Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Наукова діяльність Науково-практична діяльність студентів

Науково-практична діяльність студента

Наші студенти переможці

Мартинюк ол мп ада

ВІТАЄМО студентку IV курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту

Мартинюк Катерина Вікторівна

з перемогою (II місце)

на Всеукраїнській студентській олімпіаді

зі спеціальності «Дошкільна освіта»

Повисок Альона Вітаємо

Ткачук Богдан - Вітаємо

03.26.2015v

Студентські наукові гуртки

2 copy copy copy copy

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

28 березня 2019 року кафедра дошкільної освіти провела засідання наукових студентських гуртків: міждисциплінарного «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції» другого (магістерського) освітнього рівня (науковий керівник Бєлєнька Ганна Володимирівна) та «Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти України в умовах євроінтеграції» першого (бакалаврського) освітнього рівня (науковий керівник Половіна Олена Анатоліївна) у формі наукового конструктора.

Дискусія торкалася питань досвіду організації дошкільного виховання у Німеччині, Англії, Франції та Швеції. Студенти проводили педагогічні паралелі щодо шляхів удосконалення роботи вітчизняних закладів дошкільної освіти з урахуванням європейських орієнтирів. Учасники заходу також обговорювали механізми педагогічного впливу на майбутніх вихователів щодо впровадження європейського досвіду в систему освіти України. Обговорювалися питання взаємообумовленості якості життя від рівня освіти підростаючого покоління, подолання стереотипів і шаблонів стосовно педагогічних інструментів, за допомогою яких впливають на особистість та формують європейські цінності в українському освітньому просторі.

Прикінцевою тезою, яка об`єднала учасників заходу, став вислів Теодора Рузвельта (англ. Theodore Roosevelt Jr.): «Куди краще насмілюватися на великі вчинки, щоб досягнути видатного тріумфу, нехай навіть ціною спроб і помилок, ніж рівнятися на вбогих духом людей, які ніколи не відчувають ні великої радості, ні великих страждань, бо живуть у сірих сутінках і не знають ні перемог, ні поразок».

3 copy copy       4 copy        5 copy copy copy

 

 

План роботи наукового студентського гуртка

«Сучасні тенденції розвитку

дошкільної освіти України в умовах євроінтеграції »

Першого(бакалаврського) освітнього рівня

Науковий керівник: Половіна Олена Анатоліївна

 

1. Жовтень (11.10.2018). Установче засідання наукового гуртка.

2. Листопад (23.11.2018). Новій українській школі – новий дитячий садок.

3. Грудень (21.12.2018 ). Інтеграція змісту дошкільної освіти в нових формах організації освітнього процесу.

4. Лютий (14.02.2019 ). Розвиток дошкільної освіти в Німеччині.

5. Березень (14.03.2019). Досвід організації дошкільного виховання в Англії та Франції.

6. Квітень (17.04.2019). Результати впровадження європейського досвіду дошкільної освіти в практику ЗДО України.

7. Травень (15.05.2019). Підсумкове засідання: презентація результатів дослідження (фестиваль науки).

 

План роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

 

 другого (магістерського) освітнього рівня

 Науковий керівник: Бєлєнька Ганна Володимирівна

 

       1.Листопад (23.11.2018). Установче засідання наукового гуртка.

       2.Грудень. (21.12.2018) Порівняльна характеристика систем професійної підготовки майбутнього педагога в Україні та країнах Європи.

       3.Лютий. (14.02.2019) Футуристична модель підготовки педагога очима студентів (колективне дослідження).

       4.Березень. (14.03.2019) Сучасні технології підготовки педагога в умовах євроінтеграції (індивідуальні дослідження).

       5.Квітень. (17.04.2019) Нові технології підготовки педагога – нова якість освіти (ярмарок вакансій).

      6.Травень. (15.05.2019) Підсумкове засідання: презентація результатів дослідження (фестиваль науки).

Наукові публікації студентів

Участь студентів у конференціях

cert 1cert 2cert 3

 18 04 2017

 

      Список студентських публікацій за 2018 рік

(як одноосібних, так й у співавторстві з викладачами)

 

 

Публікації студентів

2016 - 2017 р.

Ю.Волинець, А.Кузняна. Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів /Волинець Ю., Кузняна А. // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ 437 с. ‒ С. 124-128.

Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. Невербальное общение как средство комуникации с детьми раннего возраста / Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. , // Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 144 - 146

Ткачук Б. Л., Линник Е. О. Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства / Е. О. Линник, Б. Л.Ткачук, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 71-73

Хриенко Д. А., Половина Е. А. Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников / Д.А. Хриенко, Е.А. Половина, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 97-98

Lobok N. V., Melnik N. I. The Steiner perspective practice in modern early years establishments Материалы VIII / N. V. Lobok, N. I. Melnik, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 223-224

2015 - 2016 р.

Ганна Бєлєнька, Катерина Корічева. Формуємо розвивальне середовище: навчально-ігрові посібники для сенсорного розвитку // Вихователь-методист дошкільного закладу. № 5, 2016.

 

Юлія Волинець, Валерія Закусило. Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.165-167.

 

Юлія Волинець, Валерія Закусило. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.167-170.

 

Закусило В.С. Науково-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх вихователів ДНЗ до екологічного виховання дітей // Вісник з психології і педагогіки. Вип. 15, 2016. – електронний ресурс [режим доступу]: http://www.psyh.kiev.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92.%D0%A1._/ Назва з екрану. (Науковий керівник: Волинець Ю.О.)

 

Юлія Волинець, Інна Паришкура. Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів-майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 10. – 646 с. – С.86-89.

 

Кольцова Юлія Петрівна. Пізнавальний діалог як засіб формування критичного ставлення до реклами в дітей старшого дошкільного віку // Матеріали другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта" (17 березня 2016 р.). - Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. - 64 с. - С. 31-35. (Науковий керівник Ліннік О.О.)

 

Олена Половіна, Світлана Гулак. Формування естетичних емоцій дітей дошкільного віку в процесі занять з малювання (на матеріалі нетрадиційних технік) / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 7. – с. 240. – С. 117-121.

 

Віта Гаманець. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про всесвіт засобами проектних технологій / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 12. – 383 с. – С.111-113. (науковий керівник: Мельник Н.І.)

 

 

до 2014 року

(наук. кер. О.В.Коваленко)

 • Гарус К.О. Формування компетентності дитини за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти / К.О.Гарус, наук. кер. О.В.Коваленко // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С. 73-81.
 • Кошіль О.П. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти / О.П.Кошіль, наук. кер. О.В.Коваленко// Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С.148-154.
 • Бєлова В. Комп’ютерні дидактичні ігри на всі випадки / В. Бєлова, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.26.
 • Коротинська О. Інтерактивна пальчикова гімнастика / О.Коротинська, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.27-29.
 • Наркевич С. Використання комп’ютерних ігор в повсякденному житті дитячого садка / С. Наркевич, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.24.
 • Баранівська О., Кривенок К. Кросворди – своєрідне унаочнення для дітей / О.Баранівська, К.Кривенок , наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).- березень.- С.25.
 • Теплюк А. Математичні варіації / А.Теплюк , наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.-№3(627).- січень. - С.10-14.
 • Дерев’янко Л. Мультимедійна дошка - для спільної гри / Л.Дерев»янко, наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.- №3(627).-січень.- С.14-15.
 • Баранівська О. Планування як функція управлінської діяльності / О.Баранівська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Каштан С. Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / С.Каштан, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Меленевська К. Формування професійної компетентності майбутніх організаторів дошкільної освіти засобами ІКТ / К.Меленевська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Осадча Т. Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) про формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку / Т.Осадча, наук.кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Тарасюк Г. Методична служба: історія та сучасність. Шляхи оновлення методичної служби / Г.Тарасюк, наук.кер О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Особливець К. Вплив батьків на особливості адаптації дітей різної статі до школи / К.Особливець, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін.] - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.148-151.
 • Піцан С. Проблема реалізації наступності двох перших ланок освіти (з досвіду роботи дошкільних закладів м.Києва) / С.Піцан, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.151-154.
 • Конфедератенко О. Наступність між дошкільною і початковою освітою у розвитку творчих здібностей дітей як психолого-педагогічна проблема / О.Конфедератенко, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ.конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.- С.171-172.

 

 

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі

 

Студенти Теплюк Анна (науковий керівник О.В. Коваленко) і Дерев’янко Леонід (науковий керівник О.В. Коваленко) були учасниками Шостої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища» та брали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку на базі Міжнародного науково - навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (22-23 листопада 2011р.). Результат – студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку та нагороджені Дипломами.

 

План роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

 

Детальніше:

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Наукова діяльність Науково-практична діяльність студентів