Статті

Міжнародна наукова конференція «ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ»

30.11.16 conferencija 130 листопада 2016 року

 

Учасникам Міжнародної  наукової конференції "Педагогіка у міждисциплінарному вимирі: від традицій до інновацій"

30 листопада 2016 року відбулася Міжнародна наукова конференція «ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ», у якій взяли участь провідні науковці України та Республіки Польщі, зокрема О. В. Сухомлинська (академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України), О.Я. Савченко (віце-президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України), Н. М. Бібік (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України), Н.М. Гупан (головний науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор), Барбара Грабовська (доктор хабілітований кафедри загальної педагогіки та методології досліджень Сілезького університету), Тереза Вільк (доктор хабілітований кафедри соціальної роботи Сілезького університету), Агата-Жимелка-Фронцкевич (доктор адьюнкт кафедри соціальної педагогіки), Лукаш Квадранс (доктор адьюнкт кафедри загальної педагогіки та методології досліджень. Модератор – Л.Л. Хоружа (завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор) та інші.   Напрями роботи конференції:  сучасний міждисциплінарний статус педагогіки у системі наук, трансформації змісту та технологій неперервної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції, цілісність процесів навчання, виховання та розвитку особистості як вимога до оновлення змісту сучасної освіти, характеристика сучасних інноваційних технологій навчання та їх ефективність, система оцінювання якості педагогічної освіти, міждисциплінарний контекст професійної педагогіки.