Ви тут: Головна Інформація Анонси Архів "Фестиваль науки"

"Фестиваль науки"

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ ДО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ-2018

 

у Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка

п\п

 

Назва заходу

 

Коротка анотація

 

 

Цільова аудиторія

 

Місце та час проведення

 

Відповідальні

 

16 травня

1.

Всеукраїнський науково-практичний семінар (спільно з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського)

Тема: «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)»

Програмою семінару передбачено обговорення актуальних питань щодо характеристики джерельної бази про розвиток освіти в Україні (1991–2017); підходів до класифікації історико-педагогічних джерел означеного періоду; відображення модернізаційних процесів у галузі освіти в джерелах та історіографії.

Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та психології, магістранти

Місце проведення: Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

адреса: м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,

час проведення: 10.00 год.

ПІ

Іванюк Г.І., д.п.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та психології

2.

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція  з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції»

Напрями роботи конференції:

-Професійні домінанти в підготовці майбутніх учителів початкової ланки освіти в контексті Концепції нової української школи.

-Наступність та перспективність дошкільної і початкової ланок освіти в сучасних умовах.

-Психолого-педагогічні засади реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

-Розвиток особистості молодшого школяра: компетентнісні орієнтири.

-Стратегія здоров’язбереження як європейський вектор освіти.

-Реалізація педагогіки партнерства в контексті розбудови  нової  української школи.

-Дидактичні проблеми функціонування віртуального освітнього простору.

Професорсько-викладацький склад кафедр, магістранти

Місце проведення: Педагогічний інститут

адреса: м. Київ, бульв. І.Шамо, 18/2, ауд.205

ПІ

кафедра педагогіки та психології,

кафедра початкової освіти

 

17 травня

3.

Майстер-клас для молодих викладачів «Як використовувати електронні сервіси у процесі викладання педагогічних дисциплін?»

Особливості використання Е-ресурсів у процесі викладання педагогічних дисциплін, оформлення результатів психолого-педагогічних практик та презентації навчально-дослідних проектів (курсові, бакалаврські, магістерські роботи)

Викладачі, студенти, магістранти

Місце проведення: Педагогічний інститут

адреса: м. Київ, бульв. І.Шамо, 18/2, ауд. 205,

час проведення: 13.00 год.

ПІ

Антипін Є.Б., к.пед.н., ст.викладач кафедри педагогіки та психології, Новик І.М., к.пед.н., ст.викладач кафедри педагогіки та психології

4.

Студентський науковий семінар «Startup-проект як результат науково-дослідної діяльності сучасного студента»

Програмою семінару передбачено обговорення особливостей створення startup-ів з метою підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації концепції «Нова українська школа».

Студенти першого
(бакалаврський)

та другого (магістерський) освітніх рівнів.

Місце проведення:
Педагогічний інститут

адреса: м. Київ, бульв.

І.Шамо, 18/2, ауд.312,

час

проведення: 13.00 год.

ПІ

Семеній Н.О., к.пед.н., ст. викладач кафедри початкової освіти.,
Сухопара І.Г., к.пед.н., ст. викладач кафедри початкової освіти

5.

Студентські наукові дебати «Цінності сучасного суспільства: екватор та лінії перетину поглядів різних поколінь»

Програмою дебатів передбачено обговорення проблемних питань сенсу життя, ціннісних орієнтирів молоді та представників старшого покоління, педагогів як носіїв та трансляторів загальнолюдських цінностей.

Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти, студенти першого
(бакалаврський)

та другого (магістерський) освітніх рівнів.

Місце проведення: Педагогічний інститут

адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2,

час проведення: 13.00 год.

ПІ

Бєлєнька Г.В., д.п.н., проф., завідувач кафедри дошкільної освіти

22 травня

 

6.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнароднгого співробітництва»

Напрями роботи конференції:

  1. 1.Нові стратегії підготовки майбутнього педагога в умовах реформування системи освіти в Україні.
  2. 2.Аксіологічні та праксіологічні концепти становлення педагога.
  3. 3.Сучасні технології професійної підготовки педагога.
  4. 4.Професійна підготовка сучасного педагога в системі безперервної освіти: міжнародний та національний вимір.
  5. 5.Вітчизняні та зарубіжні моделі іншомовної підготовки педагога.
  6. 6.

Науково-педагогічні працівники Педагогічного інституту, студенти першого
(бакалаврський)

та другого (магістерський) освітніх рівнів.

Місце проведення: Педагогічний інститут

адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2,

 

ПІ

Кошарна Н.В., к.пед.н., завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання

 

24 травня

 

7.

Наукова сесія історико-педагогічних студій «Василь Сухомлинський на тлі епох»

Презентація студентських проектів за результатами історико-педагогічних пошуків. Обговорення особливостей трансформації ідей Василя Сухомлинського у контексті розбудови нової української школи

Науково-педагогічні працівники Педагогічного інституту, студенти першого
(бакалаврський)

та другого (магістерський) освітніх рівнів, наукові співробітники Педагогічного музею України

Місце проведення: Педагогічний музей України

адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 57

час проведення: 11.00 год.

ПІ

Іванюк Г.І., д.п.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та психології,

Венгловська О.А., к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології,

Січкар А.Д., к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Анонси Архів "Фестиваль науки"