Статті

Передзахист дисертаційного дослідження Ольги Іванівни Ситник за темою «Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в ірландії»

01.03.17. peredzahust 101 березня 2017 року

01 березня 2017 року відбулось розширене засідання кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, на якому було розглянуто дисертаційне дослідження Ольги Іванівни Ситник  за темою «Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Науковий керівник: д. пед. н., доцент Н. О. Терентьєва (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

ПРИСУТНІ: головуюча – завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор пед. наук, професор Л. Л. Хоружа (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); доктор пед. наук, професор Л. Д. Березівська (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки); доктор пед. наук, доцент, професор кафедри Н. Г. Батечко (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); доктор пед. наук, доцент, професор кафедри В. В. Желанова (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); доктор пед. наук, професор Г. І. Іванюк (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки); кандидат пед. наук, доцент О. В. Котенко (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); кандидат істор. наук, доцент О. В. Мельниченко (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки за сукупністю праць); кандидат пед. наук, доцент А. Л. Стеблецький (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти); кандидат пед. наук, доцент кафедри С. Ю. Головчук (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки); кандидат пед. наук, доцент кафедри М. В. Козир (13.00.02 – теорія та методика навчання); кандидат пед. наук, доцент кафедри І. В. Леонтьєва (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки); викладачі: Л. Ю. Петрухан, С. М. Процька.

01.03.17. peredzahust 201.03.17. peredzahust 3