Ви тут: Головна Інформація Студентам

Студентам

 • Інформація
 • Про інститут
 • Ресурси
 • Структура
  • Університет
  • Кафедри інституту
   • Кафедра дошкільної освіти
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

      Повисок Альона Вітаємо

      Ткачук Богдан - Вітаємо

      03.26.2015v

      Студентські наукові гуртки

      НАУКОВИЙ ГУРТОК

      Керівники наукової студії «Пошуково-дослідницька діяльність»

      ВОЛИНЕЦЬ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

      к. пед. н., старший викладач кафедри дошкільної освіти

      МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

      к. пед. н., доцент кафедри дошкільної освіти

       

      ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ПИТАННЯ:

      Формування дослідницької компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

       

      ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА

           ознайомлення студентів із сучасними науковими дослідженнями та напрацюваннями практичних працівників ДНЗ щодо розвитку дітей дошкільного віку шляхом застосування у навчально-виховному процесі дослідницьких методик;

           формування в студентів інтересу до наукової діяльності; пізнавальної потреби і пізнавального інтересу, ціннісного ставлення до творчої педагогічної діяльності; креативності;

           усвідомлення професійної та особистісної значущості в оволодінні дослідницькими вміннями;

           допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

           забезпечення активної участі студентів у наукових конференціях, конкурсах на кращу наукову роботу, наукових семінарах;

           сприянняорганізаціїпід час проведенняроботи в творчихгрупах.

       

      ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА:

       

      на 2017/18н.р.

      п/п

      Теми

      Термін

      1.

      Організаційне засідання (ознайомлення студентів з метою, планом роботи гуртка, методикою наукового дослідження; визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень членів гуртка на поточний навчальний рік).

      Вересень

      2.

      Планові наукові, міжнародні,всеукраїнські студентські конференції, конкурси.

      Жовтень

      4.

      Сучасні наукові дослідження проектної діяльності дошкільного навчального закладу.

      Листопад

      5.

      Палітра педагогічної майстерності.

      Грудень

      6.

      “Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку”.

      Cічень

      4.

      Порівняльно-педагогічні дослідження в сучасній дошкільній освіті: актуальність, європейський досвід, перспективи впродження в Україні.

      Лютий

      5.

      Сучасні стратегії розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти

      Березень

      6.

      Презентація результатів студентських наукових досліджень (технічний відеофільм, флеш-презентації, професійний портфоліо)

      Квітень

      7.

      Виїзне засідання

      Травень

      Наукові публікації студентів

      Участь студентів у конференціях

      cert 1cert 2cert 3

       18 04 2017

       

      Публікації студентів

      2016 - 2017 р.

      Ю.Волинець, А.Кузняна. Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів /Волинець Ю., Кузняна А. // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 18. ‒ 437 с. ‒ С. 124-128.

      Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. Невербальное общение как средство комуникации с детьми раннего возраста / Шуляковская Е.Е., Коваленко Е.В. , // Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 144 - 146

      Ткачук Б. Л., Линник Е. О. Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства / Е. О. Линник, Б. Л.Ткачук, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 71-73

      Хриенко Д. А., Половина Е. А. Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников / Д.А. Хриенко, Е.А. Половина, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 97-98

      Lobok N. V., Melnik N. I. The Steiner perspective practice in modern early years establishments Материалы VIII / N. V. Lobok, N. I. Melnik, Материалы VIII Международного научно-практического семинара «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы»: зб. науч. р. – Барановичи, 2017, 223-224

      2015 - 2016 р.

      Ганна Бєлєнька, Катерина Корічева. Формуємо розвивальне середовище: навчально-ігрові посібники для сенсорного розвитку // Вихователь-методист дошкільного закладу. № 5, 2016.

       

      Юлія Волинець, Валерія Закусило. Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.165-167.

       

      Юлія Волинець, Валерія Закусило. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект / Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 10. – 646 с. – С.167-170.

       

      Закусило В.С. Науково-педагогічні дослідження проблеми формування готовності майбутніх вихователів ДНЗ до екологічного виховання дітей // Вісник з психології і педагогіки. Вип. 15, 2016. – електронний ресурс [режим доступу]: http://www.psyh.kiev.ua/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92.%D0%A1._/ Назва з екрану. (Науковий керівник: Волинець Ю.О.)

       

      Юлія Волинець, Інна Паришкура. Проблема формування професійно-екологічної компетентності студентів-майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 10. – 646 с. – С.86-89.

       

      Кольцова Юлія Петрівна. Пізнавальний діалог як засіб формування критичного ставлення до реклами в дітей старшого дошкільного віку // Матеріали другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Дошкільна освіта" (17 березня 2016 р.). - Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016. - 64 с. - С. 31-35. (Науковий керівник Ліннік О.О.)

       

      Олена Половіна, Світлана Гулак. Формування естетичних емоцій дітей дошкільного віку в процесі занять з малювання (на матеріалі нетрадиційних технік) / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 7. – с. 240. – С. 117-121.

       

      Віта Гаманець. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про всесвіт засобами проектних технологій / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 12. – 383 с. – С.111-113. (науковий керівник: Мельник Н.І.)

       

       

      до 2014 року

      (наук. кер. О.В.Коваленко)

      • Гарус К.О. Формування компетентності дитини за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти / К.О.Гарус, наук. кер. О.В.Коваленко // Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С. 73-81.
      • Кошіль О.П. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти / О.П.Кошіль, наук. кер. О.В.Коваленко// Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. ( 11квіт. 2014 р.) / редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, В.І. Юрченко, Г.В. Бєлєнька. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014.- С.148-154.
      • Бєлова В. Комп’ютерні дидактичні ігри на всі випадки / В. Бєлова, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.26.
      • Коротинська О. Інтерактивна пальчикова гімнастика / О.Коротинська, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.27-29.
      • Наркевич С. Використання комп’ютерних ігор в повсякденному житті дитячого садка / С. Наркевич, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).-березень.- С.24.
      • Баранівська О., Кривенок К. Кросворди – своєрідне унаочнення для дітей / О.Баранівська, К.Кривенок , наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).- березень.- С.25.
      • Теплюк А. Математичні варіації / А.Теплюк , наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.-№3(627).- січень. - С.10-14.
      • Дерев’янко Л. Мультимедійна дошка - для спільної гри / Л.Дерев»янко, наук. кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.-2012.- №3(627).-січень.- С.14-15.
      • Баранівська О. Планування як функція управлінської діяльності / О.Баранівська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Каштан С. Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / С.Каштан, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Меленевська К. Формування професійної компетентності майбутніх організаторів дошкільної освіти засобами ІКТ / К.Меленевська, наук. кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Осадча Т. Базовий компонент дошкільної освіти України (нова редакція) про формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку / Т.Осадча, наук.кер. О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Тарасюк Г. Методична служба: історія та сучасність. Шляхи оновлення методичної служби / Г.Тарасюк, наук.кер О.В.Коваленко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції молодих дослідників «Нова формула науки — 2012» / «Барановичський державний університет», (20.12. 2012 р.).
      • Особливець К. Вплив батьків на особливості адаптації дітей різної статі до школи / К.Особливець, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін.] - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.148-151.
      • Піцан С. Проблема реалізації наступності двох перших ланок освіти (з досвіду роботи дошкільних закладів м.Києва) / С.Піцан, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ. конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.151-154.
      • Конфедератенко О. Наступність між дошкільною і початковою освітою у розвитку творчих здібностей дітей як психолого-педагогічна проблема / О.Конфедератенко, наук. кер. О.В.Коваленко // Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: Всеукр. наук.-практ.конфер. збірн. матеріалів [ Редкол. К.І.Волинець, Г.Г.Кондратенко, Н.В.Кудикіна та ін..]- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.- С.171-172.

       

       

       

      Участь у Всеукраїнському конкурсі

       

      Студенти Теплюк Анна (науковий керівник О.В. Коваленко) і Дерев’янко Леонід (науковий керівник О.В. Коваленко) були учасниками Шостої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища» та брали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку на базі Міжнародного науково - навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (22-23 листопада 2011р.). Результат – студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу авторську дидактичну комп’ютерну гру для дітей дошкільного віку та нагороджені Дипломами.

       

   • Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» II тур

      2015 р.

      Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
      Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт з ІІІ місцем! 
      Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
      Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.

       

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Початкова освіта» І тур

      2014 р.

      Феофентова Марина Олегівна (ПОб-2-13-2.0.д) 
      Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт! 
      Наукова робота з теми: «Евристичні методи навчання англійської мови як чинник творчої самореалізації молодших школярів» 
      Науковий керівник: Кошарна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання.


      Наукова робота Феофентової М.О. рекомендована до участі у другому - фінальному - турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

      Конкурс «Kobzar’s  Soul Lyrics» («Лірика душі Кобзаря»)  на кращий переклад віршів Т. Г. Шевченка англійською мовою
      2014 р.


      Перше місце посіли:  
      Ірина Швець (ПОб-1 -11- 4 0.д, наук. керівник – Петрик Л. В.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
      Ганна Дорошенко (ПОб-1-10-4.0д, наук. керівник –  Веклич Ю. І.) – Для перегляду авторського перекладу натисніть тут
      Друге місце посіли: 
      Юлія Бунтовська (ПОб-2-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.) 
      Євгенія Шапошнікова (ДЗб-1-11-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
      Олександра Максакова (ДЗб-1-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
      Світлана Дениско (ПОм-1-13-2.0д, наук. керівник – Кошарна Н.В.)
      Третє місце посіли:
      Богдана Герасименко (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Ситник О.І.)
      Катерина Сізоненко (ПОб-3-12-4.0д, наук. керівник – Петрик Л.В.)
      Тетяна Кривошей (ПОб-1-12-4.0д, наук. керівник – Веклич Ю.І.)

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки»

      2013 р.

      Плужник І.В. (ПОм-1-12-2.0д)
      Вітаємо переможницю першого туру студентських наукових робіт!
      Наукова робота з теми: «Формування вторинної мовної особистості. Учнів національних спільнот в Сполучених Штатах Америки»
      Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Котенко

      Cтудентські наукові гуртки 2017-2018

       

      Науково-методичний гурток: Сучасний науковий дискурс

       

      Керівник: Кошарна Н.В., завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

       

       

       

      Мета гуртка– сформувати у студентів науково-дослідницькі та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної)

       

      для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі та застосування здобутих знань у подальшій професійній та науковій діяльності.

       

      Завдання гуртка:

       

      • розвинути уміння студентів використовувати науковий дискурс англійської мови як інструмент у діалозі культур і сучасного наукового світу;
      • сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного опрацювання наукового дискурсу різного рівня;
      • залучити студентів до науково-дослідницької діяльності, що активізує і сприяє розвитку їхніх пізнавальних здібностей;
      • допомогти у формуванні загальних науково-дослідницьких компетенцій засобами англійської мови;
      • розвивати критичне наукове мислення засобами науково спрямованих англомовних текстів.

       

      Орієнтовний час проведення гуртка: четверта п’ятниця кожного місяця, 13.00 .

       

      Цільова аудиторія: студенти 5-го та 6-го курсів, денної форми навчання, ОКР «магістерський», напрям підготовки «Початкова освіта».

       

      Термін функціонування гуртка: з 01 жовтня 2017 року

       

       

       

      План-проспект роботи гуртка на 2017-2018 н.р.

       

       

      Дата проведення

      Тема засідання

      1

      жовтень

      Іншомовний науковий текст. Жанри іншомовного наукового тексту. Структурні елементи наукового тексту.Структура абзацу.

      2

      листопад

      Лексико-граматичні особливості іншомовного наукового тексту. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.

      3

      грудень

      Правила оформлення наукового дослідження (магістерської роботи) в Європі та Україні. Написання анотації іноземною мовою до магістерської роботи. Правила оформлення бібліографії та посилань на джерела інформації (в Європі та Україні). Термінологічний глосарій за фахом.

      4

      січень

      Професійне спілкування у структурі діяльності педагога. Стилі спілкування дорослих з дитиною. Особливості редагування наукового тексту.

      5

      лютий

      Вища та подальша освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті. Академічні ступені в Україні та за кордоном. Навчання англійської мови за кордоном.

      6

      березень

      Сучасні підходи у навчанні англійської мови в початковій школі. Типові помилки, яких припускаються вчителі у процесі навчання англійської мови. Дієве використання особистих стилів навчання молодших школярів у навчанні англійської мови. Професійна компетентність учителя англійської мови – запорука успішного навчання учнів початкової школи.

      7

      квітень

      Вальдорфська педагогіка – концепція гуманістичного та цілісного виховання і навчання учнів. Технології інтерактивного навчання англійської мови учнів початкової школи.

      8

      травень

      Невербальна комунікація в процесі навчання англійської мови учнів початкової школи. Використання науково-дослідних технологій навчання англійської мови молодших школярів.

       

       

       

      Науково-методичний гурток: Медіашкола майбутнього вчителя

      Керівник: Петрик Л. В., старший викладач кафедри

      іноземних мов і методик їх навчання

      Мета гуртка– підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів у навчанні молодших школярів іноземних мов

      Завдання гуртка:

      – ознайомити зі специфікою застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі;

      – сформувати практичні навички застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі

      – навчити добирати медіазасоби відповідно до мети уроку, умов навчання, мовленнєвої готовності учнів;

      – вмотивовувати студентів до застосування медіазасобів у процесі навчання молодших школярів іноземних мов.

      Орієнтовний час проведення гуртка: четвертий четвер кожного місяця, 13 г. 00 хв.

      Цільова аудиторія: студенти 3-го та 4-го курсів, денної форми навчання, ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Початкова освіта».

      Термін функціонування гуртка: з 2015 року

       

      План-проспект роботи гуртка на 2017-2018 н.р.

       

      Дата проведення

      Тема засідання

      1

      жовтень

      Навички ХХІ століття. Медіаграмотність як навичка ХХІ століття. Нові медіанавички. Інтеграція медіазасобів у процес навчання іноземних мов у початковій школі.

      2

      листопад

      Поняття “критичне мислення”. Фази розвитку критичного мислення. Медіаповідомлення. Ключові ідеї щодо медіаповідомлень. Дидактична значущість медіаповідомлень для навчання іноземних мов.

      3

      грудень

      Медіатехнології. Класифікація медіатехнологій. Впровадження медіатехнологій у процес навчання іноземних мов.

      4

      січень

      Медітехнології з візуальною опорою: Кластери, Часові ліній, Хмари, Даіграми, Схеми, Передбачення, Кероване читання, Діаграма Вена тощо. Організація роботи із зображеннями.

      5

      лютий

      Медітехнології з опорою на аудіо: Речення з відкритим кінцем, Залиш останнє слово за мною, Репортери тощо. Організація роботи з аудіо матеріалами.

      6

      березень

      Медітехнології з аудіо-візуальною опорою. Організація роботи з відео матеріалами.

      7

      квітень

      Семантизація та актуалізація лексичних одиниць за допомогою медіазасобів.

      8

      травень

      Застосування медіазасобів для контролю іншомовних умінь учнів початкової школи.

       

      Engllish speaking club

      Керівник: Руднік Ю.В., викладач кафедри

      іноземних мов і методик їх навчання

       

       

      Мета гуртка – формувати іншомовну комунікативну компетентність та навички XXI століття.

      Завдання гуртка:

      • оволодіння мовним матеріалом у межах визначеної тематики для вільного спілкування в усному мовленні;
      • формування комунікативних умінь: уміння слухати співрозмовника, реагувати на його мову, починати, підтримувати і завершувати розмову;
      • формування умінь застосування різноманітних інноваційних технологій з метою виконання творчих завдань;
      • залучення студентів до діалогу культур

      Орієнтований час проведення гуртка: раз на місяць (2 г.)

      Цільова аудиторія: студенти 2-5 курсів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв

      Термін функціонування гуртка: 2017 – 2018 н.р.

       

      План-проспект гуртка на 2017 – 2018 н.р.

       

       

      Час проведення

      Тема засідання

      1

      Жовтень

      The privilege of a lifetime is being who you are

      2

      Листопад

      Age is inevitable. Aging isn`t

      3

      Грудень

      If I were in your shoes

      4

      Лютий

      There is no friend as loyal as a book

      5

      Березень

      Life is either a daring adventure or nothing at all

      6

      Квітень

      We are our choices

      7

      Травень

      Cloning will enable mankind to reach eternal life

      8

      Червень

      Wonders will never cease

       

       

      SECOND LANGUAGE ACQUISITION

      Керівник: Головатенко Т.Ю., 

      викладач кафедри

       

      іноземних мов і методик їх навчання

       

      Мета гуртка  формувати іншомовну комунікативну та методичну компетентності студентів.

       

      Завдання гуртка:

       

      • удосконалення методичних умінь проводити заняття із вивчення іноземної мови;
      • формувати уявлення студентів про теоретичні основи опанування другої іноземної мови;
      • навчити студентів вірно визначати індивідуальні особливості учня та його мотивацію з метою диференційованого підходу у навчанні іноземної мови;
      • вчити студентів правильно давати інструкції та організовувати роботу на занятті;
      • навчити студентів ефективних прийомів запам’ятовування нових слів;

       

      Орієнтований час проведення гуртка: раз на місяць (1 г. 20 хв.)

       

      Цільова аудиторія: студенти 1-5 курсів Педагогічного інституту та Інституту мистецтв

       

      Термін функціонування гуртка: 2017 – 2018 н.р.

       

       

       

      План-проспект гуртка на 2017 – 2018 н.р.

       

       

       

       

      Час проведення

      Тема засідання

      1

      Вересень

      Second Language Acquisition. Theory and Practice

      2

      Жовтень

      Neurolinguistics in Second Language Acquisition

      3

      Листопад

      Learner Characteristics in Language Teaching

      4

      Грудень

      Teachers` and Learners` Language in the Classroom

      5

      Лютий

      Variegated Techniques of Using Flashcards

      6

      Березень

      No-prep Games to Learn New Vocabulary for Any Age and Any Level

      7

      Квітень

      Types of Activities and Tasks for Language and Skills Development

      8

      Травень

      Mixed-level Classes. What to do and what not to do

       

        

       

      ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКА

       

      Second Language Acquisition

       

      #

      Місяць

      Орієнтовний час проведення

      1

      Вересень

      26 вересня 2017 р, 13.00

      2

      Жовтень

      Третій четвер місяця, 14.25

      3

      Листопад

      Третій четвер місяця, 14.25

      4

      Грудень

      Третій четвер місяця, 14.25

      5

      Лютий

      Третій четвер місяця, 14.25

      6

      Березень

      Третій четвер місяця, 14.25

      7

      Квітень

      Третій четвер місяця, 14.25

      8

      Травень

      В межах Щорічної студентської конференції

       

       

       

      Примітка. Час проведення гуртка може змінюватися за виробничої необхідності.

       

       

       

      Cтудентські наукові гуртки 2016-2017

      Науково-методичний гурток: Медіашкола майбутнього вчителя

      Керівник: Петрик Л. В., старший викладач кафедри

      іноземних мов і методик їх навчання

      mediashkola

      Мета гуртка– підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів  у навчанні іноземних мов молодших школярів

      Завдання гуртка:

             ознайомити зі специфікою застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі;

             сформувати практичні навички застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі

             навчити добирати медіазасоби відповідно до мети уроку, умов навчання, мовленнєвої готовності учнів;

             вмотивувати студентів до застосування медіазасобів у процесі навчання іноземних мов молодших школярів.

      Орієнтовний час проведення гуртка: четверта п’ятниця кожного місяця,  14 г.25 хв.

      Цільова аудиторія: студенти 4-го курсу, денної форми навчання, ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Початкова освіта».

      Термін функціонування гуртка: з 2015 року

      План-проспект роботи гуртка на 2016-2017 н.р.

      Дата проведення

      Тема засідання

      1

      Вересень

      Поняття «медіаосвіта», «медіапедагогіка» та «медіадидактика». Визначення нових медіанавичок сучасної особистості.

      2

      Жовтень

      Традиційні та нові  медіазасоби. Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності учнів.  Вибір медіаресурсів для професійного зростання педагога. Алгоритм вибору та аналізу медіатексту.

      3

      Листопад

      Реалізація методів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео.

      4

      Грудень

      TimeLine сервіси або інтерактивні хронології на уроці. Сучасні інтерактивні презентації.

      5

      Лютий

      Навчальні комікси як засіб формування іншомовної компетенції молодших школярів.

      6

      Березень

      Longread: створення і використання в навчальному процесі. Сервіси для створення «живих»  книжок.

      7

      Квітень

      Мобільні додатки у вивченні іноземних мов. Створення веб-квестів на етапі формування різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма.

      8

      Травень

      Створення електронних стіннівок та плакатів на етапі засвоєння нових лексичних одиниць, граматичних конструкцій на уроках іноземних мов.

       

       

      Засідання студентського наукового гуртка «Медіашкола майбутнього вчителя»

      09.10.15

      09 жовтня 2015 року відбулося перше засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою гуртка є формування медіа- та іншомовної методичної компетентностей майбутніх учителів ПШ та розширення іншомовних навичок спілкування студентів засобами медіатекстів.

      Повний текст

       11.11.15

      11 листопада 2015 року відбулося друге засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Характеристика медіазасобів у навчанні іноземних мов в початковій школі. Традиційні та інноваційні медіазасоби. Дидактичні можливості медіазасобів».

      Повний текст

       20.11.15

      20 листопада 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя». На засідання було винесено такі питання: «Медіатекст. Види медіатекстів. Етапи роботи з медіатекстами на уроках іноземних мов в початковій школі».

      Повний текст

       09.12.15

      09 грудня 2015 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л.В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання). Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Візуалізація мовних та мовленнєвих явищ на початковому етапі вивчення іноземних мов».

      Повний текст

      15.03.16

      15 березня 2016 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» (керівник: Л. В. Петрик, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання).Відповідно до плану роботи на обговорення було винесено тему: «Аудіо- медіатексти як дидактичний засіб навчання іноземних мов».

      Повний текст

       08 02 2017

       

      08 лютого 2017 року відбулося засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В. Метою діяльності гуртка є підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів у навчанні іноземних мов молодших школярів. 

      Повний текст

      17.02.17

      17 лютого 2017 року відбулося чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» на тему : «Особливості застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної компетентності молодших школярів», під керівництвом старшого викладача кафедри іноземних мов і методик їх навчання Петрик Л.В.. Засідання було присвячено обговоренню алгоритму вибору та аналізу медіатексту для формування різних видів мовленнєвої діяльності учнів на уроках іноземних мов у початковій школі..

      Повний текст

      24.03.17

      24 березня 2017 року Петрик Лада Вікторівна, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, провела чергове засідання науково-методичного гуртка «Медіашкола сучасного вчителя» зі студентами ІІІ курсу напряму підготовки «Початкова освіта». Обговорюючи питання заняття на тему «Реалізація принципів наочності та демонстрації засобами медіа на уроках іноземних мов у початковій школі. Створення навчального відео», було зосереджено увагу на важливості унаочнення іншомовного матеріалу для молодших школярів. 

      Повний текст

      Студентські проекти

      Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

      Франкова Анастасія, Гнатюк Ольга, Галюк Тетяна, Рябоконь Тетяна, Жовтолюк Анастасія, Зубович Анастасія (ПОб 2-15-4.0д, ПОб 1-15-4.0д, ДОб 2-14-4.0д)

      Берізко Марія, Загладько Тамара, Сизоненко Катерина, Топольницька Ольга (ПОм 1-16-2.0д)

      Савицька Катерина, Прохорчук Віра, Яценко Анна, Наумець Валерія, Надєждіна Віра (ДОб 2-15-4.0д)

      Ніколюк Віталія, Гулько Анастасія, Дякович Зоряна, Кликова Катерина, Легусь Тетяна (ПОб 1-14-4.0д)

      Грищенко Віра (ДОб 1-13-4.0д)

      Кучерява Юлія (ДЗб 2-16-4.0д)

      Хіжінська Яніна (ПОб 2-16-2.0д)

      Зімбінський Станілав, Ломаченко Наталія, П’ятова Анастасія (ДОб 1-14-4.0д)

      Тарасевич Олександра (ПОб 2-16-2.0д)

      Аравідова Сен-Петра, Беспрозванна Анна, Войтовська Альона, Левчук Дар’я (ОМб 1-16-4.0д)

      Рябенко Катерина, Сігнаєвська Діана (ПОб 2-16-2.0д)

      Ярмак Тетяна (ПОб 2-16-2.0д)

      Боляк Олександра (ДЗб 1-15-4.0д)

      Наукові публікації студентів

      27.10.14

      Боровик Вікторія Ігорівна. Прогнозування труднощів молодших школярів у процесі оволодіння іноземною мовою / В.І. Боровик // Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 89 – 93. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)


      Гандзюк Анна Андріївна. Формування полікультурного світогляду молодшого школяра на уроках англійської мови Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 153 – 158. (Науковий керівник – Котенко О. В.)


      Власик Надія Володимирівна. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі Матеріали ІІ Міжвузівської студентської дистанційної науково-практичної конференції «Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» (27 листопада 2014 р.). – Інститут розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 1031 с. – С. 121 – 126. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

       

      Матеріали конференції 

      Програма конференції

      Tyt 7

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_7

      Tyt 11

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник матеріалів Студентської наукової конференції "Сучасна іншомовна освіта очима студентів" (28 лютого 2013 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11

      Tyt 14

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 14. – К., 2014. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_14


      Vistnyk 17

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 17. – К., 2015. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_17

      Vistnyk 19

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 19. – К., 2016. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_19

      VPP 20

      ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса ГрінченкаІнститут людини. – Випуск 20. – К., 2017. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Вісник_психології_і_педагогіки._Збірник_наук._праць._-_Випуск_20

       

       

   • Кафедра педагогіки і психології
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Наукова діяльність викладачів
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

      26-27 квітня на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Освітні, педагогічні науки».
      За результатами підсумкової науково-практичної конференції Ткаченко Катерина, студентка V курсу Педагогічного інституту здобула диплом І ступеня.
      Вітаємо переможницю та наукового керівника Новик Ірину Михайлівну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри педагогіки та психології.
      Бажаємо подальших наукових звершень!

      04 27 2018 104 27 2018 204 27 2018 3

      .jpg

       

      1_copy.jpg

       

      .jpg

       

      1.jpg

      04 27 2016 vitanna

      03 20 2016v

       

      Кафедра педагогіки та психології вітає студентку четвертого курсу групи ПОб-3-14-2.0д Ольгу Топольницьку та її наукового керівника кандидата психологічних наук, доцента Олену Музику з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі “Педагогічна освіта”, який проходив 24-25 березня 2016 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті  імені Івана Франка (м. Дрогобич Львівської області).  
      Ольга Топольницька отримала диплом ІІІ ступеня за результати лонгітюдних досліджень психологічних особливостей оцінювання навчальних досягнень першокласників на уроках англійської мови.

      З матеріалами конкурсної роботи можна ознайомитися на сторінці кафедри педагогіки та психології .

      topolnitska_03_24_2016

       

       

      25 березня 2015 року відбувся конкурс проектів у рамках проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови».

      Науково-педагогічний супровід студентських проектів здійснювали професори і викладачі кафедри педагогіки і психології.

               У конкурсі проектів із теми: «Студентська молодь з Києвом і для Києва» взяли участь студенти – майбутні фахівці з дошкільної освіти:

      -      Ященко Ганна,  магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник Куземко Л.В., канд. педагог.наук, ст.викладач)  -  проект «Плекаємо добро у серці кожного», посіла  друге місце у конкурсі;

       ященко Ганна

      -      Доманчук  Олександр,  студент четвертого курсу напряму підготовки «Дошкільна освіта» (науковий керівник Новик І.М., викладач) - проект «Діти з майбутнім».

       

      У конкурсі проектів з теми: «Розвиток освіти  і науки: студентські ініціативи» взяли участь студенти – майбутні фахівці з дошкільної та початкової освіти:

      - Пашуля Юлія, Смислова Оксана, Юрчук Яна, студенти третього курсу  напряму підготовки «Початкова освіта» (науковий керівник Венгловська О.А., канд. педагог. наук, ст. викладач) – проект «Слово за сучасністю: інноваційні технології презентації ІНДЗ з «Історії педагогіки»»;

      - Топольницька Ольга, студентка третього курсу  напряму підготовки «Початкова освіта» (науковий керівник Музика О.О., канд. психол. наук., доцент) – проект «Оцінювання першокласників як психологічне прогладжування»;

      - Матюшинець Яна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник Іванюк Г.І., доктор педагог. наук., професор кафедри) – проект «Дидактичне портфоліо студента»;

      - Жукова Ольга,  магістрантка  спеціальності «Дошкільна освіта» (науковий керівник Руденко Л.С., канд. педагог. наук, доцент) – проект «Професійно-педагогічний імідж вихователя: проблеми і перспективи».

       конкурс

      log st k

      Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки підготував студентів напрямів підготовки «Початкова освіта» до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «БОРИС ГРІНЧЕНКО ОЧИМА СТУДЕНТІВ ХХІ СТОЛІТТЯ».
      До участі були підготовлені такі проекти:
      -    Сценічна презентація педагогічно-літературного журналу “Борис Грінченко і сучасність” – Грек Юлія, студентка 3 курсу напряму підготовки «Початкова освіта».
      Наукові керівники: Іванюк Г.І., канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки.
      Науковий проект зайняв ІІІ місце у конкурсі проектів.
      -    Презентація проекту “Життєві цінності в творах Бориса Грінченка” - Іванченко Юлія, Ковальчук Вікторія, Тіга Наталія, Тимошенко Віталія, студентки 3 курсу напряму підготовки «Початкова освіта».
      Науковий керівник: Дем’яненко В.І., старший викладач кафедри педагогіки.
      -    Творчий проект – відео кліп “Грінченківцям” - Ніколайчук Аліна, Грицаєнко Діана, Скиба Маргарита, студентки 2 курсу напряму підготовки «Початкова освіта».
      Наукові керівники: Руденко Л.С., канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, Мартинчук О.В.,  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки.

      Студентські наукові гуртки

       ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ 

      Рік заснування історико-педагогічних студій: 2010

        

      Керівник історико-педагогічних студій 

      ІВАНЮК ГАННА ІВАНІВНА 

      доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології 

      ВЕНГЛОВСЬКА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

      кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології 

      СІЧКАР АЛЛА ДМИТРІВНА 

      старший викладач кафедри педагогіки та психології  

      АНТИПІН ЄВГЕН БОРИСОВИЧ 

      старший викладач кафедри педагогіки та психології 

       

      НАЗВА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ: 

      Педагогічний інститут  

      НАЗВА КАФЕДРИ 

      Кафедра педагогіки та психології 

       

      ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА: 

      Виховання духовної особистості у вітчизняній педагогічній думці 

      ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:   

      -     формування у студентів дослідницько-пошукових компетенцій, залучення їх до наукової діяльності; 

      -       поглиблення знань студентів щодо теоретико-практичної спадщини вітчизняних педагогів, просвітителів із проблеми виховання духовної особистості; 

      -       формування критичного педагогічно­го мислення з метою встановлення протиріч у розвитку пев­них педагогічних явищ та процесів; 

      -       розвиток професійних компетенцій; 

      -       залучення студентів до оприлюднення результатів історико-педагогічних пошуків під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо. 

       

      ПЛАН РОБОТИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТУДІЙ НА 2017-2018 Н.Р.

      Наукові публікації студентів

      ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ

       

      2016-2017 н.р.


      1. Бабенко А.І. Особливості використання художніх творів Бориса Грінченка у роботі з учнями початкової школи [Електронний ресурс] / А.І. Бабенко // Дошкільна і початкова освіта: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 травня 2017 року) / Київ. ун-т Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. – Режим доступу: http: // conf.kubg.eduua/index.php/courses/preschool/ paper/viewFile/164/152
      2. Летяк Н.С. Розвиток дослідницьких умінь учнів початкової школи засобами ІКТ-технологій [Електронний ресурс] / Н.С. Летяк // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи : матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції (м. Івано-Франківськ, 05.03.2017 р.) / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – м. Івано-Франківськ, 2017.
      3. Летяк Н.С. Особливості формування дослідницьких умінь в учнів початкових шкіл [Електронний ресурс] / Н.С. Летяк // Дошкільна і початкова освіта: сьогодення та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 травня 2017 року) / Київ. ун-т Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. – Режим доступу: http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/view/162
      4. Романюк Т.Г. Змістово-методичне забезпечення функціонування театральної студії в освітньому середовищі ДНЗ [Електронний ресурс] / Т.Г. Романюк // Дошкільна і початкова освіта: сьогодення та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17-18 травня 2017 року) / Київ. ун-т Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2017. – Режим доступу: http://conf.kubg.edu.ua/ndex.php/courses/preschool/ paper/ view/163.
      5. Новик І.М. Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ / І. М. Новик, Т. В. Онянова // Молодий вчений. – 2017. – №6. – С. 264 – 267.
      6. Скорба Л.О. Проблема формування у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до однолітків засобами казок В.О. Сухомлинського [Текст] / Л.О. Скорба // Молодий вчений. — 2017. — №9.
      7. Музика О.О. Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти / О.О. Музика, О.О. Топольницька // Молодий вчений. – 2017. – №1 (41). – С. 238-241.
      8. Повисок А.А. Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку / Повисок А.А., Музика О.О. // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ, 2017. – С.154-155.
      9. Кравченко О.І. Розвиток вольової поведінки у дітей дошкільного віку / О.І. Кравченко // Український психолого-педагогічний збірник. – 2017. – № 2 (02). – С. 35-40.

       

       

      1.  

       

      2015-2016 н.р.

      1. Бондаренко Т. Проектування самостійної роботи студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» засобом веб-квесту / Тетяна Бондаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 182-183.

      2. Вітер А. Психологічні особливості формування гендерних уявлень дітей старшого дошкільного віку / Вітер Альона // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 184-185.

      3. Гладкова Є. Психолого-педагогічні умови активізації моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку / Єлизавета Гладкова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 186-187.

      4. Матюшинець Я. Проектування розвивального середовища дошкільного навчального закладу засобами SMART-технологій / Яна Матюшинець // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 192-193.

      5. Миронова Т. Подолання явищ інтерференції у дітей старшого дошкільного віку в умовах білінгвізму / Тетяна Миронова // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін.. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 195-196.

      6. Пономаренко Г. Психолого-педагогічні умови використання казко терапії у моральному розвитку дітей дошкільного віку / Ганна Пономаренко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.198-199.

      7. Свяженіна М. Ідеї суспільного дошкільного виховання на шпальтах часопису «Світло» (1910-1914) / Марина Свяженіна // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 200-201.

      8. Цибаровська Н. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-тематичного малювання / Ніна Цибаровська // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 207-208.

      9. Чеповецька Л. Психологічні умови активізації творчої уяви дітей старшого дошкільного віку / Людмила Чеповецька // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 209-210.

      10. Шолох К. Психологічні особливості мотиваційної готовності дитини до навчання у школі / Катерина Шолох // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 213-214.

      11. Ященко Г. Формування життєвої компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у позанавчальній діяльності / Ганна Ященко // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.215-216.

      12. Богдан Н. Педагогічні умови патріотичного виховання учнів початкової школи / Наталія Богдан // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.217-219.

      13. Кочугура Я. Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у початковій школі в процесі проектної діяльності // Яна Кочугура // Магістерські дослідження: Тематичний огляд анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» 2016 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редкол. : В.О. Огнев’юк, Н.М. Віннікова, О.М. Кузьменко, Г.В. Бєлєнька та ін. – К. : Київ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С.239-241.

      2014-2015 н.р.

      1. Волошина Ю. Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами дитячих ЗМІ / Юлія Волошина // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 112-113.

      2. Комина С. Розвиток дитячих садів у м.Києві (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) / Серафима Комина // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 116-117.

      3. Лунгу А. Внесок А.І.Гендрихівської у розвиток суспільного дошкільного виховання (30-ті роки ХХ ст.) / Анастасія Лунгу // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 119-120.

      4. Маленко А. Партнерська взаємодія викладачів і студентів у освітньому середовищі ВНЗ / Анастасія Маленко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 120 –121.

      5. Сахацька Т. Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку / Тетяна Сахацька // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 129 –130.

      6. Фелендюк М. Підготовка майбутніх вихователів до здійснення правового виховання дітей дошкільного віку /Маріанна Фелендюк// Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р. / за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 133-134.

      7. Цірук Ю. Педагогічні умови керівництва творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку / Юлія Цірук // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред. кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 136-137.

      8. Янченко М. Методологічні аспекти формування у дітей старшого дошкільного віку естетичної компетентності / Марія Янченко // Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР "магістр" 2014 р/ за заг. ред. Огневюка В.О; ред.кол.: В.О.Огневюк, Л.Л.Хоружа, А.Л.Стеблецький, Г.В. Беленька [та ін.]. – К.:Київ.ун-т ім. Б.Грінченка, 2014. – С. 139-140.

      9. Сахацька Т. Ознайомлення дітей з екологічною системою «Море» за допомогою «ІКТ» проекту / Т.Сахацька // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjQ1MGIzN2FiMzZjN2E1NDg . – назва з екрану

      10. Комина С. Ознайомлення дітей з природою в практиці роботи дитячих садків м. Києва (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) / С. Комина // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjZlYTVmYThiMmVlNDNjOWM. – назва з екрану

      11. Янченко М. Природничий аспект екологічного та естетичного виховання / М.Янченко // [електронний ресурс]. – Режим доступу: https: // docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9tLXByaXJvZHkuY29tLnVhfGRvbS1wcmlyb2R5fGd4OjFhZTdjNTMyZmU3ZmQ0ZTM . – назва з екрану

      Студентські проекти

       

      1.Інформаційний ресурс для вихователів ДНЗ «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-тематичного малювання» 
      http://koshyk-tvorchyh-zdibnostey-doshkilnyk.blogspot.com/
      Цибаровська Ніна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Голота Н.М., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології
      2.Технологічне портфоліо вихователя дошкільного навчального закладу
      http://techportfolio.ucoz.net/ 
      Матюшинець Яна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Іванюк Г.І., доктор педагог.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології
      3.Інформаційний ресурс «Гортаючи сторінки часопису «Світло»»
      http://marynasviazhenina.wix.com/history 
      Свяженіна Марина, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології
      4.Підготовка дитини до навчання у школі: комплекс авторських розвивальних проектів

      Кочугура Яна, магістранта спеціальності «Початкова освіта»

      Науковий керівник – Юрченко В.І., канд. психолог.наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології, директор Педагогічного інституту

      5.Веб-квест «Молодий дослідник»

      http://web-quest-bondarenko.blogspot.com/
      Бондаренко Тетяна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології
      6.Лабораторія творчої уяви
      https://www.facebook.com/laboratoriadosh/
      http://laboratoriadosh.blogspot.com/
      Чеповецька Людмила, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Терещенко Л.А., канд. психолог.наук, ст. науковий співробітник, старший викладач кафедри педагогіки та психології
      7.Інформаційний ресурс «Патріотичне виховання учнів початкової школи»
      http://bogdasa99.wix.com/patriot 
      Богдан Наталія, магістранта спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Іванюк Г.І., доктор педагог.наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології
      8.Інформаційний ресурс «Педагогічні персоналії на тлі епохи»
      http://project-2016.ucoz.net/ 
      Башта Марина, Кірілішина Сніжана, Музичук  Дар’я, Потапенко Ліза, Ткач Марина, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта»
      Наукові керівники – Січкар А.Д., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології, Венгловська О.А., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології, Дем`яненко В.І., викладач кафедри педагогіки та психології, Антипін Є.Б., ст. викладач кафедри педагогіки та психології
      9.Інформаційний ресурс «Віртуальна лабораторія  створення індивідуальної життєвої програми майбутнього вихователя ДНЗ»
      http://anyayuzva.blogspot.com/ 
      Ященко Ганна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»
      Науковий керівник – Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології

      10. Інформаційний ресурс - Виховуємо патріотів

      http://patriotukraine.nethouse.ua

      Чєснова Марина - магістранка спеціальності «Початкова освіта»

      Науковий керівник - Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, завідувач кафедри педагоігки та психології

      11. Навчально-пізнавальний контент «Природознавство, 3 клас. Тема. Гірські породи. Ґрунти» 

      https://www.mindmeister.com/711137513

      Яцюта Оксана - магістрантка спеціальності «Початкова освіта»
      Науковий керівник - Голота Н.М., канд.педагог.наук, доцент кафедри педагогіки та психології

      12. Інформаційний ресурс «Емоційне благополуччя дитини дошкільного віку в умовах сім'ї»

      http://emotsijno-osobistisnij-rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/

      Долгачова Олена - магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»

      Науковий керівник - Пасічник А.А., канд. психол. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології

      13. Інформаційний ресурс «Буктрейлер у роботі з батьками дітей дошкільного віку»

      https://marusiafox.wixsite.com/booktrailers

      Діденко Валентина, Карпова Лія, Катола Олена,  Регурецька Вікторія, Ткаченко Катерина та Чередніченко Марія - студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта»

      Наукові керівники - Антипін Є.Б., канд. педагог. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології; Січкар А.Д., канд. педагог. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології; Новик І.М., канд. педагог. наук, викладач кафедри педагогіки та психології; Карнаухова А.В., канд. педагог. наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології;  Дем’яненко В.І., викладач кафедри педагогіки та психології 

      14. Інформаційний ресурс «Історія дошкільної освіти м. Києва в педагогічних портретах»

      http://www.ourboox.com/books

      Степаненко Крістіна – магістранта спеціальності «Дошкільна освіта»

      Науковий керівник – Венгловська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

       

   • Кафедра початкової освіти
    • Навчально-методична робота
    • Наукова діяльність
     • Науково-практична діяльність студента

      Наші студенти переможці

       

      Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта»

      2017

      Демиденко

      ІІ місце – Демиденко О.О.
       

      Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

      із галузі «Педагогічні науки»

      2018
      2018 mishenko

      ІІ місце – Міщенко О.О.

       

      Наукова робота з теми: «Розвиток критичного мислення учнів першого класу засобом мультфільму»


      Науковий керівник: стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Семеній Н.О.,  стариший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Сухопара І.Г.

      2017

      Фото1 Сізоненко

      І місце – Сізоненко К.В.

       

      Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера»


      Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.
      druc

      ІІ місце – Друць І.О.

      Наукова робота з теми: «Формування дослідницьких умінь другокласників засобом віртуальної екскурсії з природознавства»

      Наукові керівники: доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Ващенко О.М.; старший викладач кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук Романенко Л.В.

       2016
      borodavko ІІ місце – Бородавко М.О.
       
      Наукова робота з теми: «Веб-сайт як засіб формування культури спілкування учнів старшої школи»
       
      Науковий керівник: доцент кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.
      2015

      03.30.2015 2

      І місце – Магас М.Б.

       

       

      Наукова робота з теми: «Формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи засобом веб-квест технології»

       

      Науковий керівник: завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

      2014

      visotska

       

      II місце – Висоцька М.І.

       

      Наукова робота з теми: «Формування риторичних умінь у майбутнього вчителя початкової школи»

       

      Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.Л.

       

       

       


      2013

      evsovich


       І місце – Євсович Т.Г.

       

      Наукова робота з теми: «Сюжетно-рольові ігри як засіб формування у першокласників етикетних умінь»

       

      Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Дубовик С.Г.

       

      2012

       shelest

       

      II місце – Шелест Н.О.

       

      Наукова робота з теми: «Мультимедія як засіб збагачення словникового запасу першокласників»

       

      Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Мартиненко С.М.

      2011

       

      Kohnichenko

      II місце – Кохніченко О.Є.

       

      Наукова робота з теми: «Анімація як засіб формування вмінь читати у першокласників»

       

      Науковий керівник:   кандидат педагогічних наук, доцент Осколова М.Д.

       

       

      Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій і конкурсів

      2017

       

       

       

       

      Фото 2 Сізоненко

      Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи»

       

      (І місце серед конкурсних наукових проектів із теми: «Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера») –  К.В. Сізоненко

       

       
      2016
      saraeva

      Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

       

      «Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

       

      (ІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

       

      Т. О. Сараєва
       sizonenko

      Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

       

      «Студентство та інновації: Startup-проекти молодих дослідників»

       

      (ІІІ місце серед конкурсних проектів з теми: «Студентські інновації для підвищення якості освіти») –

       

      К. В. Сізоненко

      2015

      03.30.2015

      Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

      «Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України»

      (І місце серед конкурсних проектів з теми: «Розвиток освіти і науки: студентські ініціативи») –

      М. О. Бородавко, Т. О. Сараєва

      2013

      foto2

      Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  

      «Борис Грінченко очима студентів ХХІ століття» 

      (І місце у номінації «Усна доповідь») – 

      І.І. Омелянчук

      2012

      foto1

      Всеукраїнський конкурс наукових проектів

      «Сучасний університет очима студентів» (II місце) –

      Т.Г. Євсович, Н.Р.Бишова

       

       

       

       

      Студентські наукові гуртки

      Науковий гурток    «Формування риторичної культури у майбутніх учителів початкової школи» 

      Керівник наукового гуртка  Бондаренко Геннадій Леонідович  

      План роботи наукового гуртка:

      • Установче засідання студентського наукового гуртка
      • В.О. Сухомлинський про мистецтво слова вчителя (до 97 річниці від дня народження)
      • Мовленнєво-риторична діяльність учителя початкової школи
      • Жанри педагогічної риторики
      • Наукова доповідь як жанр академічної риторики
      • Діагностика мовленнєво-риторичної діяльності вчителя початкової школи на уроці
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

       

      Науковий гурток  «Культура професійного мовлення вчителя початкової школи» 
      Керівник наукового гуртка Дубовик Світлана Григоріївна

      План роботи наукового гуртка:

      • Установче засідання студентського наукового гуртка
      • Підготовка майбутніх педагогів до професійно-педагогічної комунікації
      • Культура професійного мовлення і спілкування майбутніх учителів початкової школи
      • Якісні характеристики професійного мовлення і спілкування вчителя початкової школи
      • Мовленнєвий етикет і культура професійного мовлення майбутніх педагогів
      • Культура мовленнєвого спілкування майбутнього вчителя початкової школи
      • Шляхи формування й удосконалення культури професійного мовлення і спілкування майбутнього педагога
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

       

       

      Науковий гурток   «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи»
      Керівник наукового гуртка Порядченко Леся Анатоліївна          

      План роботи наукового гуртка:

      • Ознайомлення з лінгвістичними особливостями розповіді, опису та міркування
      • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати розповідь
      • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати опис
      • Розроблення конспектів уроків з навчання учнів початкової школи будувати міркування
      • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок побудови розповіді учнів першого класу початкової школи
      • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок створення опису учнів другого класу початкової школи
      • Діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок міркування третьокласників
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

       

       

      Науковий гурток    «Людина і природа»  
      Керівник наукового гуртка  
      Вишнівська Наталія Володимирівна

      План роботи наукового гуртка:

      • Установче засідання студентського наукового гуртка
      • Український народ: його ґенеза, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
      • Етнічне населення України. Історичні особливості проживання на території України
      • Світогляд українського народу, сутнісні риси та цінності, взаємини з довкіллям
      • Традиції та звичаї українського народу: святково-обрядова культура
      • Ознайомлення з обрядами, як складової екологічного виховання молодших школярів
      • Обговорення підсумків роботи студентського наукового гуртка

      Наукові публікації студентів

       

      2015 PSH

       

      2014 №3

      2015 №1 (5)

      2015 №2 (6)

      2015 №3 (7)

      2015 №4 (8)

      2015 №6 (10)

      20157 (11)

      2015 №8 (12)

      2015 №11 (15)

      2015 №12 (16)

      2016 №1 (17)

      2016 №2 (18)

      2016 №12 (28)

      jornal Магас М.Б. Формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи засобом веб-квест технології / М.Б. Магас, С. М. Мартиненко / Наукові студії студентів-грінченківців: ж-л студ. наук. пр. /редкол.:Н.М. Віннікова, В.В. Прошкін, О.В. Дудар, К.В. Сізоненко, Ю.В. Папушняк. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченкка, 2015. - №1(9). - С.6-8
      0001

      Григоренко Т.С. Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ  / Т.С. Григоренко, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 17-19.

      Власик Н.В. Інноваційні педагогічні технології в початковій школі: теорія та практика / Н.В. Власик, С. М. Мартиненко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 118-120.

      Кикоть Н. Р.  Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ / Н. Р Кикоть, С. Г. Дубовик / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 39-41.

      Лабенська  Н. В.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / Н. В. Лабенська, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

      Сторожук  К. Ф.  Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів / К. Ф. Сторожук, Г.Л. Бондаренко / Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ. – 2015. – С. 50-52.

       pershi kroki

       

       

       

      Перші кроки до науки: збірник студентських наукових праць/ Київ. ун-т  ім.Б.Грінченка / редкол. : С.М.Мартиненко, Г.Л.Бондаренко, С.Г.Дубовик [та ін.].–К. : Київ. ун-т ім.Б.Грінченка, 2013.– 80с.

       naykovi poshyki

       

       

       

      Наукові пошуки майбутніх викладачів вищої школи : збірник наукових праць студентів / редкол. вип. : С.М.Мартиненко, С.Г.Дубовик, В.О.Науменко. – Київськ. ун-тет ім.Б.Грінченка, 2011. – 64 с.

       

       

   • Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін
   • Кафедра психології
   • Кафедра теорії та історії педагогіки
  • Інші підрозділи
 • Футер

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Студентам