Статті

Обговорення рукопису кандидатської дисертації І. І. Тригуб на тему «Підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи»

03.05.17. tryhub 203 травня 2017 року

03 травня 2017 року відбулось розширене засідання кафедри теорії та історії педагогіки, де було  обговорено та винесено пропозицію щодо допуску до захисту рукопису кандидатської дисертації  Тригуб  Ілони Іванівни на тему «Підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Сисоєва Світлана Олександрівна.

Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка Н. Г. Батечко; доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки В. В. Желанова; кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри О.В. Мельниченко.