Статті

Обговорення рукопису кандидатської дисертації Н.Г. Пономаренко на тему «Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу»

03.05.17.ponomarenko 203 травня 2017 року

03 травня 2017 року відбулось розширене засідання кафедри теорії та історії педагогіки, де було  обговорено та винесено пропозицію щодо допуску до захисту рукопису кандидатської дисертації Наталії Григорівни Пономаренко на тему  «Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Сисоєва Світлана Олександрівна.

Рецензенти: завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки Л. Л. Хоружа; доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки В. В. Желанова; кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри А. Л. Стеблецький.