2013. – 112 с. – (Настільна книжка вихователя). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 12.07 2013 р. № 1/11-11415)
  2. О.А. Половіна. Пояснювальна записка – Г.В.Бєлєнька, О.А.Половіна; Образотворча майстерня – О.А. Половіна; Театральна мозаїкаО.А.Половіна, Н.Б. Сиротич / Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років /наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; наук. ред.:Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. -.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016.-304с.
  3. О.А.Половіна. Образотворча майстерня / Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк; наук. ред. Г.В.Бєлєнька; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна та ін. – К.: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка, 2016. – 352с.
  4. Дошкільнятам про світ природи: Діти п’ятого року життя (середній дошкільний вік): навч.-метод. посіб. / Г.В.Бєлєнька, О.А.Половіна. – К.: Генеза, 2016. – 98с. (Настільна книжка вихователя). ISBN 978-966-11-0761-7

Навчально-методичні посібники:

  1. Половіна О.А. Теоретичні основи формування навчальної мотивації студентів // Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти [ Навч.- метод. посібн.] / за заг. ред. Н.В.Кудикіної [Укл. О.В.Коваленко, О.В.Мартинчук].- К.: Київськ. універ. імені Бориса Грінченка, 2011.- С. 133-143.
  2. Половіна О.А. Вікові особливості п’ятирічних дітей та своєрідність їхньої ігрової діяльності // Ігрова діяльність у дошкільній освіті п’ятирічних дітей: (педагогічний супровід до програми «Дитина»)[ Навч.-метод. посібн.] / за заг. ред. Н.В.Кудикіної [Укл. О.А.Половіна].- К.: Київськ. універ. імені Бориса Грінченка, 2013.- С.42-57 .

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Склад кафедри Половіна Олена Анатоліївна