Статті

ІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКА НАУКОВА ЗИМОВА ШКОЛА ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА»

13.02.17 zumova sckola 1З 13 по 17 лютого 2017 року

З 13 по 17 лютого 2017 року відбулася ІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКА НАУКОВА ЗИМОВА ШКОЛА ДЛЯ АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА». Організатори – кафедра теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут педагогіки НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського, Американська бібліотека імені Віктора Китастого НаУКМА. Серед запропонованих питань для обговорення були: «Діагностика дослідницької компетентності молодого науковця», «Методологія науково-педагогічних досліджень», «Інформаційне забезпечення розвитку педагогічної науки», «Робота в дисертаційному залі ДНПБ імені В.О.Сухомлинського», Компаративна складова дисертаційних досліджень у галузі знань «Освіта/педагогіка», «Сучасні дидактичні стратегії у наукових дослідженнях», «Академічна доброчесність у процесі виконання наукових досліджень» тощо.