Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Наукова діяльність Науково-практична діяльність студентів

Науково-практична діяльність студента

Наші студенти переможці

Повисок Альона Вітаємо

Ткачук Богдан - Вітаємо

03.26.2015v

Студентські наукові гуртки

НАУКОВИЙ ГУРТОК

Керівники наукової студії «Пошуково-дослідницька діяльність»

ВОЛИНЕЦЬ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

к. пед. н., старший викладач кафедри дошкільної освіти

МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

к. пед. н., доцент кафедри дошкільної освіти

 

ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ПИТАННЯ:

Формування дослідницької компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА

     ознайомлення студентів із сучасними науковими дослідженнями та напрацюваннями практичних працівників ДНЗ щодо розвитку дітей дошкільного віку шляхом застосування у навчально-виховному процесі дослідницьких методик;

     формування в студентів інтересу до наукової діяльності; пізнавальної потреби і пізнавального інтересу, ціннісного ставлення до творчої педагогічної діяльності; креативності;

     усвідомлення професійної та особистісної значущості в оволодінні дослідницькими вміннями;

     допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

     забезпечення активної участі студентів у наукових конференціях, конкурсах на кращу наукову роботу, наукових семінарах;

     сприянняорганізаціїпід час проведенняроботи в творчихгрупах.

 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА:

 

на 2017/18н.р.

п/п

Теми

Термін

1.

Організаційне засідання (ознайомлення студентів з метою, планом роботи гуртка, методикою наукового дослідження; визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень членів гуртка на поточний навчальний рік).

Вересень

2.

Планові наукові, міжнародні,всеукраїнські студентські конференції, конкурси.

Жовтень

4.

Сучасні наукові дослідження проектної діяльності дошкільного навчального закладу.

Листопад

5.

Палітра педагогічної майстерності.

Грудень

6.

“Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку”.

Cічень

4.

Порівняльно-педагогічні дослідження в сучасній дошкільній освіті: актуальність, європейський досвід, перспективи впродження в Україні.

Лютий

5.

Сучасні стратегії розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

Березень

6.

Презентація результатів студентських наукових досліджень (технічний відеофільм, флеш-презентації, професійний портфоліо)

Квітень

7.

Виїзне засідання

Травень

Наукові публікації студентів

Участь студентів у конференціях

cert 1cert 2cert 3

 18 04 2017

 

Публікації студентів

2016 - 2017 р.

Ю.Волинець, А.Кузняна. Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів /Волинець Ю., Кузняна А. // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ 437 с. ‒ С. 124-128.

Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. Невербальное общение как средство комуникации с детьми раннего возраста / Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. , // Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 144 - 146

Ткачук Б. Л., Линник Е. О. Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства / Е. О. Линник, Б. Л.Ткачук, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 71-73

Хриенко Д. А., Половина Е. А. Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников / Д.А. Хриенко, Е.А. Половина, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 97-98

Lobok N. V., Melnik N. I. The Steiner perspective practice in modern early years establishments Материалы VIII / N. V. Lobok, N. I. Melnik, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 223-224

2015 - 2016 р.

Ганна Бєлєнька, Катерина Корічева. Формуємо розвивальне середовище: навчально-ігрові посібники для сенсорного розвитку // Вихователь-методист дошкільного закладу. № 5, 2016.

 

Юлія Волинець, Валерія Закусило. Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.165-167.

 

Юлія Волинець, Валерія Закусило. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.167-170.

 

Закусило В.С. Науково-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх вихователів ДНЗ до екологічного виховання дітей // Вісник з психології і педагогіки. Вип. 15, 2016. – електронний ресурс [режим доступу]: http://www.psyh.kiev.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92.%D0%A1._/ Назва з екрану. (Науковий керівник: Волинець Ю.О.)

 

Юлія Волинець, Інна Паришкура. Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів-майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 10. – 646 с. – С.86-89.

 

Кольцова Юлія Петрівна. Пізнавальний діалог як засіб формування критичного ставлення до реклами в дітей старшого дошкільного віку // Матеріали другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта" (17 березня 2016 р.). - Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. - 64 с. - С. 31-35. (Науковий керівник Ліннік О.О.)

 

Олена Половіна, Світлана Гулак. Формування естетичних емоцій дітей дошкільного віку в процесі занять з малювання (на матеріалі нетрадиційних технік) / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 7. – с. 240. – С. 117-121.

 

Віта Гаманець. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про всесвіт засобами проектних технологій / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 12. – 383 с. – С.111-113. (науковий керівник: Мельник Н.І.)

 

 

до 2014 року

(наук. кер. О.В.Коваленко)

 • Гарус К.О. Формування компетентності дитини за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти / К.О.Гарус, наук. кер. О.В.Коваленко // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С. 73-81.
 • Кошіль О.П. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти / О.П.Кошіль, наук. кер. О.В.Коваленко// Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С.148-154.
 • Бєлова В. Комп’ютерні дидактичні ігри на всі випадки / В. Бєлова, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.26.
 • Коротинська О. Інтерактивна пальчикова гімнастика / О.Коротинська, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.27-29.
 • Наркевич С. Використання комп’ютерних ігор в повсякденному житті дитячого садка / С. Наркевич, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.24.
 • Баранівська О., Кривенок К. Кросворди – своєрідне унаочнення для дітей / О.Баранівська, К.Кривенок , наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).- березень.- С.25.
 • Теплюк А. Математичні варіації / А.Теплюк , наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.-№3(627).- січень. - С.10-14.
 • Дерев’янко Л. Мультимедійна дошка - для спільної гри / Л.Дерев»янко, наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.- №3(627).-січень.- С.14-15.
 • Баранівська О. Планування як функція управлінської діяльності / О.Баранівська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Каштан С. Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / С.Каштан, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Меленевська К. Формування професійної компетентності майбутніх організаторів дошкільної освіти засобами ІКТ / К.Меленевська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Осадча Т. Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) про формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку / Т.Осадча, наук.кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Тарасюк Г. Методична служба: історія та сучасність. Шляхи оновлення методичної служби / Г.Тарасюк, наук.кер О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
 • Особливець К. Вплив батьків на особливості адаптації дітей різної статі до школи / К.Особливець, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін.] - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.148-151.
 • Піцан С. Проблема реалізації наступності двох перших ланок освіти (з досвіду роботи дошкільних закладів м.Києва) / С.Піцан, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.151-154.
 • Конфедератенко О. Наступність між дошкільною і початковою освітою у розвитку творчих здібностей дітей як психолого-педагогічна проблема / О.Конфедератенко, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ.конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.- С.171-172.

 

 

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі

 

Студенти Теплюк Анна (науковий керівник О.В. Коваленко) і Дерев’янко Леонід (науковий керівник О.В. Коваленко) були учасниками Шостої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища» та брали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку на базі Міжнародного науково - навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (22-23 листопада 2011р.). Результат – студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку та нагороджені Дипломами.

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.В.О.Сухомлинського: відоме і незвідане

Maine06 квітня 2017 року

 

Детальніше:

Лекція-інтерв’ю з автором фахового підручника Надією Федорівною Яришевою

maine photo02 березня 2017 року

 

Детальніше:

Ігрова діяльність дітей у сучасному урбанізованому місті: батьки і діти

igrova diyaln 10 27 0327 жовтня 2016 року

Детальніше:

Презентація результатів міжнародних освітніх програм мобільності студентів для студентів перших-четвертих курсів та учасників наукового товариства Педагогічного інституту

holovne12 жовтня 2016 року

 

Детальніше:

«Грінченківські виміри щастя»

10.12.2015 copy10 грудня 2015 року

 

Детальніше:

Захист магістерських робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 8.0101001 «Дошкільна освіта»

10.15.201515 жовтня 2015 року

 

Детальніше:

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ – ОСНОВА СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОЇ ПЕРЕБУДОВИ УКРАЇНИ»

03.25.201525 березня 2015 року

Детальніше:

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра дошкільної освіти Наукова діяльність Науково-практична діяльність студентів