Ви тут: Головна Інформація Вступникам Нормативні документи

Нормативні документи

 • Інформація
 • Про інститут
 • Ресурси
 • Структура
  • Університет
  • Кафедри інституту
   • Кафедра дошкільної освіти
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Наукова діяльність викладачів
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

      Мартинюк ол мп ада

      ВІТАЄМО студентку IV курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту

      Мартинюк Катерина Вікторівна

      з перемогою (II місце)

      на Всеукраїнській студентській олімпіаді

      зі спеціальності «Дошкільна освіта»

      Повисок Альона Вітаємо

      Ткачук Богдан - Вітаємо

      03.26.2015v

      Студентські наукові гуртки

      2 copy copy copy copy

      ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР

      28 березня 2019 року кафедра дошкільної освіти провела засідання наукових студентських гуртків: міждисциплінарного «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції» другого (магістерського) освітнього рівня (науковий керівник Бєлєнька Ганна Володимирівна) та «Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти України в умовах євроінтеграції» першого (бакалаврського) освітнього рівня (науковий керівник Половіна Олена Анатоліївна) у формі наукового конструктора.

      Дискусія торкалася питань досвіду організації дошкільного виховання у Німеччині, Англії, Франції та Швеції. Студенти проводили педагогічні паралелі щодо шляхів удосконалення роботи вітчизняних закладів дошкільної освіти з урахуванням європейських орієнтирів. Учасники заходу також обговорювали механізми педагогічного впливу на майбутніх вихователів щодо впровадження європейського досвіду в систему освіти України. Обговорювалися питання взаємообумовленості якості життя від рівня освіти підростаючого покоління, подолання стереотипів і шаблонів стосовно педагогічних інструментів, за допомогою яких впливають на особистість та формують європейські цінності в українському освітньому просторі.

      Прикінцевою тезою, яка об`єднала учасників заходу, став вислів Теодора Рузвельта (англ. Theodore Roosevelt Jr.): «Куди краще насмілюватися на великі вчинки, щоб досягнути видатного тріумфу, нехай навіть ціною спроб і помилок, ніж рівнятися на вбогих духом людей, які ніколи не відчувають ні великої радості, ні великих страждань, бо живуть у сірих сутінках і не знають ні перемог, ні поразок».

      3 copy copy       4 copy        5 copy copy copy

       

       

      План роботи наукового студентського гуртка

      «Сучасні тенденції розвитку

      дошкільної освіти України в умовах євроінтеграції »

      Першого(бакалаврського) освітнього рівня

      Науковий керівник: Половіна Олена Анатоліївна

       

      1. Жовтень (11.10.2018). Установче засідання наукового гуртка.

      2. Листопад (23.11.2018). Новій українській школі – новий дитячий садок.

      3. Грудень (21.12.2018 ). Інтеграція змісту дошкільної освіти в нових формах організації освітнього процесу.

      4. Лютий (14.02.2019 ). Розвиток дошкільної освіти в Німеччині.

      5. Березень (14.03.2019). Досвід організації дошкільного виховання в Англії та Франції.

      6. Квітень (17.04.2019). Результати впровадження європейського досвіду дошкільної освіти в практику ЗДО України.

      7. Травень (15.05.2019). Підсумкове засідання: презентація результатів дослідження (фестиваль науки).

       

      План роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

       

       другого (магістерського) освітнього рівня

       Науковий керівник: Бєлєнька Ганна Володимирівна

       

             1.Листопад (23.11.2018). Установче засідання наукового гуртка.

             2.Грудень. (21.12.2018) Порівняльна характеристика систем професійної підготовки майбутнього педагога в Україні та країнах Європи.

             3.Лютий. (14.02.2019) Футуристична модель підготовки педагога очима студентів (колективне дослідження).

             4.Березень. (14.03.2019) Сучасні технології підготовки педагога в умовах євроінтеграції (індивідуальні дослідження).

             5.Квітень. (17.04.2019) Нові технології підготовки педагога – нова якість освіти (ярмарок вакансій).

            6.Травень. (15.05.2019) Підсумкове засідання: презентація результатів дослідження (фестиваль науки).

      Наукові публікації студентів

      Участь студентів у конференціях

      cert 1cert 2cert 3

       18 04 2017

       

            Список студентських публікацій за 2018 рік

      (як одноосібних, так й у співавторстві з викладачами)

       

       

      Публікації студентів

      2016 - 2017 р.

      Ю.Волинець, А.Кузняна. Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів /Волинець Ю., Кузняна А. // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ 437 с. ‒ С. 124-128.

      Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. Невербальное общение как средство комуникации с детьми раннего возраста / Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. , // Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 144 - 146

      Ткачук Б. Л., Линник Е. О. Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства / Е. О. Линник, Б. Л.Ткачук, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 71-73

      Хриенко Д. А., Половина Е. А. Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников / Д.А. Хриенко, Е.А. Половина, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 97-98

      Lobok N. V., Melnik N. I. The Steiner perspective practice in modern early years establishments Материалы VIII / N. V. Lobok, N. I. Melnik, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 223-224

      2015 - 2016 р.

      Ганна Бєлєнька, Катерина Корічева. Формуємо розвивальне середовище: навчально-ігрові посібники для сенсорного розвитку // Вихователь-методист дошкільного закладу. № 5, 2016.

       

      Юлія Волинець, Валерія Закусило. Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.165-167.

       

      Юлія Волинець, Валерія Закусило. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.167-170.

       

      Закусило В.С. Науково-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх вихователів ДНЗ до екологічного виховання дітей // Вісник з психології і педагогіки. Вип. 15, 2016. – електронний ресурс [режим доступу]: http://www.psyh.kiev.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92.%D0%A1._/ Назва з екрану. (Науковий керівник: Волинець Ю.О.)

       

      Юлія Волинець, Інна Паришкура. Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів-майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 10. – 646 с. – С.86-89.

       

      Кольцова Юлія Петрівна. Пізнавальний діалог як засіб формування критичного ставлення до реклами в дітей старшого дошкільного віку // Матеріали другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта" (17 березня 2016 р.). - Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. - 64 с. - С. 31-35. (Науковий керівник Ліннік О.О.)

       

      Олена Половіна, Світлана Гулак. Формування естетичних емоцій дітей дошкільного віку в процесі занять з малювання (на матеріалі нетрадиційних технік) / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 7. – с. 240. – С. 117-121.

       

      Віта Гаманець. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про всесвіт засобами проектних технологій / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 12. – 383 с. – С.111-113. (науковий керівник: Мельник Н.І.)

       

       

      до 2014 року

      (наук. кер. О.В.Коваленко)

      • Гарус К.О. Формування компетентності дитини за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти / К.О.Гарус, наук. кер. О.В.Коваленко // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С. 73-81.
      • Кошіль О.П. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти / О.П.Кошіль, наук. кер. О.В.Коваленко// Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С.148-154.
      • Бєлова В. Комп’ютерні дидактичні ігри на всі випадки / В. Бєлова, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.26.
      • Коротинська О. Інтерактивна пальчикова гімнастика / О.Коротинська, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.27-29.
      • Наркевич С. Використання комп’ютерних ігор в повсякденному житті дитячого садка / С. Наркевич, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.24.
      • Баранівська О., Кривенок К. Кросворди – своєрідне унаочнення для дітей / О.Баранівська, К.Кривенок , наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).- березень.- С.25.
      • Теплюк А. Математичні варіації / А.Теплюк , наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.-№3(627).- січень. - С.10-14.
      • Дерев’янко Л. Мультимедійна дошка - для спільної гри / Л.Дерев»янко, наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.- №3(627).-січень.- С.14-15.
      • Баранівська О. Планування як функція управлінської діяльності / О.Баранівська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Каштан С. Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / С.Каштан, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Меленевська К. Формування професійної компетентності майбутніх організаторів дошкільної освіти засобами ІКТ / К.Меленевська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Осадча Т. Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) про формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку / Т.Осадча, наук.кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Тарасюк Г. Методична служба: історія та сучасність. Шляхи оновлення методичної служби / Г.Тарасюк, наук.кер О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Особливець К. Вплив батьків на особливості адаптації дітей різної статі до школи / К.Особливець, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін.] - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.148-151.
      • Піцан С. Проблема реалізації наступності двох перших ланок освіти (з досвіду роботи дошкільних закладів м.Києва) / С.Піцан, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.151-154.
      • Конфедератенко О. Наступність між дошкільною і початковою освітою у розвитку творчих здібностей дітей як психолого-педагогічна проблема / О.Конфедератенко, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ.конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.- С.171-172.

       

       

       

      Участь у Всеукраїнському конкурсі

       

      Студенти Теплюк Анна (науковий керівник О.В. Коваленко) і Дерев’янко Леонід (науковий керівник О.В. Коваленко) були учасниками Шостої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища» та брали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку на базі Міжнародного науково - навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (22-23 листопада 2011р.). Результат – студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку та нагороджені Дипломами.

       

    • Нормативні документи кафедри
   • Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

      20190419 154053   19 квітня 2019 року 

                     English version


      Вітаємо Прохорчук Віру, студентку IV курсу напряму підготовки 6.010101 "Дошкільна освіта" та її наукового керівника Кошарну Наталію Володимирівну, кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту  Київського університету імені Бориса Грінченка з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта" і отримання диплому ІІІ-го ступеня!

      Бажаємо подальших наукових звершень! 
       

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» II тур

      2015 р.

      Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
      Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт з ІІІ місцем! 
      Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
      Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

       

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» І тур

      2014 р.

      Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
      Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт! 
      Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
      Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.


      Наукова робота Феофентової М.О. рекомендована до участі у другому - фінальному - турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

      Конкурс «Kobzar’s  Soul Lyrics» («Лірика душі Кобзаря»)  на кращий переклад віршів Т. Г. Шевченка англійською мовою
      2014 р.


      Перше місце посіли:  
      Ірина Швець (ПОб-1 -11- 4 0.д, наук. керівник – Петрик Л. В.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
      Ганна Дорошенко (ПОб-1-10-4.0д, наук. керівник –  Веклич Ю. І.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
      Друге місце посіли: 
      Юлія Бунтовська (ПОб-2-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.) 
      Євгенія Шапошнікова (ДЗб-1-11-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
      Олександра Максакова (ДЗб-1-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
      Світлана Дениско (ПОм-1-13-2.0д, наук. керівник – Кошарна Н.В.)
      Третє місце посіли:
      Богдана Герасименко (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.)
      Катерина Сізоненко (ПОб-3-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
      Тетяна Кривошей (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Веклич Ю.І.)

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки»

      2013 р.

      Плужник І.В. (ПОм-1-12-2.0д)
      Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт!
      Наукова робота з теми: «Формування вторинної мовної особистості. Учнів національних спільнот в Сполучених Штатах Америки»
      Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Котенко

      Cтудентські наукові гуртки 2018-2019

       

       

      План роботи міждисциплінарного наукового студентського гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції»

       

      для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»

       

      другого (магістерського) освітніх рівнів

       

             1.Листопад (23.11.2018). Установче засідання наукового гуртка.

             2.Грудень. (21.12.2018) Порівняльна характеристика систем професійної підготовки майбутнього педагога в Україні та країнах Європи.

             3.Лютий. (14.02.2019) Футуристична модель підготовки педагога очима студентів (колективне дослідження).

             4.Березень. (14.03.2019) Сучасні технології підготовки педагога в умовах євроінтеграції (індивідуальні дослідження).

             5.Квітень. (17.04.2019) Нові технології підготовки педагога – нова якість освіти (ярмарок вакансій).

            6.Травень. (15.05.2019) Підсумкове засідання: презентація результатів дослідження (фестиваль науки).

       


       

      Engllish speaking club

      Керівник: Руднік Ю.В., викладач кафедри

      іноземних мов і методик їх навчання

       

       

      Мета гуртка – формувати іншомовну комунікативну компетентність та навички XXI століття.

      Завдання гуртка:

      • оволодіння мовним матеріалом у межах визначеної тематики для вільного спілкування в усному мовленні;
      • формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
      • формування умінь застосування різноманітних інноваційних технологій з метою виконання творчих завдань;
      • залучення студентів до діалогу культур

      Орієнтований час проведення гуртка: раз на місяць (2 г.)

      Цільова аудиторія: студенти 2-5 курсів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв

       

       

      План-проспект гуртка

       

       

      Час проведення

      Тема засідання

      1

      Жовтень

      The privilege of a lifetime is being who you are

      2

      Листопад

      Age is inevitable. Aging isn`t

      3

      Грудень

      If I were in your shoes

      4

      Лютий

      There is no friend as loyal as a book

      5

      Березень

      Life is either a daring adventure or nothing at all

      6

      Квітень

      We are our choices

      7

      Травень

      Cloning will enable mankind to reach eternal life

      8

      Червень

      Wonders will never cease

       

       

       

       

       

      Науково-методичний гурток 2017-2018 року: Медіашкола майбутнього вчителя

      Керівник: Петрик Л. В., старший викладач кафедри

      іноземних мов і методик їх навчання

      mediashkola

      Мета гуртка– підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів  у навчанні іноземних мов молодших школярів

      Завдання гуртка:

             ознайомити зі специфікою застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі;

             сформувати практичні навички застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі

             навчити добирати медіазасоби відповідно до мети уроку, умов навчання, мовленнєвої готовності учнів;

             вмотивувати студентів до застосування медіазасобів у процесі навчання іноземних мов молодших школярів.

      Орієнтовний час проведення гуртка: четверта п’ятниця кожного місяця,  14 г.25 хв.

      Цільова аудиторія: студенти 4-го курсу, денної форми навчання, ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Початкова освіта».

      Термін функціонування гуртка: з 2015 року

      План-проспект роботи гуртка на 2017-2018 н.р.

      Дата проведення

      Тема засідання

      1

      Вересень

      Поняття «медіаосвіта», «медіапедагогіка» та «медіадидактика». Визначення нових медіанавичок сучасної особистості.

      2

      Жовтень

      Традиційні та нові  медіазасоби. Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності учнів.  Вибір медіаресурсів для професійного зростання педагога. Алгоритм вибору та аналізу медіатексту.

      3

      Листопад

      Реалізація методів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео.

      4

      Грудень

      TimeLine сервіси або інтерактивні хронології на уроці. Сучасні інтерактивні презентації.

      5

      Лютий

      Навчальні комікси як засіб формування іншомовної компетенції молодших школярів.

      6

      Березень

      Longread: створення і використання в навчальному процесі. Сервіси для створення «живих»  книжок.

      7

      Квітень

      Мобільні додатки у вивченні іноземних мов. Створення веб-квестів на етапі формування різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

      8

      Травень

      Створення електронних стіннівок та плакатів на етапі засвоєння нових лексичних одиниць, граматичних конструкцій на уроках іноземних мов.

       

       

      Засідання студентського наукового гуртка «Медіашкола майбутнього вчителя»

      09.10.15

      09 жовтня 2015 року відбулося перше засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою гуртка є формування медіа- та іншомовної методичної компетентностей майбутніх учителів ПШ та розширення іншомовних навичок спілкування студентів засобами медіатекстів.

      Повний текст

       11.11.15

      11 листопада 2015 року відбулося друге засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Характеристика медіазасобів у навчанні іноземних мов в початковій школі. Традиційні та інноваційні медіазасоби. Дидактичні можливості медіазасобів».

      Повний текст

       20.11.15

      20 листопада 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Медіатекст. Види медіатекстів. Етапи роботи з медіатекстами на уроках іноземних мов в початковій школі».

      Повний текст

       09.12.15

      09 грудня 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л.В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання). Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Візуалізація мовних та мовленнєвих явищ на початковому етапі вивчення іноземних мов».

      Повний текст

      15.03.16

      15 березня 2016 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л. В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання).Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Аудіо- медіатексти як дидактичний засіб навчання іноземних мов».

      Повний текст

       08 02 2017

       

      08 лютого 2017 року відбулося засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою діяльності гуртка є підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів у навчанні іноземних мов молодших школярів. 

      Повний текст

      17.02.17

      17 лютого 2017 року відбулося чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» на тему : «Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності молодших школярів», під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В.. Засідання було присвячено обговоренню алгоритму вибору та аналізу медіатексту для формування різних видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках іноземних мов у початковій школі..

      Повний текст

      24.03.17

      24 березня 2017 року Петрик Лада Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, провела чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» зі студентами ІІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта». Обговорюючи питання заняття на тему «Реалізація принципів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео», було зосереджено увагу на важливості унаочнення іншомовного матеріалу для молодших школярів. 

      Повний текст

      Студентські проекти

      Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

      Франкова Анастасія, Гнатюк Ольга, Галюк Тетяна, Рябоконь Тетяна, Жовтолюк Анастасія, Зубович Анастасія (ПОб 2-15-4.0д, ПОб 1-15-4.0д, ДОб 2-14-4.0д)

      Берізко Марія, Загладько Тамара, Сизоненко Катерина, Топольницька Ольга (ПОм 1-16-2.0д)

      Савицька Катерина, Прохорчук Віра, Яценко Анна, Наумець Валерія, Надєждіна Віра (ДОб 2-15-4.0д)

      Ніколюк Віталія, Гулько Анастасія, Дякович Зоряна, Кликова Катерина, Легусь Тетяна (ПОб 1-14-4.0д)

      Грищенко Віра (ДОб 1-13-4.0д)

      Кучерява Юлія (ДЗб 2-16-4.0д)

      Хіжінська Яніна (ПОб 2-16-2.0д)

      Зімбінський Станілав, Ломаченко Наталія, П’ятова Анастасія (ДОб 1-14-4.0д)

      Тарасевич Олександра (ПОб 2-16-2.0д)

      Аравідова Сен-Петра, Беспрозванна Анна, Войтовська Альона, Левчук Дар’я (ОМб 1-16-4.0д)

      Рябенко Катерина, Сігнаєвська Діана (ПОб 2-16-2.0д)

      Ярмак Тетяна (ПОб 2-16-2.0д)

      Боляк Олександра (ДЗб 1-15-4.0д)

      Наукові публікації студентів

       Прохорчук В.А. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

      / Освітологічний дискурс, Київський університет імені Бориса Грінченка 2019. - № 1 - 2 (24 - 25). С. 60 -71.

      1. ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 22. – Матеріали VII щорічної науково-практичної студентської конференції «Сучасна іншомовна освіта очима студентів» – К., 2018. - [Електронний ресурс]. – URL:: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_22

       

      27.10.14

      Боровик Вікторія Ігорівна. Прогнозування труднощів молодших школярів у процесі оволодіння іноземною мовою / В.І. Боровик // Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 89 – 93. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)


      Гандзюк Анна Андріївна. Формування полікультурного світогляду молодшого школяра на уроках англійської мови Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 153 – 158. (Науковий керівник – Котенко О. В.)


      Власик Надія Володимирівна. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 121 – 126. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

       

      Матеріали конференції 

      Програма конференції

      Tyt 7

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_7

      Tyt 11

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів Студентської наукової конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів" (28 лютого 2013 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11

      Tyt 14

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 14. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_14


      Vistnyk 17

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17

      Vistnyk 19

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 19. – К., 2016. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_19

      VPP 20

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 20. – К., 2017. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_20

       

       

    • Нормативні документи кафедри
   • Кафедра педагогіки та психології
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Наукова діяльність викладачів
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

      26-27 квітня на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Освітні, педагогічні науки».
      За результатами підсумкової науково-практичної конференції Ткаченко Катерина, студентка V курсу Педагогічного інституту здобула диплом І ступеня.
      Вітаємо переможницю та наукового керівника Новик Ірину Михайлівну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри педагогіки та психології.
      Бажаємо подальших наукових звершень!

      04 27 2018 104 27 2018 204 27 2018 3

      .jpg

       

      1_copy.jpg

       

      .jpg

       

      1.jpg

      04 27 2016 vitanna

      03 20 2016v

       

      Кафедра педагогіки та психології вітає студентку четвертого курсу групи ПОб-3-14-2.0д Ольгу Топольницьку та її наукового керівника кандидата психологічних наук, доцента Олену Музику з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі “Педагогічна освіта”, який проходив 24-25 березня 2016 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті  імені Івана Франка (м. Дрогобич Львівської області).  
      Ольга Топольницька отримала диплом ІІІ ступеня за результати лонгітюдних досліджень психологічних особливостей оцінювання навчальних досягнень першокласників на уроках англійської мови.

      З матеріалами конкурсної роботи можна ознайомитися на сторінці кафедри педагогіки та психології .

      topolnitska_03_24_2016

       

       

      25 березня 2015 року відбувся конкурс проектів у рамках проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови».

      Науково-педагогічний супровід студентських проектів здійснювали професори і викладачі кафедри педагогіки і психології.

               У конкурсі проектів із теми: «Студентська молодь з Києвом і для Києва» взяли участь студенти – майбутні фахівці з дошкільної освіти:

      -      Ященко Ганна,  магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник Куземко Л.В., канд. педагог.наук, ст.викладач)  -  проект «Плекаємо добро у серці кожного», посіла  друге місце у конкурсі;

       ященко Ганна

      -      Доманчук  Олександр,  студент четвертого курсу напряму підготовки «Дошкільна освіта» (науковий керівник Новик І.М., викладач) - проект «Діти з майбутнім».

       

      У конкурсі проектів з теми: «Розвиток освіти  і науки: студентські ініціативи» взяли участь студенти – майбутні фахівці з дошкільної та початкової освіти:

      - Пашуля Юлія, Смислова Оксана, Юрчук Яна, студенти третього курсу  напряму підготовки «Початкова освіта» (науковий керівник Венгловська О.А., канд. педагог. наук, ст. викладач) – проект «Слово за сучасністю: інноваційні технології презентації ІНДЗ з «Історії педагогіки»»;

      - Топольницька Ольга, студентка третього курсу  напряму підготовки «Початкова освіта» (науковий керівник Музика О.О., канд. психол. наук., доцент) – проект «Оцінювання першокласників як психологічне прогладжування»;

      - Матюшинець Яна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник Іванюк Г.І., доктор педагог. наук., професор кафедри) – проект «Дидактичне портфоліо студента»;

      - Жукова Ольга,  магістрантка  спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник Руденко Л.С., канд. педагог. наук, доцент) – проект «Професійно-педагогічний імідж вихователя: проблеми і перспективи».

       конкурс

      log st k

      Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки підготував студентів напрямів підготовки «Початкова освіта» до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «БОРИС ГРІНЧЕНКО ОЧИМА СТУДЕНТІВ ХХІ СТОЛІТТЯ».
      До участі були підготовлені такі проекти:
      -    Сценічна презентація педагогічно-літературного журналу “Борис Грінченко і сучасність” – Грек Юлія, студентка 3 курсу напряму підготовки «Початкова освіта».
      Наукові керівники: Іванюк Г.І., канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки.
      Науковий проект зайняв ІІІ місце у конкурсі проектів.
      -    Презентація проекту “Життєві цінності в творах Бориса Грінченка” - Іванченко Юлія, Ковальчук Вікторія, Тіга Наталія, Тимошенко Віталія, студентки 3 курсу напряму підготовки «Початкова освіта».
      Науковий керівник: Дем’яненко В.І., старший викладач кафедри педагогіки.
      -    Творчий проект – відео кліп “Грінченківцям” - Ніколайчук Аліна, Грицаєнко Діана, Скиба Маргарита, студентки 2 курсу напряму підготовки «Початкова освіта».
      Наукові керівники: Руденко Л.С., канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, Мартинчук О.В.,  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки.

      Студентські наукові гуртки

       

       

      ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА З АРТ-ТЕРАПІЇ 

      (Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри І.С. Мельник)  

      ПЛАН РОБОТИ

       

      Назва заходу

      Термін проведення

      Відповідальні

      Місце проведення

      1.

      Психодіагностика та психотерапія дітей та дорослих у роботі з казкою

      Лютий, 2019

      Мельник І.С.

      Педагогічний інститут

      2.

      Особливості проведення пісочної терапії у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

      Березень, 2019

      Мельник І.С.

      Педагогічний інститут

      3.

      Психотерапія емоційних станів за допомогою ліплення (пластилін, глина, тісто)

      Квітень, 2019

      Мельник І.С.

      Педагогічний інститут

      4.

      Вступ до арт-терапії. Ізотерапія як один із найпоширеніших методів у арт-терапевтичній практиці роботи з дітьми та дорослими (засідання зі студентами-вступниками 1 курсу)

      Жовтень, 2019

      Мельник І.С.

      Педагогічний інститут

      5.

      Психодіагностика та психотерапія дорослих за допомогою малюнкових технік

      Листопад, 2019

      Мельник І.С.

      Педагогічний інститут

      6.

      Використання малюнкових технік у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

      Грудень, 2019

      Мельник І.С.

      Педагогічний інститут 

       

       

       

              

       

      ПРОБЛЕМНА ГРУПА «ПСИХОГЕНЕЗ»

      (науковий керівник – канд.психол.н., доцент О.О. Музика)

       

      ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА:

      Професіоналізація і розвиток особистості

       

      ЗАВДАННЯ РОБОТИ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ:   

      • формування у студентів професійно орієнтованих знань, умінь, навичок та психологічної готовності до їх застосування в педагогічній практиці;
      • залучення студентів до наукової роботи та до участі у наукових конкурсах;
      • розвиток у студентів загальних (інформаційної, комунікативної, самоосвітньої) та професійних (соціально-психологічної, рефлексивної) компетентностей.

       

      ПЛАН РОБОТИ

      на 2018-2019 н.р.

       

       

        №

      Назва заходу

      Термін проведення

      Відповідальні

      Місце проведення

       

         1.  

      Організаційне засідання проблемної групи. Розгляд напрямів роботи та тематики наукових досліджень у 2018-2019 н.р.

      Підготовча робота до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

      вересень, 2018

      Музика О.О.,

      студенти спеціальності «Початкова освіта»

      Педагогічний інститут

       

         2.  

      Участь у роботі методологічного семінару «Методики дослідження ціннісної сфери: діагностичні можливості та особливості застосування у дослідженні обдарованої особистості»

      20 вересня, 2018 р.

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

       

        3.  

      Засідання проблемної групи.

      Аналіз дослідницьких стратегій. Ознайомлення з новими надходженнями до інституційного та електронного репозиторіїв.

      жовтень, 2018

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Педагогічний інститут

       

        4.  

      Підготовча робота до участі у конкурсі «Новітній інтелект України»

      листопад, 2018

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Педагогічний інститут

       

         5.  

      Підсумки роботи проблемної групи “Психогенез” за 2018 р. Уточнення перспективного плану роботи на 2019 р.

      грудень, 2018

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Педагогічний інститут

       

        6.  

      Підготовка та участь у роботі науково-практичної студентської інтернет-конференції «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи»

      березень, 2019

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Педагогічний інститут

       

        7.  

      Участь у роботі традиційного весняного методологічного семінару «Аксіогенез обдарованої особистості: стратегії емпіричного дослідження»

      квітень, 2019

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

       

        8.   

      Підсумки роботи проблемної групи «Психогенез» за 2018-2019 н.р.

      Перспективне планування роботи на 2019-2020 н.р.

      травень, 2019

      Музика О.О.,

      члени проблемної групи

      Педагогічний інститут

       

        9.  

      Організація участі студентів у наукових конференціях, семінарах та  конкурсах. Наукове керівництво підготовкою студентських наукових публікацій, кваліфікаційних та конкурсних робіт.

      упродовж року

      Музика О.О.

      Педагогічний інститут

       

       

      СКЛАД ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ

      у 2018-2019 н.р.

       

      1. Горбаток Анна Володимирівна
      2. Красуцька Вікторія Анатоліївна
      3. Вітрук Анастасія Анатоліївна
      4. Виливченко Ілона Вікторівна
      5. Рожнятовська Оксана Михайлівна
      6. Серьогова Анастасія Юріївна
      7. Погребняк Анна Сергіївна
      8. Федоренко Ірина Анатоліївна
      9. Мартинова Альона Романівна
      10. Калинюк Марина Василівна
      11. Кононенко Ганна Сергіївна
      12. Штронда Ольга Олексіївна

       

       ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 

      Рік заснування історико-педагогічних студій: 2010

        

      Керівник історико-педагогічних студій 

      ІВАНЮК ГАННА ІВАНІВНА 

      доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 

      ВЕНГЛОВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

      кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

      СІЧКАР АЛЛА ДМИТРІВНА 

      старший викладач кафедри педагогіки та психології  

      АНТИПІН ЄВГЕН БОРИСОВИЧ 

      старший викладач кафедри педагогіки та психології 

       

      НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ: 

      Педагогічний інститут  

      НАЗВА КАФЕДРИ 

      Кафедра педагогіки та психології 

       

      ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА: 

      Виховання духовної особистості у вітчизняній педагогічній думці 

      ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:   

      -     формування у студентів дослідницько-пошукових компетенцій, залучення їх до наукової діяльності; 

      -       поглиблення знань студентів щодо теоретико-практичної спадщини вітчизняних педагогів, просвітителів із проблеми виховання духовної особистості; 

      -       формування критичного педагогічно­го мислення з метою встановлення протиріч у розвитку пев­них педагогічних явищ та процесів; 

      -       розвиток професійних компетенцій; 

      -       залучення студентів до оприлюднення результатів історико-педагогічних пошуків під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо. 

       

      ПЛАН СЕСІЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ НА 2019 РІК

       

      Наукові публікації студентів

       

      Наукові публікації студентів

       

      2018 н.р.

      1.Дьоміна О. М. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами ІКТ-технологій./ О. М. Дьоміна / Матеріали ХХХV Міжнародної науковопрактичної інтернетконференції «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». – 2018. – №35. – С.251–254.

      2.Дьоміна О. М. Розвиток творчих здібностей учнів в позаурочний час за допомогою сервісів WEB 2./ О. М. Дьоміна // [Електронний ресурс] Молодий вчений. – 2018. – №55. – С. 535– 538. – Режим доступу до ресурсу: http://molodyvcheny.in.u a/files/journal/2018/3/117.pdf.

      3.Кoчеpгa I.М. Oсoбливoстi фopмувaння мaтемaтичнoї кoмпетентнoстi учнiв пoчaткoвoї шкoли зaсoбaми казки. / Кoчеpгa I.М. // Тенденцiї тa пеpспективи poзвитку нaуки i oсвiти в умoвaх глoбaлiзaцiї: мaтеpiaли XXXV Мiжн apoд. нaук.-пpaкт. iнтеpнет-кoнф. (27 квiтня 2018 poку). – ПеpеяслaвХмельницький: Пеpеяс лaв-Хмельницький деpжaвний педaгoгiчний ун-т iменi Гpигopiя Скoвopoди. − 2018. – Вип. 35. – С. 282-283.

      4.Карпова Л. Особливості економічної освіти дітей старшого дошкільного віку. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. / Карпова Л. // ДВНЗ «ПереяславХмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,–2018.–С.265-267.

      5.Кобилинська Т.Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку в пошуководослідницькій діяльності / Кобилинська Т.//Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ДВНЗ «ПереяславХмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 2018. С. 279-281.

      6.Корницька І.А. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобами навчальних онлайн-сервісів / І.А.Корницька // Молодий вчений. –– №3. – 2018. – С. 551- 554 Режим доступу до ресурсу: http://molodyvcheny.in.u a/ua/archive/55/.

      7.Литвиненко С.В. Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці Інноватика у вихованні. – 2018. 7 (1). С. 157-164.

      8.Потапенко Є.П. Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина ХХ століття)/ Є.П. Потапенко // Молодий вчений –2(54)). – 2018. – С. 291- 295.

      9.Самченко І.В. Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи. / І.В. Самченко// Молодий вчений. – 4(56)). 2018. С. 279- 283.

      10.Ткач М.С. Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової / М.С.Ткач // Молодий вчений. – 2018. – (3 (55)). – С. 72-75.

      11.Ткаченко К. Педагогічне просвітництво батьків. / К.Ткаченко // Молодий вчений – №12(52). – 2018. – С. 417-420.

      12.Федорова С.О. Змістово-технологічне забезпечення формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку / С.О. Федорова// Молодий вчений. – 2018.6 (58)). С. 145-150.

       

       

      2016-2017 н.р.


      1. Бабенко А.І. Особливості використання художніх творів Бориса Грінченка у роботі з учнями початкової школи [Електронний ресурс] / А.І. Бабенко // Дошкільна і початкова освіта: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 травня 2017 року) / Київ. ун-т Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. – Режим доступу: http: // conf.kubg.eduua/index.php/courses/preschool/ paper/viewFile/164/152
      2. Летяк Н.С. Розвиток дослідницьких умінь учнів початкової школи засобами ІКТ-технологій [Електронний ресурс] / Н.С. Летяк // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 05.03.2017 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – м. Івано-Франківськ, 2017.
      3. Летяк Н.С. Особливості формування дослідницьких умінь в учнів початкових шкіл [Електронний ресурс] / Н.С. Летяк // Дошкільна і початкова освіта: сьогодення та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 травня 2017 року) / Київ. ун-т Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. – Режим доступу: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/view/162
      4. Романюк Т.Г. Змістово-методичне забезпечення функціонування театральної студії в освітньому середовищі ДНЗ [Електронний ресурс] / Т.Г. Романюк // Дошкільна і початкова освіта: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 травня 2017 року) / Київ. ун-т Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. – Режим доступу: http://conf.kubg.edu.ua/ndex.php/courses/preschool/ paper/ view/163.
      5. Новик І.М. Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ / І. М. Новик, Т. В. Онянова // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 264 – 267.
      6. Скорба Л.О. Проблема формування у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до однолітків засобами казок В.О. Сухомлинського [Текст] / Л.О. Скорба // Молодий вчений. — 2017. — №9.
      7. Музика О.О. Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти / О.О. Музика, О.О. Топольницька // Молодий вчений. – 2017. – №1 (41). – С. 238-241.
      8. Повисок А.А. Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку / Повисок А.А., Музика О.О. // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ, 2017. – С.154-155.
      9. Кравченко О.І. Розвиток вольової поведінки у дітей дошкільного віку / О.І. Кравченко // Український психолого-педагогічний збірник. – 2017. – № 2 (02). – С. 35-40.

       

       

      1.  

       

      2015-2016 н.р.

      1. Бондаренко Т. Проектування самостійної роботи студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» засобом веб-квесту / Тетяна Бондаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 182-183.

      2. Вітер А. Психологічні особливості формування гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Вітер Альона // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 184-185.

      3. Гладкова Є. Психолого-педагогічні умови активізації моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку / Єлизавета Гладкова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 186-187.

      4. Матюшинець Я. Проектування розвивального середовища дошкільного навчального закладу засобами SMART-технологій / Яна Матюшинець // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 192-193.

      5. Миронова Т. Подолання явищ інтерференції у дітей старшого дошкільного віку в умовах білінгвізму / Тетяна Миронова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін.. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 195-196.

      6. Пономаренко Г. Психолого-педагогічні умови використання казко терапії у моральному розвитку дітей дошкільного віку / Ганна Пономаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.198-199.

      7. Свяженіна М. Ідеї суспільного дошкільного виховання на шпальтах часопису «Світло» (1910-1914) / Марина Свяженіна // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 200-201.

      8. Цибаровська Н. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-тематичного малювання / Ніна Цибаровська // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 207-208.

      9. Чеповецька Л. Психологічні умови активізації творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / Людмила Чеповецька // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 209-210.

      10. Шолох К. Психологічні особливості мотиваційної готовності дитини до навчання у школі / Катерина Шолох // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 213-214.

      11. Ященко Г. Формування життєвої компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у позанавчальній діяльності / Ганна Ященко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.215-216.

      12. Богдан Н. Педагогічні умови патріотичного виховання учнів початкової школи / Наталія Богдан // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.217-219.

      13. Кочугура Я. Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у початковій школі в процесі проектної діяльності // Яна Кочугура // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.239-241.

      2014-2015 н.р.

      1. Волошина Ю. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами дитячих ЗМІ / Юлія Волошина // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 112-113.

      2. Комина С. Розвиток дитячих садів у м.Києві (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) / Серафима Комина // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 116-117.

      3. Лунгу А. Внесок А.І.Гендрихівської у розвиток суспільного дошкільного виховання (30-ті роки ХХ ст.) / Анастасія Лунгу // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 119-120.

      4. Маленко А. Партнерська взаємодія викладачів і студентів у освітньому середовищі ВНЗ / Анастасія Маленко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 120 –121.

      5. Сахацька Т. Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку / Тетяна Сахацька // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 129 –130.

      6. Фелендюк М. Підготовка майбутніх вихователів до здійснення правового виховання дітей дошкільного віку /Маріанна Фелендюк// Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 133-134.

      7. Цірук Ю. Педагогічні умови керівництва творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку / Юлія Цірук // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред. кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 136-137.

      8. Янченко М. Методологічні аспекти формування у дітей старшого дошкільного віку естетичної компетентності / Марія Янченко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 139-140.

      9. Сахацька Т. Ознайомлення дітей з екологічною системою «Море» за допомогою «ІКТ» проекту / Т.Сахацька // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjQ1MGIzN2FiMzZjN2E1NDg . – назва з екрану

      10. Комина С. Ознайомлення дітей з природою в практиці роботи дитячих садків м. Києва (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) / С. Комина // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjZlYTVmYThiMmVlNDNjOWM. – назва з екрану

      11. Янченко М. Природничий аспект екологічного та естетичного виховання / М.Янченко // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjFhZTdjNTMyZmU3ZmQ0ZTM . – назва з екрану

      Студентські проекти

       

      Студентські проекти

      1.Веб-сайт «Центр розвитку дитини»  

      Проскурко Анастасія, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

      Науковий керівник – Іванюк Г.І., доктор педагог.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології; 

      2.Робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку «Я і світ навколо мене (предметне і соціальне довкілля)»

      Федорова Світлана, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» Науковий керівник – Іванюк Г.І., доктор педагог.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології; 

      3.Інформаційний ресурс «Вивчaємo мaтемaтику з геpoями улюблених кaзoк» 

      Кочерга Ірина, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

      Науковий керівник – Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології; 

      4.Інформаційний ресурс «Поспішаймо робити добро»

       Колчіна Аліна, магістрантка спеціальності «Початкова освіта»Науковий керівник – Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології; 

      5.Путівник за ідеями Софії Русової: формування базових якостей дітей дошкільного віку  

      Ткач Марина, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» Науковий керівник – Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології; 

      6.Онлайн-посібник «Інтерактивні оналйн-ресурси на уроках в початковій школі: порадник для вчителя» 

      Корницька Ірина, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

      Науковий керівник – Голота Н.М., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології;

      7.Магістерський проект «Ейдетика:цікаво, швидко, назавжди»https://ganotskakira.wixsite.com/eidetic/pro-nas

      Ганоцька Кіра, магістрантки спеціальності «Дошкільна освіта» Науковий керівник – Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології; 

       8.Навчально-методичний посібник «Початкова школа – територія здоров’я»  

      Кріт Олена, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» Науковий керівник – Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології;

      9.Авторський посібник «Поведінкова скарбничка дошколярика»  

      Кравченко Оксана, студентка спеціальності «Дошкільна освіта» Науковий керівник – Пасічник А.А., канд.психол.наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології; 

       10.Проект «Космос» 

      Руденко Діана, студентка спеціальності «Дошкільна освіта»  

      Науковий керівник – Демяненко В.І., викладач кафедри педагогіки та психології; 

      11.Інформаційний ресурс для вихователів ДНЗ «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-тематичного малювання» 

      http://koshyk-tvorchyh-zdibnostey-doshkilnyk.blogspot.com/
      Цибаровська Ніна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Голота Н.М., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології
      12.Технологічне портфоліо вихователя дошкільного навчального закладу
      http://techportfolio.ucoz.net/ 
      Матюшинець Яна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Іванюк Г.І., доктор педагог.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології
      13.Інформаційний ресурс «Гортаючи сторінки часопису «Світло»»
      http://marynasviazhenina.wix.com/history 
      Свяженіна Марина, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології
      14.Підготовка дитини до навчання у школі: комплекс авторських розвивальних проектів

      Кочугура Яна, магістранта спеціальності «Початкова освіта»

      Науковий керівник – Юрченко В.І., канд. психолог.наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології, директор Педагогічного інституту

      15.Веб-квест «Молодий дослідник»

      http://web-quest-bondarenko.blogspot.com/
      Бондаренко Тетяна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології
      16.Лабораторія творчої уяви
      https://www.facebook.com/laboratoriadosh/
      http://laboratoriadosh.blogspot.com/
      Чеповецька Людмила, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Терещенко Л.А., канд. психолог.наук, ст. науковий співробітник, старший викладач кафедри педагогіки та психології
      17.Інформаційний ресурс «Патріотичне виховання учнів початкової школи»
      http://bogdasa99.wix.com/patriot 
      Богдан Наталія, магістранта спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Іванюк Г.І., доктор педагог.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології
      18.Інформаційний ресурс «Педагогічні персоналії на тлі епохи»
      http://project-2016.ucoz.net/ 
      Башта Марина, Кірілішина Сніжана, Музичук  Дар’я, Потапенко Ліза, Ткач Марина, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта»
      Наукові керівники – Січкар А.Д., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології, Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології, Дем`яненко В.І., викладач кафедри педагогіки та психології, Антипін Є.Б., ст. викладач кафедри педагогіки та психології
      19.Інформаційний ресурс «Віртуальна лабораторія  створення індивідуальної життєвої програми майбутнього вихователя ДНЗ»
      http://anyayuzva.blogspot.com/ 
      Ященко Ганна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології

      20. Інформаційний ресурс - Виховуємо патріотів

      http://patriotukraine.nethouse.ua

      Чєснова Марина - магістранка спеціальності «Початкова освіта»

      Науковий керівник - Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, завідувач кафедри педагоігки та психології

      21. Навчально-пізнавальний контент «Природознавство, 3 клас. Тема. Гірські породи. Ґрунти» 

      https://www.mindmeister.com/711137513

      Яцюта Оксана - магістрантка спеціальності «Початкова освіта»
      Науковий керівник - Голота Н.М., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології

      22. Інформаційний ресурс «Емоційне благополуччя дитини дошкільного віку в умовах сім'ї»

      http://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/

      Долгачова Олена - магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»

      Науковий керівник - Пасічник А.А., канд. психол. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології

      23. Інформаційний ресурс «Буктрейлер у роботі з батьками дітей дошкільного віку»

      https://marusiafox.wixsite.com/booktrailers

      Діденко Валентина, Карпова Лія, Катола Олена,  Регурецька Вікторія, Ткаченко Катерина та Чередніченко Марія - студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта»

      Наукові керівники - Антипін Є.Б., канд. педагог. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології; Січкар А.Д., канд. педагог. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології; Новик І.М., канд. педагог. наук, викладач кафедри педагогіки та психології; Карнаухова А.В., канд. педагог. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології;  Дем’яненко В.І., викладач кафедри педагогіки та психології 

      24. Інформаційний ресурс «Історія дошкільної освіти м. Києва в педагогічних портретах»

      http://www.ourboox.com/books

      Степаненко Крістіна – магістранта спеціальності «Дошкільна освіта»

      Науковий керівник – Венгловська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

      25. Інформаційний ресурс для вчителів та батьків «Оцінка й оцінювання молодших школярів»

       

       Топольницька Ольга, магістрантка спеціальності «Початкова освіта»

      Науковий керівник – Музика О.О.,  канд. психол. наук, доцент кафедри педагогіки та психології;

       

    • Нормативні документи кафедри
   • Кафедра початкової освіти
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

       

      23 04 19 1    23 квітня 2019 року


       

      Вітаємо з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Початкова освіта"

       

       

       

      Вітаємо Колесник Марію, студентку ІІІ курсу спеціальності «Початкової освіти» та її наукових керівників – Вишнівську Наталію Володимирівну та Кипиченко Наталію Сергіївну, кандидатів педагогічних наук, старших викладачів кафедри початкової освіти Київського університету 
      імені Бориса Грінченка з перемогою (диплом ІІІ ступеня) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Початкова освіта".

       

      Бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності!

       

       

      Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта»

       

       

      2018 112  ІІ місце - Литвин Альона

       

      2017

      Демиденко

      ІІ місце – Демиденко О.О.
       

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

      із галузі «Педагогічні науки»

      2018
      2018 mishenko

       

      ІІ місце – Міщенко О.О.

       

       

       

      Наукова робота з теми: «Розвиток критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму»


      Науковий керівник: стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Семеній Н.О.,  стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Сухопара І.Г.

      2017

      Фото1 Сізоненко

      І місце – Сізоненко К.В.

       

      Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера»


      Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.
      druc

      ІІ місце – Друць І.О.

      Наукова робота з теми: «Формування дослідницьких умінь другокласників засобом віртуальної екскурсії з природознавства»

      Наукові керівники: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Ващенко О.М.; старший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Романенко Л.В.

       2016
      borodavko ІІ місце – Бородавко М.О.
       
      Наукова робота з теми: «Веб-сайт як засіб формування культури спілкування учнів старшої школи»
       
      Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.
      2015

      03.30.2015 2

      І місце – Магас М.Б.

       

       

      Наукова робота з теми: «Формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи засобом веб-квест технології»

       

      Науковий керівник: завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

      2014

      visotska

       

      II місце – Висоцька М.І.

       

      Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь у майбутнього вчителя початкової школи»

       

      Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.

       

       

       


      2013

      evsovich


       І місце – Євсович Т.Г.

       

      Наукова робота з теми: «Сюжетно-рольові ігри як засіб формування у першокласників етикетних умінь»

       

      Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.

       

      2012

       shelest

       

      II місце – Шелест Н.О.

       

      Наукова робота з теми: «Мультимедія як засіб збагачення словникового запасу першокласників»

       

      Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

      2011

       

      Kohnichenko

      II місце – Кохніченко О.Є.

       

      Наукова робота з теми: «Анімація як засіб формування вмінь читати у першокласників»

       

      Науковий керівник:   кандидат педагогічних наук, доцент Осколова М.Д.

       

       

      Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій і конкурсів

      2017

       

       

       

       

      Фото 2 Сізоненко

      Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи»

       

      (І місце серед конкурсних наукових проектів із теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера») –  К.В. Сізоненко

       

       
      2016
      saraeva

      Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

       

      «Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

       

      (ІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

       

      Т. О. Сараєва
       sizonenko

      Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

       

      «Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

       

      (ІІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

       

      К. В. Сізоненко

      2015

      03.30.2015

      Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

      «Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України»

      (І місце серед конкурсних проектів з теми: «Розвиток освіти і науки: студентські ініціативи») –

      М. О. Бородавко, Т. О. Сараєва

      2013

      foto2

      Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  

      «Борис Грінченко очима студентів ХХІ століття» 

      (І місце у номінації «Усна доповідь») – 

      І.І. Омелянчук

      2012

      foto1

      Всеукраїнський конкурс наукових проектів

      «Сучасний університет очима студентів» (II місце) –

      Т.Г. Євсович, Н.Р.Бишова

       

       

       

       

      Студентські наукові гуртки

      Науковий гурток    «Формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів учителів початкових класів» 

      Керівник наукового гуртка  Бондаренко Геннадій Леонідович, Кипиченко Наталія  Сергіївна 

      План роботи наукового гуртка: 

      • Установче засідання студентського наукового гуртка
      • Комунікативні стратегії підготовки вчителя початкової школи в Європейських країнах
      • Зміст, форми, методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
      • Розроблення інструментарію діагностики комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи
      • Дослідження: діагностика рівня сформованості комунікативної компетентності у студентів спеціальності «Початкова освіта»
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

       

       

       

       

       

      Науковий гурток   «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи»
      Керівник наукового гуртка Порядченко Леся Анатоліївна          

      План роботи наукового гуртка:

      • Ознайомлення з лінгвістичними особливостями розповіді, опису та міркування
      • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати розповідь
      • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати опис
      • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати міркування
      • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок побудови розповіді учнів першого класу початкової школи
      • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок створення опису учнів другого класу початкової школи
      • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок міркування третьокласників
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

       

       

      Науковий гурток    «Людина і природа»  
      Керівник наукового гуртка  
      Вишнівська Наталія Володимирівна

      План роботи наукового гуртка:

      • Установче засідання студентського наукового гуртка
      • Український народ: його ґенеза, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
      • Етнічне населення України. Історичні особливості проживання на території України
      • Світогляд українського народу, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
      • Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура
      • Ознайомлення з обрядами, як складової екологічного виховання молодших школярів
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

      Наукові публікації студентів

       

       

      Викладач

      Публікації студентів

      1

      Ващенко Олена Миколаївна

      Бучма К. Проблема оздоровчого виховання дітей у народній педагогіці / К. Бучма // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», 2018. – С. 95-98.

      2

      Ковтун М. Використання дидактичних ігор у процесі навчання учнів 1-4 класів основам здоров’я / М. Ковтун // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», 2018. – С. 117-121.

      3

      Дубовик Світлана Григорівна

      Яренко Ю.О. Формування текстотворчих умінь молодших школярів на уроках української мови / Ю.О. Яренко. – Збірник наукових праць студентів факультету початкової та мистецької освіти. – Науковий вісник ХІV. – Дрогобич, 2018. – С. 129 – 132.

      4

      Вишнівська Наталія Володимирівна

       

      Ціось Т.С. Пiдгoтoвкa мaйбyтнix yчитeлiв пoчaткoвиx клaciв дo opгaнiзaцiї кpaєзнaвчoї poбoти / Т.С. Ціось // Матеріали XXXIX Мiжнapoдної нayкoво-практичної iнтepнeт-кoнфepeнцiї «Тeндeнцiї тa пepcпeктиви poзвиткy нayки i ocвiти в yмoвax глoбaлiзaцiї» : Зб. наук праць. –  Пepeяcлaв-Xмeльницький, 2018.  – Вип. №39, С. 290-292.

      5

      Безугла Н.О. Профеcійно-творча cамореалізація майбутнього педагога – аcпект еcтетичного виховання дитини молодшого шкільного віку / Н.О. Безугла  // Матеріали XХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перcпективи розвитку науки і оcвіти в умовах глобалізації» : 36. наук, праць. – Переяcлав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36. – 698 c. – C. 176–178.

      6

      Швачко (Нечипоренко) Катерина Петрівна

      Паламарчук М. Формування читацького інтересу в учнів другого класу засобом проектної діяльності / М. Паламарчук // Матеріали Інтернет-конференції «Проектна діяльність учнів початкової школи». — Дрогобич, 2018. — С. 134-136.

      7

       

      Нечипоренко К.П. Подорож країною казок: загальнотабірний квест / К. Нечипоренко, І. Козаченко // Початкова школа і сучасність. — 2018. — №7(47). — С. 37-39.

      8

      Романенко Катерина Анатоліївна

       

      Романенко К. У кожному куточку світу свої традиції і звичаї / К. Романенко, Є.Сіменик //Наук.-метод. журнал Початкова школа і сучасність, №5(45): К.: В-во «Білий тигр», 2018. – С. 23-25.

      9

      Романенко К. Україна і світ. Відомі українці за кордоном / К. Романенко, Є.Сіменик //Наук.-метод. журнал Початкова школа і сучасність, №12(52): К.: В-во «Білий тигр», 2018. – С. 6-15.

      10

      Романенко Людмила Віталіївна

      Тиха Л.Ю. Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема / Л.Ю. Тиха, Л.В. Романенко: [«Особистість у просторі виховних інновацій»]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України ( м. Київ, 18-19 жовтня 2018р.) – Івано-Франківськ:НАІР, 2018. – с. 321-326

      11

      Друць I.В. Пeдaгогiчнi умови пiдготовки мaйбутнiх учитeлiв до зaстосувaння вiртуaльної eкскурсiї в iнтeгровaному курсi "Я дослiджую свiт" /       I.В. Друць, Л.В. Ромaнeнко. // Мaтeрiaли ХХХV Мiжнaродної нaуково-прaктичної iнтeрнeт-конфeрeнцiї «Тeндeнцiї тa пeрспeктиви розвитку нaуки i освiти в умовaх глобaлiзaцiї»: Зб. нaук. прaць. ‒ Пeрeяслaв-Хмeльницький. – 2018. – №35. – С. 314-318.

      12

      Сухопара Ірина Геннадіївна

      Сухопара І., Міщенко О. Методика розвитку критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму / Ірина Сухопара, Ольга Міщенко / Матеріали XXXVIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 38. – С. 345-349.

      12

      Кипиченко Наталія Сергіївна

      Кипиченко Н.С.,  Гурська А.Л. Дослідження психологічної готовності вчителів початкової школи до інклюзивного навчання / Н.С.Кипиченко,  А.Л.Гурська // Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. – 2018. – № (1–2). С. 77–86.

       

       

       

       

       

       
      0001

      Григоренко Т.С. Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ  / Т.С. Григоренко, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 17-19.

      Власик Н.В. Інноваційні педагогічні технології в початковій школі: теорія та практика / Н.В. Власик, С. М. Мартиненко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 118-120.

      Кикоть Н. Р.  Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ / Н. Р Кикоть, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 39-41.

      Лабенська  Н. В.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / Н. В. Лабенська, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

      Сторожук  К. Ф.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / К. Ф. Сторожук, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

       pershi kroki

       

       

       

      Перші кроки до науки: збірник студентських наукових праць/ Київ. ун-т  ім.Б.Грінченка / редкол. : С.М.Мартиненко, Г.Л.Бондаренко, С.Г.Дубовик [та ін.].–К. : Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2013.– 80с.

       naykovi poshyki

       

       

       

      Наукові пошуки майбутніх викладачів вищої школи : збірник наукових праць студентів / редкол. вип. : С.М.Мартиненко, С.Г.Дубовик, В.О.Науменко. – Київськ. ун-тет ім.Б.Грінченка, 2011. – 64 с.

       

       

    • Нормативні документи кафедри
   • Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін
   • Кафедра психології
   • Кафедра теорії та історії педагогіки
  • Інші підрозділи
  • Партнери Інституту
 • Футер

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Вступникам Нормативні документи