Статті

Методологічний семінар «Якість наукових досліджень у галузі знань «01.Освіта/Педагогіка»»

WP 20180220 11 35 22 Pro20 лютого 2018 року

У рамках ІІІ Грінченківської зимової наукової школи 20 лютого 2018 року відбувся методологічний семінар «Якість наукових досліджень у галузі знань «01Освіта/Педагогіка». Семінар проведено спільно з провідними науковцями Інституту педагогіки НАПН України Савченко О.Я. головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, радник президента НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; Бібік Н.М., головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України: Локшина О.І., завідувач лабораторії порівняльної Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. У семінарі брали участь викладачі, аспіранти, магістранти кафедри теорії та історії педагогіки на чолі із завідувачем кафедри Хоружою Л.Л., доктором педагогічних наук, професором.