Ви тут: Головна Інформація Анонси Архів Сьома студентська науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

Сьома студентська науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

logo pi upper

Шановні студенти!

Запрошуємо

Вас взяти участь у роботі

сьомої студентської науково-практичної конференції

«СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»,

що відбудеться 27 березня 2018 року

у Педагогічному інституті

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Мета конференції - залучення студентів до  обговорення актуальних наукових проблем сучасної іншомовної освіти, обмін результатами досліджень, а також практичним досвідом роботи в ЗНЗ/ЗДО між студентами педагогічних, філологічних спеціальностей ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та колишніми студентами – нині вчителями іноземної мови, початкової школи, вихователями ЗДО з правом викладання іноземної мови.

Мета - обмін інформацією, досвідом щодо впливу іноземної мови на різні сфери життя та діяльності студента.

Напрями роботи:

 1. Іноземні мови у сучасному міжкультурному просторі.
 2. Іншомовна педагогічна освіта зарубіжжя: імплементація досвіду.
 3. Навчання іноземних мов дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: традиції, інновації, перспективи.
 4. Сучасні технології навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Форма участі: очно-заочна.

У ході конференції передбачається проведення лінійки networking, формат проведення якої – це зібрання однодумців-студентів, які вчаться максимально швидко і ефективно розв’язувати завдання чотирьох сфер свого життя засобами іноземної мови: навчання в університеті, професійне становлення, майбутня професія вчителя початкової школи/ вихователя ДНЗ, оточуючий світ.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

 

Регламент роботи конференції:

 

27 березня 2018 р. (вівторок):

10:00 – 10:30 – урочисте відкриття конференції.

10:45 – 13:30 – лінійка networking.

 

Місце проведення – бул. І. Шамо 18/2, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.

 

За результатами роботи конференції планується підготовка та видання збірника студентських наукових статей з проблем сучасної іншомовної освіти.

 

Упродовж 5 днів з моменту розміщення статей на сайті електронного видання «Вісник психології і педагогіки» (посилання на електронний збірник статей буде надіслано на електронну пошту учасника) можна залишати свої коментарі в кінці кожної статті. Кількість коментарів є показником затребуваності статті, у разі отримання яких, автору надається сертифікат учасника конференції.

Для участі у конференції просимо Вас заповнити електронну реєстраційну форму учасника конференції (https://goo.gl/forms/SxZAijFDcZG4KQMr2) та надіслати матеріали для розміщення у збірнику наукових статей на адресу оргкомітету конференції до 27 березня 2018 року.

Статті до конференції надсилати електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з приміткою «Конференція_студентська_ 27 березня».

Статті необхідно підготувати з урахуванням таких вимог:

 1. 1.Назви файлів: стаття – Прізвище_Ініціали_стаття
 2. 2.Загальний обсяг статті – 5-7 сторінок.
 3. 3.Стаття подається в електронному варіанті у редакторі Word, збереженому у форматі *.doc Поля: зверху, знизу, зліва та справа – 2 см; відступ абзацу – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 пт; шрифт – Times New Roman, 14 кегль.
 4. 4.Перед заголовком статті у правому кутку – прізвище та ім’я автора, місто; нижче – прізвище та ім’я наукового керівника, науковий ступінь, посада.
 5. 5.Заголовок статті подається через один рядок ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ відцентровано.
 6. 6.Перед статтею подається резюме мовою статті, ключові слова.
 7. 7.Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1), наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи, які повинні бути виділені жирним шрифтом на початку абзацу: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; 2) аналіз останніх джерел та публікацій, в яких започатковано розв’язання означеної проблеми та на які автор робить опертя;виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та результати дослідження, перспективи подальших розвідок у пропонованому напрямку (усі елементи є обов’язковими й друкуються в тексті статті з абзацу та виділяються жирним шрифтом).
 8. 8.Бібліографія подається наприкінці статті в алфавітному порядку під назвою ЛІТЕРАТУРА згідно з прийнятим державним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97.
 9. 9.У тексті покликання оформлюються у квадратних дужках: перша цифра – порядок джерела в списку літератури, друга цифра – номер сторінки (зразок: [4, с.18]).
 10. 10.Після статті обов’язково подається резюме (не менше 5 рядків) та ключові слова російською, англійською мовами (5-7 слів). В російському та англійському варіантах вказати в такому порядку повністю: прізвище, ім’я та повну назву статті напівжирним шрифтом.
 11. 11.Текст статті має бути вичитаний та вивірений. Матеріали, виконані без урахування вимог не прийматимуться.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей для розміщення їх в електронному журналі «Вісник психології і педагогіки» на сайті Педагогічного інституту та відхиляти матеріали у разі їх некоректного оформлення.

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: (044) 295-58-32 – кафедра іноземних мов і методик їх навчання, (098) 439 36 99 Кошарна Наталія Володимирівна (093) 205 09 23 Лабунець Юлія Олегівна.

Welcome to cooperation!!!

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Анонси Архів Сьома студентська науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНШОМОВНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»