Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Склад кафедри Коваленко Олена Володимирівна
Контактна інформація

o.kovalenko@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.318

Коваленко Олена Володимирівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Управління освітнім процесом

Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти: Моніторінг якості освіти

Організація і управління в дошкільній освіті: Управління адмінстративно-господарською діяльністю

Біографія

Народилась 01 травня 1956 р. у м. Києві.

У 2002 р. захистила дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання у працях С.Ф.Русової» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.08 – дошкільна педагогіка).

Освіта:

  • 1976 р. закінчила дошкільне відділення Київського міського педагогічного училища, кваліфікація «вихователь дитячого садка»;
  • 1984 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького (нині НПУ ім. М.П.Драгоманова) зі спеціальності «педагогіка і психологія (дошкільна) – з відзнакою (заочна форма навчання);
  • 1999 р. закінчила аспірантуру у Київському міжрегіональному інституті удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка – з відзнакою (заочна форма навчання).

Досвід роботи.

За час трудової діяльності обіймала посади на різних рівнях дошкільної освіти: починаючи від вихователя та вихователя-методиста дошкільного навчального закладу, методиста з дошкільної освіти РНМЦ Мінського (нині Оболонського) району м. Києва, методиста кабінету дошкільного виховання КІУВ. Впродовж 9 років очолювала кабінет (лабораторію) дошкільного виховання Інституту. Пройшла шлях від викладача до доцента Київського університету імені Бориса Грінченка.

Коваленко Олена Володимирівна, працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 16 листопада 1988 р., з травня 2002 р. − на посаді доцента кафедри дошкільної освіти.

Впродовж 20 років (1988 - 2008 р.р.) Коваленко О.В. викладала на курсах підвищення кваліфікації Університету різним категоріям педагогічних працівників дошкільних закладів міста та області.

Професійний і науковий інтерес

Активну участь бере Коваленко О. В. у міжнародних, всеукраїнських та міських науково-практичних конференціях та семінарах.

За роки роботи в Університеті Коваленко О.В. проводиться велика робота на громадських засадах:

  • член авторського колективу з розробки стандарту дошкільної освіти - Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), 2012 р.;
  • член Експертної комісії МОН України з проведення експертизи посібників і підручників щодо надання грифів (напрям - дошкільна освіта), 2010-2014 р.р;
  • член авторського колективу програми «Дитина» та методичних рекомендацій до неї, починаючи з першого видання 1991, 1992, 1993, 1994, 2003-2004, 2012 р.р.;
  • автор першого Положення з атестації дошкільних навчальних закладів Київщини, 1997 р.;
  • член авторського колективу з розробки Положення про РНМЦ, 1997 р.;
  • впродовж трьох років працювала секретарем міської атестаційної комісії;
  • впродовж чотирьох років працювала членом регіональної експертної ради з ліцензування, атестації і акредитації закладів освіти Київської області.

Інше

Педагогічна діяльність Коваленко О. В. відзначена рядом нагород:

        Нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

        Нагрудний знак «Софія Русова»;

        Позолочена медаль «М.П.Драгоманов»;

        Почесні Грамоти Міністерства освіти України;

        Подяка Київського міського голови та цінний подарунок;

        Грамоти і Почесні грамоти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

        Грамоти і Подяки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Коваленко О.В. – автор понад 180 публікацій наукового та методичного характеру.

Автореферати

Пшеврацька О.В. (Коваленко) Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф.Русової // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук / спец. 13.00.08 – дошкільна педагогіка / Інститут проблем виховання АПН України: К., 2002. – 23 с.

Програми з грифом МОН України:

Коваленко О.В. Математична скарбничка / О.В.Коваленко, О.В.Проскура, Л.П.Кочина, М.А.Машовець // Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В.О. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою О.В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.– 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 76-79, 137-140, 212-214, 332-338.

 

Навчально-методичні посібники:

Коваленко О.В. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» /Т.О.Пироженко, М.А.Машовець, О.В.Коваленко // Базовий компонент дошкільної освіти / Наук. кер.: А.М.Богуш; Авт. кол.: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. // Вихователь-методист дошкільного закладу.- 2012.- спецвипуск.- С.1-30.

Коваленко О.В. Математична скарбничка / О.В.Проскура, Л.П.Кочина, О.В. Коваленко, М.А.Машовець // Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О.Огнев’юк, К.І.Волинець; наук. ред. Н.В. Кудикіна, В.У.Кузьменко; авт. кол. Г.В. Бєлєнька, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Н.Богініч [та ін.] / Мін. осв. і науки, мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С.223-240.

Коваленко О.В. Ігри логіко-математичного характеру / Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми «Дитина»): навч. - метод. посіб. / Г.В.Бєлєнька, В.М.Вертугіна, Ю.О.Волинець та ін.; за заг. ред. Н.В.Кудикіної. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- С.142-155.

Коваленко О.В. Росія в долі Софії Русової / О.В.Коваленко // Музей в дошкільному навчальному закладі: з досвіду роботи школи-дитячого садка імені Софії Русової / упор. Т.Вороніна.- К.: Шк. світ, 2011.- С.71-79.

Коваленко О.В. Моніторинг якості дошкільної освіти та підготовка майбутніх педагогів до його здійснення / О.В.Коваленко // Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти / Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В.Кудикіної [Укл. О.В.Коваленко, О.В.Мартинчук].- К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011.- С.113-124.

Коваленко О.В. Спадщина С.Ф.Русової і дошкілля початку ХХІ сторіччя / О.В.Коваленко // Софія Русова і сьогодення [Упор. М.Ільків] - Івано-Франківськ: «СІМИК», 2009.- С.17-22.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Склад кафедри Коваленко Олена Володимирівна